Tłumaczenia na język angielski:

 • uvula     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  appendage that hangs from the palate
   
  A small fleshy piece of tissue on the back of the throat which hangs from the middle of the soft palate.
   
  appendage that hangs from the palate
 • tongue         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) uvula
 
blaszka spustowa w przyrządach
 
Ruchoma strzałka wskazująca przechylenie wagi
 
część narządu gębowego owadów
 
U wagi, głos rozstrzygający w jakiejś sprawie
 
stroik
 
u wargi
 
ligula
 
U wagi, czyli ruchoma strzałka wskazująca jej przechylenie
 
Cyngiel
 
Ozorek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "języczek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z języczkiem?- Tak!
en He' s got terrible breath!
pl Nie z języczkiem
en Not with my mouth open
pl Tylko całowanie z języczkiem
en I need to fess up, okay?
pl Boże, jaki cięty języczek
en She' d be greatwith the press, right?Like elizabeth wurtzel... with talent
pl Tylko Języczek może pokonać Radę
en W- Without Tonguey, the council is invincible
pl I to musi być prawdziwy pocałunek, jak dorosły pocałunek, jak z języczkiem
en And it has to be a real kiss, like an adult kiss, like with tongue
pl Było bez języczka, prawda?
en No tongue, right?
pl Z języczkiem i z pieszczotami
en A French kiss and I get to fondle you
pl Tylko pilnuj, żeby języczek wagi nie przekroczył jedynki
en Just make sure the scale needle doesn' t go past number one
pl Tanya pocałowała kogoś... z języczkiem
en What happened?
pl Z języczkiem
en With tongue
pl swobodny koniec tych przymiarów powinien być zaopatrzony w zamocowany na stałe lub przesuwny zaczep albo języczek
en the free end of these measures shall be provided with a fixed or sliding hook or tongue
pl Języczek: długość ‧,‧ mm, rozdwojony, barwy fioletowej; ułożenie liści: chorągiewkowate, zwisające
en Ligule: length: ‧,‧ mm, bifid type, violet colour; leaf habit: descending
pl Używaliście języczków?
en You guys used tongue?
pl Może z języczkiem?
en Can I get some tongue?
pl Niesamowity pocałunek z języczkiem
en an incredible, deep kiss
pl Że nigdy nie zapominają... pierwszego pocałunku z języczkiem
en They say they never forget... the first time they' re kissed by a lizard
pl Bez języczka, i koniec.Bez języczka?
en No tongues, over
pl I na pewno słodki języczek
en I' m betting sweet thong!
pl Przemyślałam to i może pocałujemy się z języczkiem
en n second thought, maybe we should have some tongue
pl Ostry ma pani języczek
en You got some mouth, you know that?
pl O nie!- Z języczkiem? Kogo?
en You got yourself stung by that blowfish
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy języczek.Znalezione w 0,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.