Tłumaczenia na język angielski:

 • uvula     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  appendage that hangs from the palate
   
  A small fleshy piece of tissue on the back of the throat which hangs from the middle of the soft palate.
   
  appendage that hangs from the palate
 • tongue         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) uvula
 
blaszka spustowa w przyrządach
 
Ruchoma strzałka wskazująca przechylenie wagi
 
część narządu gębowego owadów
 
U wagi, głos rozstrzygający w jakiejś sprawie
 
stroik
 
u wargi
 
ligula
 
U wagi, czyli ruchoma strzałka wskazująca jej przechylenie
 
Cyngiel
 
Ozorek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "języczek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl - Gdyby tak - podjęła stolarzowa, dygając - jeśli pani się nie rozgniewa, że tyle proszę - dygnęła ponownie z błaganiem w oczach - gdyby tak dzbaneczek gorzałki - zdecydowała się wreszcie - nacierałabym też stopki paninej małej, bo ma je miękkie jak języczek.
en < Well, > the latter continued, making a curtsey, < if it weren’t asking too much, > and she curtsied once more, < if you would< - and her eyes begged - < a jar of brandy, > she said at last, < and I‘d rub your little one’s feet with it; they’re as tender as one’s tongue. >
pl Z języczkiem
en With tongue
pl Bardziej lubi języczek w uchu
en No, she likes the tongue in the ear
pl Przemyślałam to i może pocałujemy się z języczkiem
en n second thought, maybe we should have some tongue
pl Nie z języczkiem
en Not with my mouth open
pl Nie mogłem znaleźć odpowiednich jaskółczych języczków... ale ptaki były dobrze utuczone
en Yeah.Couldn' t find good swallow' s tongue. Ah, but the squabs were fat
pl Że nigdy nie zapominają... pierwszego pocałunku z języczkiem
en They say they never forget... the first time they' re kissed by a lizard
pl Z języczkiem i z pieszczotami
en A French kiss and I get to fondle you
pl Boże, jaki cięty języczek
en She' d be greatwith the press, right?Like elizabeth wurtzel... with talent
pl Z języczkiem?- Tak!
en He' s got terrible breath!
pl Niesamowity pocałunek z języczkiem
en an incredible, deep kiss
pl I to musi być prawdziwy pocałunek, jak dorosły pocałunek, jak z języczkiem
en And it has to be a real kiss, like an adult kiss, like with tongue
pl O nie!- Z języczkiem? Kogo?
en You got yourself stung by that blowfish
pl Tylko pilnuj, żeby języczek wagi nie przekroczył jedynki
en Just make sure the scale needle doesn' t go past number one
pl Czy podczas gry wstępnej całujecie się z języczkiem?
en Is there tongue kissing during foreplay?
pl I na pewno słodki języczek
en I' m betting sweet thong!
pl Tanya pocałowała kogoś... z języczkiem
en What happened?
pl Masz cięty języczek
en You have a wicked tongue
pl Używaliście języczków?
en You guys used tongue?
pl Piąteczka dla kobiet... i lizanie z języczkiem dla mężczyzn
en High- fives for the women...... and open- mouth tongue kisses for the men
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy języczek.Znalezione w 0,459 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.