Tłumaczenia na język angielski:

 • uvula     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  appendage that hangs from the palate
   
  A small fleshy piece of tissue on the back of the throat which hangs from the middle of the soft palate.
   
  appendage that hangs from the palate
 • tongue         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) uvula
 
blaszka spustowa w przyrządach
 
Ruchoma strzałka wskazująca przechylenie wagi
 
część narządu gębowego owadów
 
U wagi, głos rozstrzygający w jakiejś sprawie
 
stroik
 
u wargi
 
ligula
 
U wagi, czyli ruchoma strzałka wskazująca jej przechylenie
 
Cyngiel
 
Ozorek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "języczek", pamięć tłumaczeniowa

add example
- Gdyby tak - podjęła stolarzowa, dygając - jeśli pani się nie rozgniewa, że tyle proszę - dygnęła ponownie z błaganiem w oczach - gdyby tak dzbaneczek gorzałki - zdecydowała się wreszcie - nacierałabym też stopki paninej małej, bo ma je miękkie jak języczek.
< Well, > the latter continued, making a curtsey, < if it weren’t asking too much, > and she curtsied once more, < if you would< - and her eyes begged - < a jar of brandy, > she said at last, < and I‘d rub your little one’s feet with it; they’re as tender as one’s tongue. >
Z języczkiem
With tongue
Bardziej lubi języczek w uchu
No, she likes the tongue in the ear
Przemyślałam to i może pocałujemy się z języczkiem
n second thought, maybe we should have some tongue
Nie z języczkiem
Not with my mouth open
Nie mogłem znaleźć odpowiednich jaskółczych języczków... ale ptaki były dobrze utuczone
Yeah.Couldn' t find good swallow' s tongue. Ah, but the squabs were fat
Że nigdy nie zapominają... pierwszego pocałunku z języczkiem
They say they never forget... the first time they' re kissed by a lizard
Z języczkiem i z pieszczotami
A French kiss and I get to fondle you
Boże, jaki cięty języczek
She' d be greatwith the press, right?Like elizabeth wurtzel... with talent
Z języczkiem?- Tak!
He' s got terrible breath!
Niesamowity pocałunek z języczkiem
an incredible, deep kiss
I to musi być prawdziwy pocałunek, jak dorosły pocałunek, jak z języczkiem
And it has to be a real kiss, like an adult kiss, like with tongue
O nie!- Z języczkiem? Kogo?
You got yourself stung by that blowfish
Tylko pilnuj, żeby języczek wagi nie przekroczył jedynki
Just make sure the scale needle doesn' t go past number one
Czy podczas gry wstępnej całujecie się z języczkiem?
Is there tongue kissing during foreplay?
I na pewno słodki języczek
I' m betting sweet thong!
Tanya pocałowała kogoś... z języczkiem
What happened?
Masz cięty języczek
You have a wicked tongue
Używaliście języczków?
You guys used tongue?
Piąteczka dla kobiet... i lizanie z języczkiem dla mężczyzn
High- fives for the women...... and open- mouth tongue kisses for the men
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy języczek.Znalezione w 0,727 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.