Tłumaczenia na język angielski:

 • uvula     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  appendage that hangs from the palate
   
  A small fleshy piece of tissue on the back of the throat which hangs from the middle of the soft palate.
   
  appendage that hangs from the palate
   
  appendage that hangs from the palate
 • tongue         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) uvula
 
blaszka spustowa w przyrządach
 
Ruchoma strzałka wskazująca przechylenie wagi
 
część narządu gębowego owadów
 
U wagi, głos rozstrzygający w jakiejś sprawie
 
stroik
 
u wargi
 
ligula
 
U wagi, czyli ruchoma strzałka wskazująca jej przechylenie
 
Cyngiel
 
Ozorek

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

języczek polny
English plantain; Plantago lanceolata; buckthorn; narrow-leaved plantain; ribgrass; ribwort; ripple-grass
języczka
leopard plant
Języczka
Ligularia
pocałunek z języczkiem
French kiss; deep kiss; soul kiss

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "języczek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie z języczkiem
en Not with my mouth open
pl Że nigdy nie zapominają... pierwszego pocałunku z języczkiem
en They say they never forget... the first time they' re kissed by a lizard
pl Języczek: długość ‧,‧ mm, rozdwojony, barwy fioletowej; ułożenie liści: chorągiewkowate, zwisające
en Ligule: length: ‧,‧ mm, bifid type, violet colour; leaf habit: descending
pl Masz cięty języczek
en You have a wicked tongue
pl Piąteczka dla kobiet... i lizanie z języczkiem dla mężczyzn
en High- fives for the women...... and open- mouth tongue kisses for the men
pl Może z języczkiem?
en Can I get some tongue?
pl Ostry ma pani języczek
en You got some mouth, you know that?
pl W Miłości bez lęku napisali, że pocałunek z języczkiem to... często stosowana i godna zalecenia metoda stymulacji genitalnej
en It says in Love Without Fear the tongue kiss is a means...... of genital stimulation, is widely practised and has much to commend it!
pl Bez języczka, i koniec.Bez języczka?
en No tongues, over
pl Tylko Języczek może pokonać Radę
en W- Without Tonguey, the council is invincible
pl I na pewno słodki języczek
en I' m betting sweet thong!
pl Tylko całowanie z języczkiem
en I need to fess up, okay?
pl Niesamowity pocałunek z języczkiem
en an incredible, deep kiss
pl swobodny koniec tych przymiarów powinien być zaopatrzony w zamocowany na stałe lub przesuwny zaczep albo języczek
en the free end of these measures shall be provided with a fixed or sliding hook or tongue
pl - Gdyby tak - podjęła stolarzowa, dygając - jeśli pani się nie rozgniewa, że tyle proszę - dygnęła ponownie z błaganiem w oczach - gdyby tak dzbaneczek gorzałki - zdecydowała się wreszcie - nacierałabym też stopki paninej małej, bo ma je miękkie jak języczek.
en < Well, > the latter continued, making a curtsey, < if it weren’t asking too much, > and she curtsied once more, < if you would< - and her eyes begged - < a jar of brandy, > she said at last, < and I‘d rub your little one’s feet with it; they’re as tender as one’s tongue. >
pl Przemyślałam to i może pocałujemy się z języczkiem
en n second thought, maybe we should have some tongue
pl Z języczkiem i z pieszczotami
en A French kiss and I get to fondle you
pl O nie!- Z języczkiem? Kogo?
en You got yourself stung by that blowfish
pl Było bez języczka, prawda?
en No tongue, right?
pl Boże, jaki cięty języczek
en She' d be greatwith the press, right?Like elizabeth wurtzel... with talent
pl Z języczkiem?- Tak!
en He' s got terrible breath!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy języczek.Znalezione w 0,346 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.