wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  expression peculiar to a given language
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyobraź sobie idiom to poszłoby za tutajImagine an idiom that would follow here
Porównanie angielskich idiomów zawierających częsci ludzkiego ciała i ich polskich odpowiedników z perspektywy kognitywistycznejThe Comparison of English Body Parts Idnioms and their Polish equivalents through The Cognitive Perspective
Projektowanie zadań dotyczących idiomów dla Polskich uczniów języka angielskiego w celach biznesowychDesigning Tasks Focused on English Idioms for Polish Learners of ESP
Poznawcze podejście do nauczania idiomów uczniów na poziomie średniozaawaowanym w szkole średniejCognitive approach to teaching idioms to intermediate students at upper secondary school: how to talk about anger and life uncertainties
Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 latSelected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
Analiza polskiego przekładu elementów humorystycznych w idiomach i grach słownych w serialu "The Big Bang Theory"Translation of humour in idioms and idiom-based word plays in the American TV-series "The Big Bang Theory'.
Analiza strategii tłumaczenia idiomów w książce Jeremy'ego Clarksona "Wściekły od urodzenia".The analysis of idiom translation strategies on the basis of Jeremy Clarkson’s book "Born to be Riled"
Współczesne imiona chińskie pochodzące z idiomówContemporary Chinese personal names derived from idioms
Psychologiczne i kulturowe umotywowanie znaczenia idiomów z kolorami.Psychological and cultural meaning motivation in colour idioms
Język angielski w kolorze. Nauczanie idiomów związanych z kolorami w II klasie szkoły podstawowej. Podejście kognitywne.The colours of the English language – teaching colour-related idioms to 2nd-grade students of primary school. A cognitive approach.
Analiza kontrastywna wybranych niemieckich i polskich idiomówContrastive Analysis of Selected Polish and German Idioms 4
Wpływ języka ojczystego na użycie idiomów w języku obcymThe influence of the L1 on the use of L2 idioms
Analiza i klasyfikacja wybranych idiomów języka hindi.The analysis and classification of some chosen hindi idioms.
Tłumaczenie idiomów i gier słów opartych na idiomach w wybranych amerykańskich sitcomachTranslating Idioms and Idiom-based Word Plays in selected American Sitcoms.
Skuteczne sposoby i techniki nauczania angielskich idiomów związanych z częściami ciała w grupach dorosłychEffective ways and techniques of teaching English idioms based on parts of the body to adults
Rodzajniki są z sanskrytu, idiomy są etruskie, z pewnymi....... z pewnymi semantycznymi cechami VíteliúThe genders are Sanskrit, the phonemes are Etruscan, with certain....Certain semantic features of Víteliú
Tłumaczenie idiomów na podstawie polskiego przekładu książki Donny Tartt Tajemna historiaTranslating idioms on the basis of the Polish translation of The Secret History by Donna Tartt.
Zjawisko motywacji w rosyjskich i angielskich idiomach z częściami ciałaThe phenomenon of motivation in English and Russian body part idioms
M. Oakeshotta rozumienie idiomu postępowania.Michael Oakeshott`s View on The Idiom of Activity
Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
"Współczesny idiom Zagrzebia w dramacie Borivoja Radakovicia 'Dobrodosli u plavi pakao'. (Problemy socjolingwistyczne)""Contemporary Zagrebian idiom in Borivoj Radaković's drama: Dobrodosli u plavi pakao. (Sociolinguistic problems)"
Tłumaczenie idiomów w filmach animowanych. Ice Age - studium przypadku.Idiom translation in animated movies. A case study of Ice Age.
Analiza strategii tłumaczenia idiomów na podtawie miesięcznika "Kalejdsokop"Analysis of idioms translation strategies: the case study of Kaleidoscope
metafory szczęścia, miłości i zaskoczenia w angielskich i polskich idiomach. analiza wybranych przykładówMetaphors of HAPPINESS,LOVE, and SURPRISE, in English and Polish idioms. Sample analyses
Podobieństwa i różnice w przekładzie polskich i niemieckich idiomów, powiedzeń i przysłów, nawiązujących do nazw zwierząt.Similarities and Differences in Translations of Polish and German Idioms, Sayings and Proverbs, Referring to the Names of Animals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.