wymowa: IPA: xɨˈdrawljik  

Tłumaczenia na język angielski:

 • plumber     
  (Noun  ) (noun   )
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
   
  robotnik, którego praca polega na montażu i naprawie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage

Pozostałe znaczenia:

 
plumber

Picture dictionary

plumber
plumber

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

hydraulikaplumber; hydraulics; hydromechanics
hydraulika rolniczaagricultural hydraulics
Polski hydraulikPolish Plumber
układy hydrauliki siłowejhydraulic power systems

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydraulik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest wiele wspaniałych zawodów.Ten kraj potrzebuje dobrych rolników, dobrych biznesmenów, dobrych hydraulików, dobrych stolarzyThis country needs good farmers...... good businessmen, good plumbers...... good carpenters
przeróbki w budynkach, np. zmiany w podziale na pomieszczenia, zmiany w instalacjach technicznych i inne roboty specjalistyczne w zakresie zamków, urządzeń elektrycznych, hydrauliki, malowania, pokryć podłogowych itp. oraz koszt zmian w okablowaniu łącznie z osprzętem, oraz koszt niezbędnego wyposażenia (przed zawarciem lub odnowieniem umów na kwoty przekraczające ‧ EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z innymi instytucjami w przedmiocie warunków (cena, waluta, indeksacja, czas trwania, inne) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umówthe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Commission must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
Co za wytworny hydraulikWhat the well- dressed plumber is wearing, I guess
Nie jesteś przypadkiem hydraulikiem, co?You' re not a plumber by any chance, are you?
Myślę, że lepiej wezwijcie tu hydraulikaI think, you better get a plumber out here
Cała hydraulika jest nowaWell, there' s a fee for the water
Miał związek z hydraulikami?He was involved in the plumbers?
wyposażenia budynków, np. przemieszczania ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych prac specjalistycznych związanych z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciami podłóg itdthe fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
Dawajcie każdego hydraulika jakiego macieSo get all your plumbers.Get extra plumbers.- Thanks
koszty utrzymania, naprawy i ubezpieczenia pojazdów służbowych (paliwo, smary, opony, hydraulika, materiały różne, części zamienne, narzędzia itp.), w tym roczny państwowy przegląd stanu technicznego pojazduthe cost of maintaining, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tyres, inner tubes, miscellaneous supplies, spare parts, tools, etc.), including annual national car test
Mechanicy, hydraulicyAuto mechanics, plumbers
Ale ty mówisz, że jesteś hydraulikiemThe important thing is that you call yourself a plumber
koszt utrzymania, naprawy i ubezpieczenia pojazdów służbowych (paliwo, smary, opony, hydraulika, materiały różne, części zamienne, narzędzia itpthe cost of maintaining, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tyres, inner tubes, miscellaneous supplies, spare parts, tools, etc
Jestem niezależnym przedsiębiorcą.Mój tata jest hydraulikiemI' m an independent businessman./ My dad' s a plumber./ He' s into plumbing
W domu.Jenny ma problemy z hydrauliką, ale nie w domuJenny has plumbing problems
Podobnie jak w przypadku wielu innych prelegentów, moje biuro również zostało zasypane skargami, ale zazwyczaj od indywidualnych przedsiębiorców: hydraulików, dentystów, lekarzy, ludzi, do których dotarł European City Guide.Like many of the other speakers, my office has been inundated with complaints, but usually from sole traders: plumbers, dentists, doctors, people who have been targeted by European City Guide.
Ty i twoi hydraulicy, znajdźcie wszystkie brudy o tym facecieLes see him going to the bathroom in front of the American public
Praca..." Hydraulika Ubonne' go "?Work... " Ubonne Plumbing "?
Nie byłem zadowolony z dyskusji na temat osławionego "polskiego hydraulika”, która nie nadała mojemu krajowi ani w rzeczy samej Europie dobrej renomy.I was not happy about the dispute over the infamous 'Polish plumber', which did not give my country or indeed Europe a very good name.
Moje towarzystwo ubezpieczeniowe w końcu wyśle czek w przyszłym tygodniu, a to jest jedyny hydraulik, którego chceMy insurance company' s finally cutting my check next week, and there' s only one plumber I want
przeróbki w budynkach, np. zmiany w podziale na pomieszczenia, zmiany w instalacjach technicznych i inne roboty specjalistyczne w zakresie zamków, urządzeń elektrycznych, hydrauliki, malowania, pokryć podłogowych itp. oraz koszt zmian w okablowaniu łącznie z osprzętem, oraz koszt niezbędnego wyposażeniathe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 183 zdań frazy hydraulik.Znalezione w 0,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.