wymowa: IPA: xɨˈdrawljik  

Tłumaczenia na język angielski:

 • plumber     
  (Noun  ) (noun   )
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
   
  robotnik, którego praca polega na montażu i naprawie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage

Pozostałe znaczenia:

 
plumber

Picture dictionary

plumber
plumber

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

hydraulika
plumber; hydraulics; hydromechanics
hydraulika rolnicza
agricultural hydraulics
Polski hydraulik
Polish Plumber
układy hydrauliki siłowej
hydraulic power systems

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydraulik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Hydraulika zdycha
en Hydraulics are questionable
pl kosztów utrzymania, naprawy i ubezpieczenia oficjalnych pojazdów (paliwo, smary, opony, hydraulika, materiały różne, części zamienne, narzędzia itp
en the cost of maintaining, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tyres, inner tubes, miscellaneous supplies, spare parts, tools, etc
pl wyposażenia budynków, np. przemieszczanie ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych prac specjalistycznych związanych z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciami podłóg itd
en the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
pl Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp
en This appropriation is intended to cover the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itp
en This appropriation is intended to cover the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
pl Jest wiele wspaniałych zawodów.Ten kraj potrzebuje dobrych rolników, dobrych biznesmenów, dobrych hydraulików, dobrych stolarzy
en This country needs good farmers...... good businessmen, good plumbers...... good carpenters
pl Nie są, że dom twojego hydraulika?
en Isn' t that your plumber' s house?
pl W ‧ r. spółka PZL Hydral kontrolowała następujące spółki zależne: Zakład Odlewniczy Hydral sp. z o.o., którego głównym przedmiotem działalności jest produkcja odlewów oraz ich obróbka mechaniczna, termiczna i plastyczna; Zakład Ciepłowniczy Term Hydral sp. z o.o., który zajmuje się produkcją i sprzedażą energii cieplnej; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zakład Produkcji Hydrauliki Hydral sp. z o.o., które zajmuje się produkcją zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych oraz obróbką urządzeń metalowych, a także świadczy usługi w zakresie naprawy maszyn i urządzeń hydraulicznych, oraz PZL Wrocław sp. z o.o. (zwana dalej PZL Wrocław
en In ‧ PZL Hydral controlled the following subsidiaries: Zakład Odlewniczy Hydral Sp. z o.o., whose main activity is casting, founding, processing and treating steel parts; Zakład Cieplowniczy Term Hydral Sp. z o.o., which produces and sells thermal energy; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Zakład Produkcji Hydrauliki Hydral Sp. z o.o., which produces valves and hydraulic distributors, processes metal equipment and provides repair services for hydraulic machinery and equipment, and PZL Wrocław Sp. z o.o. (PZL Wrocław
pl Chociaż są one wykorzystywane w wielu przemysłach, takich jak budownictwo, przemysł samochodowy, przemysł naftowy i produkcja benzyn, elektrownie i budowa kotłów, pneumatyka i hydraulika, inżynieria, i chociaż potwierdzono, że nie każdy użytkownik jest w stanie wykorzystywać każdy rodzaj rury bezszwowej, uważa się, że mają one to samo podstawowe zastosowanie
en Although they are used in many different industries such as the construction, automobile, oil and petroleum industries, power plant and boiler construction, pneumatics and hydraulics, and engineering and although it is accepted that not every user is able to use every type of seamless tube, they are all considered to have the same basic application
pl Czy zachęca się je do zdobycia zawodu hydraulika czy stolarza?
en Are they encouraged to become plumbers and carpenters?
pl Dziś już jednak wiadomo, że obawy symbolizowane przez słynnego "polskiego hydraulika” są nieuzasadnione.
en However, by now it is clear that the fears personified by the notorious 'Polish plumber' are groundless.
pl Zaraz powiesze hydraulika
en I' m about to hang a plumber in there
pl Zapewne pamiętają państwo, jak polscy hydraulicy przerazili Francuzów: był to jeden z głównych powodów, dla których Francja zagłosowała przeciw konstytucji europejskiej w referendum.
en You must remember the story of the Polish plumber, which terrified France: it was one of the main reasons why the French voted against the European Constitution in the referendum.
pl hydraulik (Spengler
en plumber (Spengler
pl Na przykład polski hydraulik pracujący we Francji lub w Niemczech i biorący kredyt w tamtejszej instytucji kredytowej może teraz porównać różne oferty APR (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), wiedząc, że posiada standardowe informacje, które umożliwią mu podjęcie właściwej decyzji.
en For example, a Polish plumber working in France or Germany and borrowing from a credit institution there can now obviously compare the different offers on APR in the knowledge that he has the standard information enabling him to take the right decision.
pl Zaraz.Przeklęty hydraulik
en Wait a moment
pl No przecież byłaś z hydraulikiem i malarzem
en Come on.You were with a plumber and a housepainter
pl To my, wraz z Komisją, stworzyliśmy warunki do powstania negatywnego wizerunku polskiego hydraulika; nie twórzmy warunków do powstania negatywnego wizerunku koreańskiego wytwórcy samochodów.
en We, and the Commission, created the conditions for a negative image of the Polish plumber; let us not create a negative image of the Korean coach builder.
pl wyposażenia budynków, np. przemieszczania ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych prac specjalistycznych związanych z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciami podłóg itd
en the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
pl Scenariusz sprzedaży aktywów przewiduje sprzedaż wszystkich aktywów PZL Hydral wymienionych w planie na kwotę ‧,‧ PLN: Zakładu Produkcji Hydrauliki Hydral sp. z o.o. na kwotę [...]; nieruchomości BBCenter – [...]; parkingu – [...]; Zakładu Ciepłowniczego Term-Hydral sp. z o.o. – [...]; stacji zasilania (GSZ) – [...]; PZL Wrocław – [...]; zakładu odlewniczego – [...]; udziałów mniejszościowych – [...]; oraz spłatę należności PZL Hydral na kwotę [...]
en The sale of assets scenario provides for the sale of all PZL Hydral's assets referred to in the Plan for PLN ‧,‧: Zakład Produkcji Hydrauliki Hydral Sp. z o.o. for [...], BBCenter's real estate for [...], car park for [...], Zakład Cieplowniczy Term-Hydral Sp. z o.o. for [...], power station (GSZ) for [...], PZL Wrocław for [...], the casting plant for PLN [...], minority shareholdings for [...] and repayment of PZL Hydral's receivables in an amount of [...]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 183 zdań frazy hydraulik.Znalezione w 0,321 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.