wymowa: IPA: xɨˈdrawljik  

Tłumaczenia na język angielski:

 • plumber     
  (Noun  ) (noun   )
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
   
  robotnik, którego praca polega na montażu i naprawie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
 • pipe fitter   
  (Noun  )
 • plumbing specialist   

Pozostałe znaczenia:

 
plumber

Picture dictionary

plumber
plumber

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

hydraulika
plumber; hydraulics; hydromechanics
hydraulika rolnicza
agricultural hydraulics
Polski hydraulik
Polish Plumber
układy hydrauliki siłowej
hydraulic power systems; hydraulic systems

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydraulik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Er, w piwnicy, ale na prawdę niedługo przyjdzie hydraulik
en Er, basement, but really, I got a plumber coming
pl Drobne, pieniądze gospodyń domowych, hydraulików, sprzedawców, nauczycieli, inwalidów
en Quarters, dimes, dollars from housewives...... plumbers, car salesmen, teachers, invalids
pl Scenariusz sprzedaży aktywów przewiduje sprzedaż wszystkich aktywów PZL Hydral wymienionych w planie na kwotę ‧,‧ PLN: Zakładu Produkcji Hydrauliki Hydral sp. z o.o. na kwotę [...]; nieruchomości BBCenter – [...]; parkingu – [...]; Zakładu Ciepłowniczego Term-Hydral sp. z o.o. – [...]; stacji zasilania (GSZ) – [...]; PZL Wrocław – [...]; zakładu odlewniczego – [...]; udziałów mniejszościowych – [...]; oraz spłatę należności PZL Hydral na kwotę [...]
en The sale of assets scenario provides for the sale of all PZL Hydral's assets referred to in the Plan for PLN ‧,‧: Zakład Produkcji Hydrauliki Hydral Sp. z o.o. for [...], BBCenter's real estate for [...], car park for [...], Zakład Cieplowniczy Term-Hydral Sp. z o.o. for [...], power station (GSZ) for [...], PZL Wrocław for [...], the casting plant for PLN [...], minority shareholdings for [...] and repayment of PZL Hydral's receivables in an amount of [...]
pl Powiedz jej, że cieszę się z niej i hydraulika
en Tell her I' m pleased about her and the plumber
pl Wspomniał pan, że nie podobał się panu wizerunek "polskiego hydraulika”.
en You say that you did not like the image of the 'Polish plumber'.
pl Hydraulika i pneumatyka od stóp do głów
en Head- to- toe hydraulics and highly pressurized pneumatics
pl A co z hydrauliką?
en What about hydraulics?We brace up as we go
pl Taki tryb działania jest przyjęty jako pojedynczy cykl dla stacjonarnego warunku pracy hydrauliki
en This sequence of events is considered to be a single cycle for the stationary hydraulic mode
pl " hydraulika
en " pipefitting
pl Mówimy o takich zajęciach jak fryzjerzy, hydraulicy, murarze, którzy nie potrzebują dotacji.
en We are talking about such occupations as hairdressers, plumbers and bricklayers, who do not need subsidies.
pl A wyglądam na hydraulika?
en Do I look like one?
pl Jeśli wrócicie bez hydraulików i kamienia... osobiście was zabiję
en If you do not return with the plumbers and the rock...I shall personally kill you
pl Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp
en This appropriation is intended to cover the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
pl W domu.Jenny ma problemy z hydrauliką, ale nie w domu
en Jenny has plumbing problems
pl Szukacie tych hydraulików?
en Hi.You' re looking for those plumbers?
pl Hydraulik już jest!
en The plumber' s here!
pl Ja sama tu w Brukseli czekam już od trzech tygodni na hydraulika - w moim mieszkaniu zatkały się rury.
en I have been waiting for a plumber to come to my flat in Brussels for three weeks - the drains are blocked.
pl przeróbki w budynkach, np. zmiany w podziale na pomieszczenia, zmiany w instalacjach technicznych i inne roboty specjalistyczne w zakresie zamków, urządzeń elektrycznych, hydrauliki, malowania, pokryć podłogowych itp., a także koszt zmian w okablowaniu łącznie z osprzętem, oraz koszt niezbędnego wyposażenia
en the refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment
pl Cała hydraulika jest nowa
en Well, there' s a fee for the water
pl Pagery są dla hydraulików i dilerów narkotyków
en Beepers are for plumbers and drug dealers
pl Hydraulik miał przyjść naprawić rury w łazience
en The plumber was scheduled to come to fix the bathroom
pl kosztów utrzymania, naprawy i ubezpieczenia oficjalnych pojazdów (paliwo, smary, opony, hydraulika, materiały różne, części zamienne, narzędzia itp
en the cost of maintaining, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tyres, inner tubes, miscellaneous supplies, spare parts, tools, etc
pl Ale kupowałam jakieś dla hydraulika
en But I got some for the plumber
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 183 zdań frazy hydraulik.Znalezione w 0,422 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.