wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka dziedziczny znak szlachecki;
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Picture dictionary

coat of arms
coat of arms
emblem, coat of arms
emblem, coat of arms

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Braniccy herbu GryfBranicki
Poniatowscy herbu CiołekPoniatowski

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Franciszek Piekosiński i jego poglądy na dzieje polskiego społeczeństwa szlacheckiego i herbu.Franciszek Piekosiński and his views on history Polish of social noble and arms.
Herby i pieczęcie miast Galicji Zachodniej. Kontynuacja czy przełom?Crests and stamps of West Galicia towns.
Dokumenty dowodzące legalności używania niektórych elementów zawartych w znaku, takich jak herby, tarcze herbowe, portrety, odznaki honorowe, tytuły, nazwy handlowe, nazwiska osób inne niż nazwisko zgłaszającego lub inne podobne napisy, które mogłyby być wymagane przez urzędy Umawiających się Stron, zwolnione są od wszelkiej legalizacji, jak również od wszelkiego poświadczenia innego niż poświadczenie urzędu pochodzeniaDocumentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the offices of the contracting parties, shall be exempt from any legalisation as well as from any certification other than that of the office of origin
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ października ‧ r.- Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg przeciwko OHIM (graficzny znak towarowy przedstawiający herbCase T-‧/‧: Action brought on ‧ October ‧- Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg v OHIM (Figurative mark representing a coat of arms
Geneza herbów szlacheckich w dawnej Polsce a legendy herbowe.The origin of coats of arms versus heralidc legends in historical Poland
To Herb Alpert!It' s Herb Alpert!
Ale Herb, ty jesteś staryBut, Herb, you are an old man
Pod koroną dębu z lewej strony pnia widnieje herb Portugalii, a z prawej – słowo „ PORTUGAL ” zapisane sylabami w trzech linijkachThe Coat of Arms of Portugal is depicted beneath the lower branches to the left of the trunk, while the word « PORTUGAL », written over three lines, appears on the right
Ani herbu rodzinnegoNo family crest
Losy dóbr Leszczyńskich od lat 90. XVII wieku do przejęcia ich przez Sułkowskich herbu SulimaThe fate of the Leszczyński family's goods from the 1690s til their take over by the Sułkowski family of Sulima coat of arms
Pracuję dla Herb RitzI work for Herb Ritts
To herb waszego ojcaIt' s your father' s crest
To herb rodu Attavanti!It’ s the Attavanti' s!
Herb, jaki jest prawdziwy powód twojej przeprowadzki?But, Herb, what is the real reason you moved here?
Bardzo Ci dziękuję, HerbWe' il get together on it later
Kochanie, Alsop i Herb Block... nie pracowali dla Instytutu Międzynarodowej Edukacji wHoney, the Alsops and Herb Block...... didn' t work for the Institute of International Education in
Ja ci dam swój herb i wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostanieszI' il give you my crest, and the princes will give you their sister
To jest pan Longin Podbipięta herbu Zerwikaptur, największy w świecie mocarz jakiegom dotąd widziałThis is Sir Longinus, alias the Hoodsnatcher, whose strength has no match
proporcjonalnie rozmieszczone pięć herbów i siedem zamkówfive coats of arms and seven castles equally spaced
To herb Mondschien..- Mondschien?It looks like the Mondschien crest
Mój wujek Herb był hydraulikiemMy Uncle Herb was a plumber.I might be able to help
Dowodem na to jest fakt, że w herbie Nošovic znajduje się kosz do noszenia na plecach i krajalnica do kapustyAs evidence one may cite, among other things, the fact that the coat of arms of Nošovice include a pannier and a cabbage-cutter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,733 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.