wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective, Adjectival  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  Having an acrid taste.
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  having an acrid taste
   
  having an acrid taste
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie, przenośnia taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

czekolada gorzka
baking chocolate; bitter chocolate; cooking chocolate
gorzka
bitters
gorzka prawda; słowa prawdy
home truth (truths)
Gorzkie gody
Bitter Moon
gorzkie napoje spirytusowe
bitter-tasting spirit drinks
maniok gorzki
Manihot esculenta; Manihot utilissima; bitter cassava; gari; mandioc; mandioca; manioc; tapioca plant
migdał gorzki
bitter almonds; almonds; sweet almonds
orzesznik gorzki
Carya cordiformis; bitter hickory; bitter pignut; bitternut; bitternut hickory; swamp hickory
pomarańcza gorzka
bitter orange; seville oranges; sour orange; Citrus aurantium; Seville orange; bigarade; bitter orange tree; marmalade orange
Pomarańcza gorzka
Citrus aurantium
sól gorzka
magnesium sulfate
Substancja gorzka
bitter principles
Wielkie Jezioro Gorzkie
Great Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wystarczająco gorzka, madame?
en Condiments, madam?
pl Pozostałe składnik to: mąka, masło lub margaryna, drożdże, cukier, rodzynki sułtanki, kandyzowana skórka cytryny (tzw. succade), kandyzowana skórka pomarańczy gorzkiej, migdały, wanilia, skórka cytryny i kardamon
en The ingredients must include: flour, butter or margarine, yeast, sugar, sultanas, candied lemon peel, candied orange peel, almonds, vanilla, lemon zest and cardamom
pl Zawartość ziarna gorzkiego wylicza się według testu zamieszczonego w załączniku
en The bitter seed content shall be calculated in accordance with the test set out in Annex
pl Smak charakteryzuje się równowagą nut gorzkich i słodkich
en The taste forms a good balance between bitter and sweet
pl Spożywana na surowo, cebula ta wyróżnia się chrupiącym miąższem, brakiem pikantnego i gorzkiego posmaku, a jej aromat jest delikatny i zrównoważony
en Eaten raw, the flesh is crunchy but is not sharp or bitter and has a fine, balanced flavour
pl Po ugotowaniu cebula zachowuje błyszczący wygląd, staje się przezroczysta, aksamitna, soczysta i słodkawa w smaku, bez gorzkiego posmaku, a jej zapach przypomina zapach pieczonego kasztana jadalnego
en Eaten cooked, it keeps its brilliance and becomes translucent, unctuous, juicy and sugary to the taste, with no bitterness and a roasted, chestnut flavour
pl Napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi, określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. b) (i) i (ii) dyrektywy ‧/EWG, i/lub preparatami aromatycznymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. c) niniejszej dyrektywy
en Spirit drinks with a predominantly bitter taste produced by flavouring ethyl alcohol of agricultural origin with natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧ (b) (i) and (ii) of Directive ‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧ (c) of that Directive
pl TEST NA GORZKI ŁUBIN
en TEST FOR BITTER LUPINS
pl Ponieważ owoc jest mniej gorzki, przed spożyciem należy go po prostu rozłupać
en They need simply be broken to be eaten, having become less bitter
pl Tradycyjne odmiany jabłek do wytwarzania cydru można określić jako kwaśne, gorzko-kwaśne, słodko-gorzkie i słodkie
en The traditional cider apple varieties used can be classified as sharp, bitter sharp, bitter sweet and sweet
pl Taka jest gorzka rzeczywistość.
en This is the bitter reality.
pl (PT) Panie przewodniczący! Stany Zjednoczone i Unia Europejska, odpowiednio pierwszy i drugi na świecie emitent w przeliczeniu na mieszkańca, ponoszą zdecydowaną i nieuniknioną odpowiedzialność za gorzką porażkę konferencji w Kopenhadze, której nie można ani trochę osłodzić zrzucaniem odpowiedzialności na innych.
en (PT) Mr President, the United States and the European Union, the first and second largest emitters in the world per capita respectively, have a definite and unavoidable responsibility for the failure of Copenhagen, which no amount of passing the buck can diminish.
pl Chce gorzką, to będzie miał gorzką
en Well, he wants bitter,I' il give him bitter
pl Właściwości smakowe: produkt jest chrupiący dzięki użyciu odmiany oliwek Ascolana tenera, delikatny smak z gorzkim posmakiem, intensywnym do średnio-intensywnego
en Taste: the ascolana tenera variety of olive gives the product its crunchy and delicate taste with a medium to intensely bitter aftertaste
pl Rzeczywista moc alkoholu musi wynosić, co najmniej ‧% obj. i mniej niż ‧%. Używanie wyrazów „gorzki”, w tym kontekściepozostaje bez uszczerbku dla jego używania do definiowania produktów nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia
en The actual alcoholic strength by volume must be ‧ % vol or more and less than ‧ % vol. The use of the word
pl Gorzki smak preparatu Norvir roztwór doustny można złagodzić mieszając lek z napojem mlecznym o smaku czekoladowym
en The bitter taste of Norvir solution may be lessened if mixed with chocolate milk
pl W sprawozdaniu dostrzega się je, wśród prób "osłodzenia gorzkiej pigułki”, polegających na wprowadzaniu środków ochronnych niezmieniających meritum.
en The report acknowledges these, amongst attempts to 'sugar the pill' with the introduction of safeguards that do not change its substance.
pl (DE) Pani przewodnicząca! 130 tysięcy osób nie żyje, ponad dwa miliony jest bez dachu nad głową: oto gorzka rzeczywistość w Birmie.
en (DE) Madam President, 130 000 dead and more than two million homeless: that is the bitter reality in Burma.
pl Tasmar jest produkowany w postaci tabletek powlekanych, które należy połykać w całości ze względu na gorzki smak tolkaponu
en Tasmar tablets are film-coated and should be swallowed whole because tolcapone has a bitter taste
pl Huey jest porównywany z Elvisem Costello.Moim zdaniem ma bardziej gorzkie, cyniczne poczucie humoru
en He' s been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor
pl smak: obecność cukru w tkankach roślinnych wyjaśnia, dlaczego ostatecznie produkt ma delikatnie słodki smak, w przeciwieństwie do smaku innych podobnych produktów, które charakteryzują się lekko gorzkim smakiem
en Taste: the sugars found in the plant tissue give the product its taste, which is sweetish, unlike other similar products, which have a slightly bitter taste
pl Połknęłaś dziś gorzką pigułkę, Yang?
en You swallow a bitter pill this morning, Yang?
pl Przygotuj się... na gorzkie żniwa
en Prepare...... for a bitter harvest
pl Jedno małe, gorzkie, ty żałosny człowieczku
en One half- pint of bitter, you sad little man
pl liczba nasion gorzkich w słodkich odmianach łubinu nie przekracza ‧%
en The number of bitter seeds in sweet lupin shall not exceed ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,366 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.