wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  Having an acrid taste.
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  having an acrid taste
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny
 
przen. przenośnie, przenośnia taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

gorzka prawda; słowa prawdyhome truth (truths)
Gorzkie godyBitter Moon
gorzkie napoje spirytusowebitter-tasting spirit drinks
migdał gorzkibitter almonds
plamistość gorzkabitter pit
pomarańcza gorzkabitter orange; seville oranges; sour orange
pomarańcza gorzka (owoc)seville oranges
Wielkie Jezioro GorzkieGreat Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
łubin biały, odmiany gorzkiewhite lupin, bitter varieties
O, przestań szlochać,// Moja niebogo,// Chłopiec był zawsze zwodnikiem;// Nogą w morzu,// Na lądzie nogą,// A wiary nie znajdziesz w nikim.// Puść go, gdzie chce,// Osusz łzy twe,// Rozjaśnij myśli twych noc,// I gorzkie ho!// I smutne he!" Sigh no more, ladies" sigh no more " Men were deceivers ever
Och, OK... jest trochę gorzka, aleOh, well,,, It' s- it' s a little bitter, but
Należy mieć nadzieję, że tragiczna i gorzka nauka płynąca z przypadku Tunezji pozwoli nam wszystkim lepiej zrozumieć, co warto robić i co warto zmienić w działaniach Europy.There is reason to hope that the tragic and bitter lesson being imparted by Tunisia can serve to give all of us a better understanding of what is worth doing and what is worth changing in terms of Europe's actions.
Minimalna zawartość alkoholu w gorzkich napojach spirytusowych lub bitter wynosi ‧ % objThe minimum alcoholic strength by volume of bitter-tasting spirit drinks or bitter shall be ‧ %
Wystarczająco gorzka, madame?Milk and sugar?
Przygotuj się... na gorzkie żniwaPrepare...... for a bitter harvest
Gorzkie napoje spirytusoweBitter-tasting spirit drinks
To gorzkie wspomnienie pozostało na wiele latThat has remained a very bitter memory over the years
Gorzkie wino aromatyzowaneBitter aromatized wined
Wystarczająco gorzka, madame?Condiments, madam?
Nie miałam wyjścia.Słone i gorzkie? TakI had no choice but to fire her. – Salty and bitter? – Yes
Gorzka czekolada-fakty i mityDark chocolate - facts and myths
W przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WEAs regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EC
Doprowadźmy tę sprawę do gorzkiego końcaNow, let us follow it out to the bitter end
Ważne jest, aby rozprowadzić oliwę na całej wewnętrznej powierzchni ust począwszy od tylnych części ust i języka, poprzez części boczne i przednią aż do podniebienia ponieważ cztery podstawowe smaki (słodki, słony, kwaśny i gorzki) są dobierane z różną intensywnością w zależności od obszaru języka lub podniebieniaIt is very important to distribute the oil throughout the whole of the mouth cavity, from the front part of the mouth and tongue along the sides to the back part and to the palate support, since it is a known fact that the perception of the four primary tastes, sweet, salty, acid and bitter varies in intensity depending on the area of the tongue and palate
Publiuszu, czy nie gorzki widok takiego męża w takim obłąkaniu?O Publius, is not this a heavy case, to see thy noble uncle thus distract?
aromatyzowane wódki gorzkie o zawartości alkoholu od ‧ do ‧ % obj., zawierające ‧-‧ % wagi goryczki, przypraw i innych składników aromatycznych oraz ‧ % wagi cukru, dostarczane w pojemnikach zawierających ‧ litra lub mniej produktuaromatic bitters of an actual alcoholic strength from ‧ to ‧ % vol., containing from ‧ % to ‧ % by weight of gentian, spices and other aromatic ingredients and from ‧ to ‧ % by weight of sugar, delivered in containers holding ‧ litres or less of product
Weź ‧ wielbłądów i spiesz do Gorzkiej StudniTake ‧ camels and hurry to Bitter Well
Dla mnie budżet ten jest słodko-gorzki, ponieważ zawiera tak zalety, jak i wady.For me personally, this budget has a bittersweet taste, because it includes successes, but it also has shadows.
" I wielu ludzi pomarło bo wody stały się gorzkie "" And many men died because the water was made bitter. "
W przypadku łubinu należy określić, czy jest to łubin słodki, czy gorzkiFor lupins, it should be specified whether they are bitter or sweet lupins
W ramach tej tolerancji najwyżej ‧ % liczby ogórków może mieć końce o gorzkim smakuWithin this tolerance a maximum of ‧ % by number of cucumbers may have tips with a bitter taste
Przez litość dla starca, który młodość spędził w krwawych wojnach, za krew dla kraju przelaną, za warty w mroźne noce i za te gorzkie łzy, co wypełniają moje zmarszczkiFor pity of mine age, whose youth was spent in dangerous wars whilst you securely slept, for all my blood in Rome' s great quarrel shed, for all the frosty nights that I have watched, and for these bitter tears which now you see filling the aged wrinkles in my cheeks
Zawartość ziarna gorzkiego obliczana jest na podstawie wyników testu opisanego w załączniku I do niniejszego rozporządzeniaThe bitter seed content shall be calculated in accordance with the test set out in Annex I to this Regulation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.