Tłumaczenia na język angielski:

 • guild   
  (Noun  ) (noun   )
   
  association of tradespeople
   
  association of tradespeople
 • gild   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Korporacja dawniej
 
cech rzemieślniczy
 
hist. historia, historyczny, historycznie w średniowiecznej Europie stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym lub towarzyskim, w szczególności łączące interesy kupców i innych grup zawodowych;
 
bractwo, cech, federacja
 
daw. związek kupców
 
hist. konfraternia, związek
 
konfederacja, korporacja
 
Średniowieczne stowarzyszenie kupców
 
hist. zrzeszenie, stowarzyszenie
 
Cech
 
w Europie śrdw. stowarzyszenie kupców XII-XIV w.
 
Stowarzyszenie o charakterze zawodowym, w średniowieczu
 
dawniej stowarzyszenie, cech, podział kupców w carskiej Rosji na dwie klasy
 
organizacja, liga
 
Konfederacja dawnych rzemieślników

Przykładowe zdania z "gildia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na łapówki dla Gildii PlanetarnejFor bribes to the Spacing Guild
Nawigatorzy Gildii Planetarnej, od ‧ lat ulegali mutacji i wykorzystują gaz z przyprawy do zaginania przestrzeniThe Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over ‧, ‧ years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space
Z Gildii PlanetarnejA Spacing Guild representative
Co robiliście w Gildii Złodziei?Why were you at the Thieves Guild?
I tak, przywódcy licznych gangów,/ gildii i innych stowarzyszeń/ mętów wszelakich w Ankh- Morpork/ dowiedziało się,/ że przybył ktoś,/ kto posiada wielkie skarbyNARRA TOR:And so, the Ieaders of a number of the many gangs, guilds and coIlections of other nefarious dirt bags of Ankh Morpork were aware that someone had arrived in the city who appeared to have much treasure
Należycie go gildii?So you' re part of the Mining Guild?- No, not actually
Jestem wicemistrzem Gildii, do spraw turystykiI am Vice Guild Master in charge of tourism
Działalność i oddziaływanie Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w PoznaniuActivities and impact Wielkopolskiej Agri-Horticultural Guild in Poznań
Z powodu wolnego rynku, nowych praw gildii, pojawiły się nowe możliwościBecause of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened
Wiedzą, że nie mogą tu lądować bez zgody GildiiThey know the Guild will strand any force that lands here without its consent
Gildia nie słucha twoich rozkazówThe Guild does not take your orders
Zwodna jest równowaga sił pomiędzy cesarzem,Kongresem Rodów Królewskich i podobno bezstronną Gildią Planetarną, która zachowuje monopol na transport międzygwiezdnyA deceptive balance of power exists between the Emperor...... the Congress of Royal Houses, and the supposedly impartial Spacing Guild...... with its invulnerable monopoly on interstellar transport
Czy słyszałeś kiedyś o Labiryncie Gildii Antiusu?Have you ever heard of the Antius Guild Maze?Of course
Role społeczne w grupach online. Na przykładzie roli członka gildii w grze World of WarcraftSocial roles in groups of online players through the example of a role of a guild member in the game World of Warcraft
Zamek Toompea, Kościół Św.Marii- ratusz Wielką GildięToompea Castle, St. Mary' s Church- the To wn HaII and the Great Guild HaIl
Możemy odrzucić skargi na pana otrzymane z posiadłości sir Georga dotyczące tego, co zrobił pan psu i zgodzić się na pana awans na pełnoprawnego członka GildiiWe maybe able to see the complaint of Sir George' s estate against you with regard to his dog rather differently and approve your graduation to full membership of the guild
Przemytnicy przekazują naszą daninę w postaci przyprawy Gildii PlanetarnejThe smugglers transport our spice tribute to the cursed Spacing Guild
Jestem Rerpf, reprezentuję Gildię Kupców i Handlarzy by zabezpieczyć nasze interesyI am Rerpf, and I' m here on behalf of the Guild of Merchants and Traders to protect our interests
Pilot Gildii Planetarnej na pas startowySpacing Guild navigator docking central transportpart
Przenosimy pałac królewski na Arrakis, oczywiście za pozwoleniem GildiiWe' re moving the royal palace to Arrakis, with the Guild' s approval, of course
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20 zdań frazy gildia.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.