wymowa: IPA: ˌɡɛɔˈdɛta  

Tłumaczenia na język angielski:

 • surveyor   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją
   
  person occupied with the process of determining positions on the Earth's surface
 • geodesist   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją

Pozostałe znaczenia:

 
nazwa zawodu: osoba zajmująca się geodezją
 
pismo o tematyce geodezyjnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "geodeta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku geodety gruntowego ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej
en for land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
pl w przypadku geodety budowlanego co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym
en for building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
pl geodeta budowlany (geometra
en building surveyor (geometra
pl w przypadku geodety gruntowego, ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, zakończone egzaminem państwowym
en for land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years, followed by the State Examination
pl w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym
en for building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years' work experience
pl Geometri Geodeci
en Geometri Surveyors
pl w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażu
en for land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
pl Architekci, planiści, geodeci i projektanci
en Architects, planners, surveyors and designers
pl Zdolności przestrzenne a rodzaj wykonywanego zawodu. Porównanie tancerzy, geodetów i prawników.
en Spatial abilities versus one’s actual profession. A comparison of dancers, geodesists and lawyers.
pl geodety budowlanego
en building surveyor
pl dla geodetów
en for surveyors
pl w przypadku geodety budowlanego, albo co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, oraz w przypadku geodety gruntowego, księgowych, rzeczoznawców księgowych i konsultantów pracy ukończeniem trwających przynajmniej dwa lata praktyk zawodowych zakończone egzaminem państwowym
en for building surveyors by:either a traineeship lasting at least two years in a professional office,or five years
pl geodety gruntowego
en land surveyor
pl geodetów (geometri
en surveyors (geometri
pl Jen jest geologiem i geodetą, nie antropologiem archeologiem, czy Unitologiem
en Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archaeologist or Unitologist
pl geodeta gruntowy (perito agrario
en land surveyor (perito agrario
pl Kartografowie i geodeci
en Cartographers and surveyors
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy geodeta.Znalezione w 0,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.