wymowa: IPA: ˌɡɛɔˈdɛta  

Tłumaczenia na język angielski:

 • surveyor   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją
   
  person occupied with the process of determining positions on the Earth's surface
 • geodesist   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją

Pozostałe znaczenia:

 
nazwa zawodu: osoba zajmująca się geodezją
 
pismo o tematyce geodezyjnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "geodeta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym
en for building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years' work experience
pl geodety budowlanego
en building surveyor
pl Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika ‧ zawodów geodety budowlanego (geometra) i geodety gruntowego (perito agrario), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. ‧ dekretu Prezydenta Republiki nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r
en Italy has requested the removal from Annex ‧ of the professions of building surveyor (geometra) and land surveyor (perito agrario) because they require training which is covered by the definition of the diploma contained in Article ‧ of Presidential Decree No ‧ of ‧ June ‧ and Annex I to Legislative Decree No ‧ of ‧ July
pl geodety gruntowego
en land surveyor
pl w przypadku geodety budowlanego co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym
en for building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
pl dla geodetów
en for surveyors
pl w przypadku geodety budowlanego, co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym
en for building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
pl w przypadku geodety budowlanego, albo co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, oraz w przypadku geodety gruntowego, księgowych, rzeczoznawców księgowych i konsultantów pracy ukończeniem trwających przynajmniej dwa lata praktyk zawodowych zakończone egzaminem państwowym
en for building surveyors by:either a traineeship lasting at least two years in a professional office,or five years
pl geodetów (geometri
en surveyors (geometri
pl geodeta gruntowy (perito agrario
en land surveyor (perito agrario
pl w przypadku geodety gruntowego, ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, zakończone egzaminem państwowym
en for land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years, followed by the State Examination
pl Wyceny tej dokonano według ramowych zasad wyceny norweskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Geodetów (NTF), poprzez wycenę każdej nieruchomości oraz zsumowanie wartości poszczególnych nieruchomości tak, aby uzyskać całkowitą wartość portfela
en This valuation was done according to the Norwegian Valuers and Surveyors Association (NTF) framework for valuation, by evaluating each property and then adding up the individual properties to arrive at the total portfolio value
pl Jen jest geologiem i geodetą, nie antropologiem archeologiem, czy Unitologiem
en Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archaeologist or Unitologist
pl w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażu
en for land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
pl Zdolności przestrzenne a rodzaj wykonywanego zawodu. Porównanie tancerzy, geodetów i prawników.
en Spatial abilities versus one’s actual profession. A comparison of dancers, geodesists and lawyers.
pl geodeta budowlany (geometra
en building surveyor (geometra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy geodeta.Znalezione w 0,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.