wymowa: IPA: ˌɡɛɔˈdɛta  

Tłumaczenia na język angielski:

 • surveyor   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją
   
  person occupied with the process of determining positions on the Earth's surface
 • geodesist   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją

Pozostałe znaczenia:

 
nazwa zawodu: osoba zajmująca się geodezją
 
pismo o tematyce geodezyjnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "geodeta", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years' work experience
geodety budowlanegobuilding surveyor
Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika ‧ zawodów geodety budowlanego (geometra) i geodety gruntowego (perito agrario), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. ‧ dekretu Prezydenta Republiki nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ rItaly has requested the removal from Annex ‧ of the professions of building surveyor (geometra) and land surveyor (perito agrario) because they require training which is covered by the definition of the diploma contained in Article ‧ of Presidential Decree No ‧ of ‧ June ‧ and Annex I to Legislative Decree No ‧ of ‧ July
geodety gruntowegoland surveyor
w przypadku geodety budowlanego co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
dla geodetówfor surveyors
w przypadku geodety budowlanego, co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
w przypadku geodety budowlanego, albo co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, oraz w przypadku geodety gruntowego, księgowych, rzeczoznawców księgowych i konsultantów pracy ukończeniem trwających przynajmniej dwa lata praktyk zawodowych zakończone egzaminem państwowymfor building surveyors by:either a traineeship lasting at least two years in a professional office,or five years
geodetów (geometrisurveyors (geometri
geodeta gruntowy (perito agrarioland surveyor (perito agrario
w przypadku geodety gruntowego, ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, zakończone egzaminem państwowymfor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years, followed by the State Examination
Wyceny tej dokonano według ramowych zasad wyceny norweskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Geodetów (NTF), poprzez wycenę każdej nieruchomości oraz zsumowanie wartości poszczególnych nieruchomości tak, aby uzyskać całkowitą wartość portfelaThis valuation was done according to the Norwegian Valuers and Surveyors Association (NTF) framework for valuation, by evaluating each property and then adding up the individual properties to arrive at the total portfolio value
Jen jest geologiem i geodetą, nie antropologiem archeologiem, czy UnitologiemJen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archaeologist or Unitologist
w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażufor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
Zdolności przestrzenne a rodzaj wykonywanego zawodu. Porównanie tancerzy, geodetów i prawników.Spatial abilities versus one’s actual profession. A comparison of dancers, geodesists and lawyers.
geodeta budowlany (geometrabuilding surveyor (geometra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy geodeta.Znalezione w 0,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.