wymowa: IPA: ˌɡɛɔˈdɛta  

Tłumaczenia na język angielski:

 • surveyor   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją
   
  person occupied with the process of determining positions on the Earth's surface
 • geodesist   
  (noun   )
   
  osoba zajmująca się geodezją

Pozostałe znaczenia:

 
nazwa zawodu: osoba zajmująca się geodezją
 
pismo o tematyce geodezyjnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "geodeta", pamięć tłumaczeniowa

add example
geodety budowlanegobuilding surveyor
Wyceny tej dokonano według ramowych zasad wyceny norweskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Geodetów (NTF), poprzez wycenę każdej nieruchomości oraz zsumowanie wartości poszczególnych nieruchomości tak, aby uzyskać całkowitą wartość portfelaThis valuation was done according to the Norwegian Valuers and Surveyors Association (NTF) framework for valuation, by evaluating each property and then adding up the individual properties to arrive at the total portfolio value
w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years' work experience
Architekci, planiści, geodeci i projektanciArchitects, planners, surveyors and designers
w przypadku geodety budowlanego, co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
geodeta gruntowy (perito agrarioland surveyor (perito agrario
Kartografowie i geodeciCartographers and surveyors
Geometri GeodeciGeometri Surveyors
w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażufor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
Jen jest geologiem i geodetą, nie antropologiem archeologiem, czy UnitologiemJen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archaeologist or Unitologist
geodetów (geometrisurveyors (geometri
Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika ‧ zawodów geodety budowlanego (geometra) i geodety gruntowego (perito agrario), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. ‧ dekretu Prezydenta Republiki nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ rItaly has requested the removal from Annex ‧ of the professions of building surveyor (geometra) and land surveyor (perito agrario) because they require training which is covered by the definition of the diploma contained in Article ‧ of Presidential Decree No ‧ of ‧ June ‧ and Annex I to Legislative Decree No ‧ of ‧ July
Zdolności przestrzenne a rodzaj wykonywanego zawodu. Porównanie tancerzy, geodetów i prawników.Spatial abilities versus one’s actual profession. A comparison of dancers, geodesists and lawyers.
geodeta budowlany (geometrabuilding surveyor (geometra
dla geodetówfor surveyors
w przypadku geodety gruntowego, ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, zakończone egzaminem państwowymfor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years, followed by the State Examination
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy geodeta.Znalezione w 0,212 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.