wymowa: IPA: /ˈɡwat̪kji/ ˈɡwatjci    

Tłumaczenia na język angielski:

 • smooth       
  (Adjective, Adjectival  ) (verb, adjv   )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
   
  lacking friction, not rough
 • even         
  (Adjective, Adjectival  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  flat and level
   
  flat and level
   
  flat and level
 • calm         
  (verb, noun, adjv   )
 • clean             
  (advb, verb, adjv   )
 • flat             
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • glabrous   
 • glib     
  (adjv   )
 • glossy     
  (adjv   )
 • oily   
  (adjv   )
 • plain         
  (advb, noun, adjv   )
 • polished     
  (adjv   )
 • sleek   
  (verb, adjv   )
 • slick   
  (verb, noun, adjv   )
 • straight       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • unruffled   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
smooth
 
jednobarwny, bez wzorów, bez deseni
 
o ubraniu : bez ozdób
 
przebiegający bez trudności i powikłań
 
o włosach, sierści : niezwichrzony, niepuszysty

Picture dictionary

smooth
smooth

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

bugenwilla gładka
Bougainvillea glabra; paper flower; lesser bougainvillea; paperflower
gładki jak aksamit
as smooth as velvet
kącicierń gładki
Bougainvillea glabra; paper flower
liczba gładka
smooth number
lukrecja gładka
liquorice; Glycyrrhiza glabra; licorice
Lukrecja gładka
Glycyrrhiza glabra
orzesznik gładki
Carya glabra; black hickory; brown hickory; pignut; pignut hickory
połonicznik gładki
Hernaria glabra; rupturewort
wieżyczka gładka
Arabis glabra; Turritis glabra; tower cress; tower mustard
wieżycznik gładki
Arabis glabra; Turritis glabra; tower cress; tower mustard

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gładki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystkie powierzchnie sprzętu do pobierania próbek oraz pojemników na próbki są czyste i suche, gładkie i wolne od pęknięć, o zaokrąglonych rogach
en All surfaces of sampling equipment and sample containers shall be clean and dry, smooth and free from crevices, corners shall be rounded
pl Wpływ 1,4-podstawionych pochodnych piperazyny na mięśniówkę gładką narządów izolowanych
en Influence of 1,4-substituted piperazine derivatives on isolated organs' smooth muscle
pl Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny opiera się na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, powodując zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego i ciśnienia krwi
en The mechanism of the antihypertensive action of amlodipine is due to a direct relaxant effect on vascular smooth muscle, causing reductions in peripheral vascular resistance and in blood pressure
pl Nie obserwowano zmian czynnościowych ani patologicznych w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym
en No functional or pathological changes in smooth or cardiac muscle were observed
pl drzwi z tworzywa odpornego na uszkodzenia; drzwi drewniane powinny być z obu stron pokryte gładką i nieprzepuszczalną warstwą
en doors in material that does not deteriorate and, if of wood, with a smooth and impermeable covering on both sides
pl gładkie ściany, pokryte jasną i zmywalną powłoką lub farbą do wysokości składowania co najmniej ‧ m, z zaokrąglonymi kątami i narożnikami
en smooth walls with light-coloured washable coating or paint up to storage height and at least up to ‧ m and with rounded angles and corners
pl Sufity i ściany powinny być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia, o gładkiej, nieprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej powierzchni
en Ceilings and walls should be damage-resistant with a smooth, impervious and easily washable surface
pl Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia ręczne wózki paletowe określa się jako wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni
en For the purpose of this Regulation, hand pallet trucks shall be trucks with wheels supporting lifting fork arms for handling pallets, designed to be manually pushed, pulled and steered, on smooth, level, hard surfaces, by a pedestrian operator using an articulated tiller
pl W obu przypadkach na skórce znajdują się nadruki serowarni po spodniej stronie sera oraz wyraźne odciski płótna, zaś jej krawędzie są gładkie
en In both cases, the rind bears the imprint of the cheese mould on its base and has well-defined cloth marks on its smooth edges
pl Chleb tworzy zwarty bochenek o dużej gęstości posiadający gładką, delikatną i grubą skórkę, twardy i biały miąższ, intensywny zbożowy aromat oraz przyjemny, lekko słodkawy smak
en The bread comes in the form of a compact and dense loaf with a smooth, even, thick crust and a firm, white crumb that has an intense cereal aroma and a pleasant, slightly sweet taste
pl mg Różowa, kształtem zbliżona do owalnego, nieco wypukła, obustronnie podzielna; jedna strona gładka, na drugiej stronie wytłoczony napis „ Є‧ ”
en mg Pink, ovaloid, slightly convex, scored on both sides, embossed ‧ on one side and blank on the other side
pl Koje, w tym ich ramy, muszą być z mocnego, gładkiego materiału
en Berths, including their frames, must be of hard, smooth material
pl Powierzchnia miejsca siedzącego, z którym ma styczność maszyna ‧ DH, musi być pokryta muślinem bawełnianym o wystarczających rozmiarach i właściwej teksturze, opisanym jako gładka tkanina bawełniana o ‧,‧ nitkach na ‧ cm‧ i o gramaturze ‧,‧ kg/m‧ lub jako dzianina albo włóknina o podobnych właściwościach
en The area of the seating position contacted by the ‧ DH machine shall be covered by a muslin cotton, of sufficient size and appropriate texture, described as a plain cotton fabric having ‧,‧ threads per/cm‧ and weighing ‧,‧ kg/m‧ or knitted or non-woven fabric having equivalent characteristics
pl powierzchnie te muszą być gładkie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
en these surfaces must be smooth and easy to cleanse and disinfect
pl Proces kurczenia mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń krwionośnych zależy od przemieszczania się zewnątrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mięśni poprzez specjalne kanały jonowe
en The contractile processes of cardiac muscle and vascular smooth muscle are dependent upon the movement of extracellular calcium ions into these cells through specific ion channels
pl Konsystencja: konsystencja kawałka ciasta jest miękka, delikatna, puszysta, gładka i lekka
en Texture: the texture of a slice is soft, delicate, fine, smooth and light
pl Powłoka wewnętrzna i osłona muszą być gładkie, nie mogą zawierać porów, otworów ani elementów obcych
en The lining and the cover must be smooth and free from pores, holes and strange elements
pl Obszar położenia miejsca siedzącego, z którym ma styczność maszyna ‧-D H, pokryty jest muślinem bawełnianym o wystarczających rozmiarach i właściwej teksturze, opisanym jako gładka tkanina bawełniana o ‧,‧ nitki na ‧ cm i o gramaturze ‧,‧ kg/m‧ lub jako dzianina albo włóknina o równoważnych właściwościach
en The area of the seating position contacted by the ‧-D H machine shall be covered by a muslin cotton, of sufficient size and appropriate texture, described as a plain cotton fabric having ‧,‧ threads per cm and weighing ‧,‧ kg/m‧ or knitted or non-woven fabric having equivalent characteristics
pl Czy gładki kark kobiety byłby taki piękny, gdyby nie drzemało w nas ciche pragnienie ujrzenia na nim strumyczka krwi
en Weou ed t mne smeoeot mn mneck eof a weomamn be seo edes rabo e were it lnot for oulr secret wish to see ulpoln it a trickle of blood?
pl W pomieszczeniach inwentarskich podłoga musi być gładka, ale nie śliska
en Livestock housing shall have smooth, but not slippery floors
pl Abażur po prostu nie pasuje do tych wszystkich gładkich powierzchni
en The shade is just wrong against all these slick surfaces
pl Wpływ inhibitorów cyklazy guanylanowej na reakcję skurczu mięśniówki gładkiej nasieniowodów.
en The Impact of Guanylyl Cyclase Inhibitors on Spermatic Duct Smooth Muscle Contraction.
pl To młodszy brat Gładkiego Charleya, prawej ręki Johnny' ego Friendleya, zbira w płaszczu z wielbłądziej wełny
en He' s the kid brother of Charley the Gent...... who is Johnny Friendly' s right hand and a butcher in a camel hair coat
pl Naprawdę gładkie golenie
en Real smooth shave
pl przedsiębiorstwo Techint: produkcja gładkich rur stalowych oraz innych produktów z płaskiej stali
en for Techint: manufacturing of seamless steel pipes and flat steel products
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 595 zdań frazy gładki.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.