wymowa: IPA: /ˈɡwat̪kji/ ˈɡwatjci    

Tłumaczenia na język angielski:

 • smooth       
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
 • even         
  (Adjective  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  flat and level
   
  flat and level
 • calm         
  (verb, noun, adjv   )
 • clean             
  (advb, verb, adjv   )
 • flat             
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • glabrous   
 • glib     
  (adjv   )
 • glossy     
  (adjv   )
 • oily   
  (adjv   )
 • plain         
  (advb, noun, adjv   )
 • polished     
  (adjv   )
 • sleek   
  (verb, adjv   )
 • slick   
  (verb, noun, adjv   )
 • straight       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • unruffled   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
smooth
 
jednobarwny, bez wzorów, bez deseni
 
o ubraniu : bez ozdób
 
przebiegający bez trudności i powikłań
 
o włosach, sierści : niezwichrzony, niepuszysty

Picture dictionary

smooth
smooth

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

gładki jak aksamit
as smooth as velvet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gładki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jeżeli są w niej szczeliny lub otwory to muszą one być całkowicie gładkie, aby zapobiec poranieniu zwierząt
en if it has any spaces or perforations these shall be completely smooth to prevent injury to the animals
pl Cozaar ‧ mg tabletka Białe, tabletki powlekane w kształcie kropli łzy, oznaczone ‧ po jednej stronie i gładkie po drugiej
en Cozaar ‧ mg tablet White, teardrop-shaped film-coated tablets marked ‧ on one side and plain on the other
pl Skórka tych ziemniaków jest bardzo gładka, twarda i zbita
en The potato has a very smooth, hard and firm skin
pl Liczby pierwsze i liczby gładkie w kryptologii
en Prime numbers, smooth numbers and their applications
pl odpowiednią ilość szatni o gładkich, wodoszczelnych i zmywalnych ścianach i podłogach, z umywalkami i toaletami ze spłuczką
en an adequate number of changing-rooms with smooth, water-proof, washable walls and floors, wash basins and flush lavatories
pl Wysokość, na jakiej znajdują się obszary upraw, ma duże znaczenia, ponieważ ma wpływ na uzyskanie bardziej gładkiej skórki, większej maślaności i mniejszej kwasowości soczewicy
en Altitude is a very important factor since it contributes to a smoother skin and a more buttery, less astringent product
pl Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o skośnie ściętych brzegach, z napisem „ GIL ” i poniżej wyrytym „ ‧ ” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie
en White to off-white, round, flat, bevelled tablets, debossed with GIL and ‧ underneath on one side and plain on the other side
pl raja gładka (Dipturus batis) na wodach UE obszarów ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, ‧ i X
en common skate (Dipturus batis) in EU waters of ICES zones IIa, III, IV, VI, VII, VIII, ‧ and X
pl Upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia:  jest czysta i sucha (wolna od emulsji, kosmetyków nawilżających i pudrów)  jest możliwie gładka (pozbawiona większych zmarszczek i fałdów)  nie jest przecięta ani podrażniona (bez wysypki lub innych zmian skórnych)  nie będzie nadmiernie pocierana przez odzież  jest w miarę możliwości nieowłosiona.  Podczas wymiany plastra należy nakleić nowy plaster na inne miejsce na skórze brzucha, aby uniknąć podrażnienia skóry
en Make sure that your skin at the application site is: clean and dry (free of lotions, moisturisers, and powders) as smooth as possible (no major creases or skin folds) not cut or irritated (free of rashes or other skin problems) unlikely to be rubbed by clothing excessively preferably free from hair. When changing your patch, stick the new patch on to a different area of the skin of your abdomen, otherwise you are more likely to cause skin irritation
pl Talerz stalowy o gładkiej powierzchni umieszczony osiowo względem tłoka i przytwierdzony do podstawy testera żywności Instron
en Smooth-surfaced steel plate placed axially in relation to the piston (‧.) and firmly on the base of the Instron Food Tester
pl Chcę tylko sprawiać, by ludzie byli jedwabiście gładcy
en I just want to make people silky smooth
pl Faksy na papier gładki są objęte niniejszą specyfikacją (np. faksy atramentowe strumieniowe, faksy laserowe, oraz faksy termiczne
en Plain paper fax machines are covered under this Specification (e.g. ink jet/bubble jet, laser/LED, and thermal transfer
pl Minimalna liczba punktów periodycznych w gładkiej klasie homotopii odwzorowań RP^3 w siebie
en Minimal number of periodic points in smooth homotopy class of self - maps of RP^3
pl Nie obserwowano zmian czynnościowych ani patologicznych w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym
en No functional or pathological changes in smooth or cardiac muscle were observed
pl Prosty, gładki motywName
en Simple, smooth theme
pl AZILECT ma postać białych lub prawie białych, okrągłych, płaskich tabletek, o skośnie ściętych brzegach, z napisem „ GIL ” i poniżej wyrytą cyfrą „ ‧ ” po jednej stronie, gładkich po drugiej stronie
en AZILECT tablets are presented as white to off-white, round, flat, bevelled tablets, debossed with GIL and ‧ underneath on one side and plain on the other side
pl pojazd ustawiony na poziomej, płaskiej, sztywnej i gładkiej powierzchni
en The vehicle was at rest on a level, flat, rigid and smooth surface
pl Zarówno brzoskwinie jak i brzoskwinie gładkie, zwane również nektarynami, zawsze były sprzedawane pod jedną nazwą Pesca di Verona
en The peaches and nectarines have always been marketed under the single name Pesca di Verona
pl Wyniki te są zgodne z działaniem rozkurczającym naczynia inhibitorów PDE‧ i prawdopodobnie wynikają ze zwiększenia stężenia cGMP w komórkach mięśni gładkich naczyń
en These effects are consistent with the vasodilatory effects of PDE‧-inhibitors and are probably due to increased cGMP levels in vascular smooth muscle cells
pl Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Olanzapine Teva ‧ mg jest żółta, płaska, okrągła i gładka po obu stronach
en Olanzapine Teva
pl Ich włosy, gładką skórę
en I love their hair, I love their smooth skin
pl Wzdłuż budynków ciągnęły się zwały parującego obornika, a prócz indyków i kur grzebało w nim kilka pawi, rzadki luksus na normandzkich podwórkach. Owczarnia była długa, stodoła wysoka, o ścianach gładkich jak dłoń.
en Right along the outbuildings extended a large dunghill, from which manure liquid oozed, while amidst fowls and turkeys, five or six peacocks, a luxury in Chauchois farmyards, were foraging on the top of it. The sheepfold was long, the barn high, with walls smooth as your hand.
pl Ma charakterystyczny smak, plastyczną i kruchą konsystencję oraz suchą, gładką i jednolitą teksturę
en The flavour is sui generis, its consistency plastic and crumbly and its texture dry, smooth and uniform
pl gładkie, trwałe i nieprzepuszczalne ściany, pokryte jasnym, zmywalnym wykończeniem do wysokości co najmniej dwóch metrów i sięgającym, co najmniej wysokości przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w magazynach
en smooth, durable, impermeable walls, with a light-coloured, washable coating up to a height of at least two metres and up to at least storage height in chilling or refrigeration rooms and in stores
pl Wkrótce cały świat będzie jedwabiście gładki
en Soon the whole world will be silky smooth
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 595 zdań frazy gładki.Znalezione w 0,863 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.