wymowa: IPA: [ˈɡɔmpka] ˈɡɔ̃mpka  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sponge     
  (Noun  ) (verb, noun   ) [material]
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
   
  zool. zoologia prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  zool. zoologia, zoologiczny prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  najczęściej miękki, piankowy przedmiot wchłaniający wodę, wykorzystywany do utrzymania czystości ludzkiego ciała i przedmiotów;
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
 • sponges   
   
  fishery related term

Pozostałe znaczenia:

 
sponge
 
daw. dawniej, dawny zdrobn. zdrobniale gęba

Picture dictionary

sponge
sponge
sponge
sponge

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gąbki
sponge; sponges; poriferan
hodowla gąbek
sponge culture
połów gąbek
sponge fisheries

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gąbka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W razie potrzeby gąbki można przyciąć
en Sponges can be cut to size if needed
pl Nie obejmuje: papierowych chusteczek, mydła, gąbek i innych produktów do higieny osobistej
en Does not include: paper handkerchiefs, soaps, sponges and other products for personal hygiene
pl Wszystkie jego meble są obite gąbką
en All his furniture is fleece- lined
pl Obserwatorzy obecni na statku klasyfikują korale, gąbki i inne organizmy do najniższego możliwego poziomu taksonomicznego
en Observers deployed shall identify corals, sponges and other organisms to the lowest possible taxonomical level
pl artykuły do sprzątania, jak miotły, szczotki do szorowania, szufelki, miotełki, suche ściereczki, ścierki, gąbki, zmywaki metalowe i ścierki do mycia okien ze skóry
en Articles for cleaning such as brooms, scrubbing brushes, dust pans and dust brushes, dusters, tea towels, floorcloths, sponges, scourers, steel wool and chamois leathers
pl Moje serce staję się potężną gąbką nasączoną ropą, wściekle atakowaną przez robale
en My heart is now a huge sponge soaked in pus, furiously attacked by worms
pl TachoSil- gąbka lecznicza
en TachoSil medicated sponge
pl Szczotką lub ostrą gąbką
en Scrub brushes, steeI wool
pl wrażliwy ekosystem morski oznacza ekosystem morski, którego integralność (tj. struktura lub funkcjonowanie ekosystemu) jest – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz z zasadą ostrożności – zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie normalnego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, koralowce zimnowodne lub kolonie gąbek zimnowodnych
en Vulnerable Marine Ecosystem (VME) means any marine ecosystem whose integrity (i.e. ecosystem structure or function) is, according to the best scientific information available and to the principle of precaution, threatened by significant adverse impacts resulting from physical contact with bottom gears in the normal course of fishing operations, including reefs, seamounts, hydrothermal vents, cold water corals or cold water sponge beds
pl W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbek
en If these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately
pl anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki, drążki
en Anodes, balls, bars (including notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks
pl Claire Rivers siedzi w wyściełanym gąbką pokoju w szpitalu psychiatrycznym Stonybrook
en Clear Rivers is in a padded room at the Stonybrook Institution
pl biowskaźniki wrażliwego ekosystemu morskiego oznaczają korale i gąbki
en VME indicator organisms means corals and sponges
pl artykuły do sprzątania, takie jak miotły, szczotki do szorowania, szufelki, miotełki do kurzu, suche ściereczki, ścierki, gąbki, zmywaki
en articles for cleaning such as brooms, scrubbing brushes, dust pans and dust brushes, dusters, tea towels, floor cloths, household sponges
pl Przytrzymać gąbkę przez ‧– ‧ minut, wywierając delikatny nacisk
en Hold down the sponge with a gentle pressure for ‧ minutes
pl Nie ma jak dobra gąbka
en There is nothing like a proper sponge
pl Gąbka pokryta tkaniną, gęstość
en Cloth-covered foam, thickness
pl Jesteśmy wdzięczni za nową bieżnie na stadionie, ale ciągle będziemy wyciskać gąbkę na głowę Pana syna
en That we' re grateful forthe athletics track, but couldn' t resist squeezing a smelly sponge over his son' s head
pl Gąbka pokryta tkaniną, grubość
en Cloth-covered foam, thickness
pl Liczba użytych gąbek TachoSil zależy od wielkości rany
en The number of TachoSil sponges used depends on the size of the wound
pl Później oddarłem kawałek gąbki i zacząłem likwidować pozostałe na podłodze kałuże. Materac postawiłem mokrą częścią przy rurach w nadziei, że trochę podeschnie.
en Then I tore a lump off it and began to soak up the remaining damp patches on the floor, leaving the soaking end of the mattress against the pipes in the hope that it would dry out.
pl Aby uniknąć odłączenia gąbki, można ją przytrzymać z jednego końca, np. kleszczami zaciskowymi
en To avoid the sponge from being pulled loose it may be held in place at one end, e. g. with a pair of forceps
pl Kolekcje Gąbek (Porifera) i Koralowców (Anthozoa) w zbiorach Muzeum Geologicznym ING
en Collections of Sponges and Corals in the Geological Museum of the Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University
pl wrażliwy ekosystem morski oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. specyficzna struktura lub funkcjonowanie) może – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek
en vulnerable marine ecosystem means any marine ecosystem whose integrity (i.e. ecosystem structure or function) is, according to the best scientific information available and to the principle of precaution, threatened by significant adverse impacts resulting from physical contact with bottom gears in the normal course of fishing operations, including, inter alia, reefs, seamounts, hydrothermal vents, cold water corals or cold water sponge beds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy gąbka.Znalezione w 0,434 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.