wymowa: IPA: [ˈɡɔmpka] ˈɡɔ̃mpka  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sponge     
  (Noun  ) (verb, noun   ) [material]
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
   
  zool. zoologia prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  zool. zoologia, zoologiczny prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  najczęściej miękki, piankowy przedmiot wchłaniający wodę, wykorzystywany do utrzymania czystości ludzkiego ciała i przedmiotów;
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
 • sponges   
   
  fishery related term

Pozostałe znaczenia:

 
sponge
 
daw. dawniej, dawny zdrobn. zdrobniale gęba

Picture dictionary

sponge
sponge
sponge
sponge

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gąbki
sponge; sponges; poriferan
hodowla gąbek
sponge culture
połów gąbek
sponge fisheries

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gąbka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Alternatywną metodą stosowania, np. w przypadku silniejszego krwawienia, jest przyłożenie gąbki TachoSil bez wcześniejszego zwilżenia i jednoczesne delikatne dociskanie do rany przez ‧– ‧ minut
en Alternatively, e. g. in case of stronger bleeding, TachoSil may be applied without pre-moistening, while also pressing gently to the wound for ‧ minutes
pl Po upływie pewnego czasu po zabiegu gąbka rozpuszcza się i ulega całkowitemu rozkładowi
en During the following time the sponge will dissolve and disappear completely
pl Obserwatorzy obecni na statku klasyfikują korale, gąbki i inne organizmy do najniższego możliwego poziomu taksonomicznego
en Observers deployed shall identify corals, sponges and other organisms to the lowest possible taxonomical level
pl wrażliwy ekosystem morski oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. specyficzna struktura lub funkcjonowanie) może – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek
en vulnerable marine ecosystem means any marine ecosystem whose integrity (i.e. ecosystem structure or function) is, according to the best scientific information available and to the principle of precaution, threatened by significant adverse impacts resulting from physical contact with bottom gears in the normal course of fishing operations, including, inter alia, reefs, seamounts, hydrothermal vents, cold water corals or cold water sponge beds
pl Gąbki TachoSil były także bardziej skuteczne niż standardowe materiały w tamowaniu krwawienia podczas operacji serca i naczyń krwionośnych
en TachoSil was also more effective than standard materials at stopping bleeding during surgery on the heart or blood vessels
pl Wygląd po przekrojeniu o strukturze gąbki: słabo lub lekko otwarty, lecz zwarty, z nieregularnymi pustymi przestrzeniami przypominającymi wielkością od kryształków cukru do ziaren ryżu
en On cutting, has the appearance of froth which ranges from faintly to slightly open but which is compact and has irregular gaps whose size ranges from that of a grain of white sugar to that of a grain of rice
pl Namocz gąbkę
en Soak the sponge
pl Rzucę tę laskę dynamitu i twojego przyjaciela będą zbierać gąbką
en I drop this stick...... and they pick your friend up with a sponge
pl Instrukcja Gąbki TachoSil można używać wyłącznie w warunkach sterylnych
en Instructions Use the TachoSil sponge under sterile conditions only
pl Coś Ci powiem, już nie maczam gąbki... ale już nie jest to dla mnie wcale śmieszne
en I' ‧ teII you what, I' m not moppin ' up spooge... but it' s not that fun for me anymore
pl Pobieranie próbek do badań na obecność Salmonella odbywa się metodą gąbki ściernej
en When sampling for Salmonella analyses, an abrasive sponge sampling method shall be used
pl Jesteś jak gąbka, pochłaniająca uczucia innych!
en You' re like a sponge.You drain others of their love and emotion
pl TachoSil, gąbka lecznicza Do stosowania miejscowego
en TachoSil, medicated sponge For local use
pl Otworzyć wewnętrzne sterylne opakowanie i wyjąć gąbkę
en Open the inner sterile package and remove the sponge
pl Maksymalna szerokość drag wynosi ‧ m, z wyjątkiem drag do połowu gąbek
en The maximum breadth of dredges shall be ‧ m, except in the case of dredges for sponge fishing
pl W razie potrzeby gąbki można przyciąć
en Sponges can be cut to size if needed
pl Twój mózg został zrobiony z gąbki
en Your brain is a sponge
pl Trzy stówy za same gąbki
en $‧ for the sponges
pl W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbek
en If these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately
pl artykuły używane do czyszczenia, takie jak miotły, szczotki, śmietniczki, zmiotki, szczoteczki do kurzu, szmatki do czajników na herbatę, szmaty do podłogi, gąbki gospodarcze, łuszczarki, druciaki oraz irchy
en articles for cleaning such as brooms, scrubbing brushes, dust pans and dust brushes, dusters, tea towels, floorcloths, household sponges, scourers, steel wool and chamois leathers
pl Boże, chciałbym być gąbką
en Oh.God. I wish I was a loofah
pl Ciągniesz jak gąbka
en You drink Iik e a fish
pl Minimalne rozmiary korali, jeżowców, strzykw i gąbek przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ Traktatu
en The minimum sizes for coral, sea urchins, sea squirts and sponges shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of the Treaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy gąbka.Znalezione w 0,677 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.