wymowa: IPA: /funt/ fũnt

Tłumaczenia na język angielski:

 • pound       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [mass]
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of currency
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy;
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy równa 0,453 592 37 kg;
   
  ekon. ekonomia waluta niektórych państw
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
 • lb   
 • quid   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
pound (unit of weight)
 
pound (unit of currency)
 
reg. śl. regionalizm śląski Kategoria:Regionalizmy śląskie pół kilo
 
daw. dawniej, dawny europejska jednostka masy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Funt szkocki
Pound Scots
funt szterling
quid; sterling; pound; British pound; pound sterling
funt-siła
pound-force
niewarte funta kłaków
not worth twopence

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "funt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Panie przewodniczący! Brytyjscy podatnicy zapłacą w sumie około 10 miliardów funtów dla wsparcia euro - waluty, którą stanowczo odrzuciliśmy - w ramach 215 miliardów funtów wypłat z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
en Mr President, British taxpayers will end up contributing some GBP 10 billion to prop up the euro - a currency we resolutely rejected - as part of the GBP 215 billion hand-out from the International Monetary Fund.
pl To szaleństwo, że chcą czterech funtów!
en That' s insane.They want four pounds
pl Funt czy euro – korzyści i straty związane z przystąpieniem Wielkiej Brytanii do strefy euro.
en Pound sterling or the euro – benefits and losses of joining the euro zone by Great Britain.
pl Czek na ‧, ‧ funtów wystawiony dla pana Sherlocka Holmesa?
en And a cheque for £‧, ‧ made out in the name of Mr Sherlock Holmes
pl Zapewne znana jest panu historia dwóch rybaków, ojca i syna, z Irlandii Północnej, prowadzących połowy z Peterhead. Zostali oni osadzeni w więzieniu w Liverpoolu po nałożeniu na nich kary w kwocie 1 miliona funtów brytyjskich, natomiast Biuro Windykacji Majątkowej, wykorzystywane zazwyczaj do działań skierowanych przeciwko handlarzom narkotyków i gangsterom, ogłosiło niewypłacalność tych pracujących rybaków, którzy wprawdzie byli zaangażowani w wyładunek nielegalnych połowów, co jest niewybaczalne, ale sposób potraktowania ich na równi z przestępcami i gangsterami jest bulwersujący, pomimo że są winni danego wykroczenia.
en Mr President, you are probably aware that two fishermen, a father and son, from Northern Ireland, who fish out of Peterhead, have been jailed in Liverpool after being fined GBP 1 million and that the Assets Recovery Agency, which is an agency normally used for measures against drug dealers and gangsters, was utilised to hammer these two working fishermen, who, admittedly, were involved in landing illegal catches, which no one would condone - but to treat working fishermen, even guilty of that offence, as criminals, as gangsters, in the same way as we would treat drug dealers, is appalling.
pl Daję pięć funtów
en I bid five pounds
pl Nagroda dla was, tysiąc funtów, to mniej niż ‧/‧ jego wartości
en And your reward, Peterson, of ‧ pounds is not within a twentieth of its market price
pl Na przykład sieć Tesco ogłosiła ostatnio zyski na poziomie 2,8 miliarda funtów, podczas gdy producenci żywności w moim okręgu wyborczym ledwo wiążą koniec z końcem.
en Tesco, for example, recently announced profits of GBP 2.8 billion, while food producers in my constituency struggle to make a living.
pl Pani przewodnicząca! Kilku rolników i przemysł przetwórczy w moim okręgu wyborczym, nie ze swojej winy, stoi w obliczu strat rzędu milionów funtów, ponieważ kupiona w dobrej wierze zanieczyszczona pasza została dostarczona przez pewien zakład, w którym wykazano się niczym nieusprawiedliwioną niefrasobliwością - nie przejmując się dobrą praktyką.
en - Madam President, several farmers and a processing business in my constituency face millions of pounds of loss through no fault of their own because contaminated feed bought in good faith was supplied from a food mill where wanton disregard - never mind good practice - was shown.
pl To tylko ‧ funtów, pomyślałam, że zapłacę i po sprawie
en It was only £‧, I thought I' d pay and have done with it
pl Zarobi ‧ funtów w ‧ miesiące?
en One fifth.And he gets £‧ profit for three months?
pl Imperium Savage' a jest warte ‧ miliardów funtów, English.Zarządza ponad ‧ więzieniami w ‧ krajach
en Sauvage' s £‧ billion empire, English, operates over ‧ prisons in ‧ countries
pl Kurs walutowy funta szterlinga stosowany w terminie operacyjnym przypadającym na dzień ‧ grudnia ‧ r. i dzień ‧ stycznia ‧ r. był niższy niż stosowany poprzednio
en The exchange rate for the pound sterling applicable on the operative event dates of ‧ December ‧ and ‧ January ‧ was lower than those previously applicable
pl Kasjer fabryki na Ledbury Street został napadnięty w swoim biurze...... dwóch mężczyzn zrabowało kilkaset funtów...... głównie w jedno funtowych banknotach
en The cashier of a factory in Ledbury Street was attacked in his office...... and two men made off with several hundred pounds...... mostly in pound notes
pl GBP (funt szterling
en GBP (Pound sterling
pl Spędzisz z nim godzinę, a ja dam ci ‧ funtów
en Right?You spend an hour with him... I' il give you ‧ quid
pl Dam ci ‧ funtów
en I' il give you ‧ quid
pl Proch na funty, kule na lufy
en Powder by the pound, ball by the barrel, pukka weights
pl Funt cypryjski
en Cyprus pound
pl W temperaturze pokojowej powłoka ochronna musi przejść próbę uderzenia z przodu ‧ J (‧ cali na funt
en The coating at room temperature shall pass a forward impact test of ‧ J (‧ in-lbs
pl Nie, już postawiłem ćwiartkę na Liverpool, (pony- ‧ funtów) więc już pewnie tego nie zobaczę
en Nah, I' ve already got a pony on Liverpool, so I probably won' t see that again
pl Niezależna ocena skutków powinna być oczywiście przeprowadzana na szczeblu krajowym, ale poza Unią Europejską Wielka Brytania mogłaby swobodnie podejmować decyzje dotyczące poziomu regulacji i z pewnością nie kosztowałoby to 49 miliardów funtów rocznie.
en Independent impact assessment should, of course, be carried out at the national level but, outside of the European Union, Britain would be free to decide its own level of regulation and it would certainly not be GBP 49 billion per annum.
pl O pięć funtów
en Five pounds it is
pl Tak wygrywa się w Anglii ‧ funtów
en That' s how to win ‧, ‧ pounds in England
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 918 zdań frazy funt.Znalezione w 0,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.