wymowa: IPA: /funt/ fũnt

Tłumaczenia na język angielski:

 • pound       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [mass]
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of currency
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy;
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy równa 0,453 592 37 kg;
   
  ekon. ekonomia waluta niektórych państw
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
 • lb   
  (Noun  )
 • quid   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • British pound   
  (Noun  )
 • British pound sterling   
  (Noun  )
 • pound sterling   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pound (unit of weight)
 
pound (unit of currency)
 
reg. śl. regionalizm śląski Kategoria:Regionalizmy śląskie pół kilo
 
daw. dawniej, dawny europejska jednostka masy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

funt cypryjski
Cypriot pound; pound
funt egipski
Egyptian pound; pound
funt irlandzki
Irish pound; Irish punt; pound; punt
funt libański
Lebanese pound; pound
funt maltański
Maltese lira; lira
funt na cal kwadratowy
pounds per square inch; psi
funt sudański
Sudanese pound; pound
funt syryjski
Syrian pound; pound
Funt szkocki
Pound Scots
funt szterling
quid; sterling; pound sterling; pound; British pound; British pound sterling
funt-siła
pound-force; lbf.; pound
niewarte funta kłaków
not worth twopence

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "funt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Co?Spinka Cesarzowej warta ‧ milionów funtów sterlingów
en The Empress pin valued at £‧ million sterling?
pl Plastikowe krzesło kosztuje cztery funty.
en The plastic chair costs four libras.
pl O pięć funtów
en Five pounds it is
pl funta cypryjskiego
en Cyprus pounds
pl Ma piętnaście funtów w złocie
en Best part of fifteen pound in gold
pl funtów?- Tak, Harry
en That' s right, Harry
pl Wezmę dla was cztery funty od Alberta
en I' il get you the four pounds from Albert
pl Królewska przywódczyni, jej pasożyty, wraz z całą bandą międzynarodowych podżegaczy, będą sobie mamrotać do Wszechmocnego Niczego, w jego wielkiej świątyni, wznosząc modły do trzech milionów funtów
en The Royal Chieftain, the parasites and the whole gang of international rabble rousers, are going to bleat to the Almighty nothing in his great Temple to give praise for ‧ million pounds
pl Czy możemy zacząć od ‧ ‧ funtów?
en May we start the bidding please at L
pl Czy obojętny mu jest fakt, że inflacja w Wielkiej Brytanii jest większa niż w strefie euro, a funt jest bardzo słabą walutą?
en Does he not care that inflation in Britain is greater than it is in the euro area and that sterling is a fragile currency?
pl Pan Wickham nie był zainteresowany karierą w Kościele, ale zażądał sumy trzech tysięcy funtów i otrzymał je w zamian za prebendę
en Mr Wickham declined any interest in the church as a career, but requested, and was granted, the sum of ‧, ‧ pounds instead of the living
pl Czterysta funtów
en Four hundred pounds
pl Cła zostaną zredukowane do poziomu ‧ centów na funt produktu wraz z wagą pojemnika
en The duty will be reduced to ‧ cents per pound on contents and container
pl Trzy miliony funtów
en million pounds
pl Pięć funtów, chyba jestem szalony
en Five pounds, I must be insane
pl Dam ci, no nie wiem... ‧ tysięcy funtów
en I' il give you... I don' t know
pl Zmierzam do tego, że na ostatnim kongresie mojej partii padło przyrzeczenie poczynienia oszczędności rzędu 7 miliardów funtów w skali roku w całości wydatków rządu.
en To put that in context, my last party conference saw our party pledging to make annual savings of GBP 7 billion a year across the whole of government spending.
pl ograniczenie w wysokości ‧ funtów szterlingów odnośnie do zobowiązania w zakresie podatku od wynagrodzenia i podatku od nieruchomości przydawałoby korzyść spółkom, do których jest stosowane
en the GBP ‧ cap on liability to payroll and property taxes would confer an advantage on those companies to which it applies
pl Jak już wspominali inni, wielu producentów wydało już miliony funtów, by przestrzegać norm.
en As has been outlined by others, many producers have already spent millions of pounds in conforming to the standards.
pl Powiedziałem, " Pan Adams winien mi jest ‧ funtów. "
en Then one day, you disappeared from your lodgings
pl funtów za godzinę.- Policz sam
en minutes work, ‧ quid.- £‧, ‧ an hour- you do the math
pl Za ‧ dolców za funt lepiej, żeby mnie wysłało na księżyc
en For $‧, it better put me on the moon
pl Funt szterling
en Pound sterling
pl Jest to równe ponad 1000 funtom sterlingom brutto lub 843 funtom sterlingom netto na każdą osobę (mężczyznę, kobietę lub dziecko) w Wielkiej Brytanii.
en That equates to over GBP 1 000 gross, or GBP 843 net, for every man, woman and child in the UK.
pl Jego przeciwnik, ważący ‧. ‧ funtów... z rekordem ‧ walk bez porażki i ‧ nokautach... aktualny mistrz świata wagi ciężkiej
en His opponent, weighing in at ‧. ‧ pounds... with a record of‧ and ‧ with ‧ knockouts... the current heavyweight champion of the world
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 918 zdań frazy funt.Znalezione w 0,763 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.