wymowa: IPA: flɛt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • flute       
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  woodwind instrument
   
  A musical instrument of the woodwind family.
   
  instrument muzyczny;
   
  woodwind instrument
   
  woodwind instrument
 • recorder         
  (noun   )
 • transverse flute   
  (Noun  )
 • whistle     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
flute (woodwind instrument)
 
wulg. wulgarnie penis

Picture dictionary

flute
flute
flute
flute

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

Czarodziejski flet
The Magic Flute
flet nosowy
nose flute
flet poprzeczny
transverse flute; flute; western concert flute
flet prosty
recorder; flute; fipple flute; fipple pipe; vertical flute; blockflute
flety
Aulostomidae; family Aulostomidae

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "flet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Grać na flecie po hiszpańsku?
en He/she learned how to play flute in Spanish?
pl Czy Wiedziałeś, że potrafię grać na flecie?
en Do you know I knew how to play this?
pl Fletem, który sądzi, że jest orkiestrą
en The flute that believes itself the symphony
pl Drewniany flet poprzeczny w polskiej muzyce ludowej: tradycja i zmiana.
en Wooden traverso flute in Polish folk music: Tradition and change
pl Czy przeszedł pan zagrać swą piękną melodię na flecie?
en Are you here with a lovely melody to play on your flute?
pl małych instrumentów muzycznych, jak flety podłużne, harmonijki ustne itd
en Small musical instruments such as recorders, harmonicas etc
pl Będziesz grał na flecie
en Like play the flute
pl potem jeden za drugim wkroczyli muzycy i dłuższą chwilę trwał zgiełk: buczenie wiolonczel, skrzeczenie skrzypiec, porykiwanie kornetów, piski fletów i flażoletów.
en then the musicians came in one after the other; and first there was the protracted hubbub of the basses grumbling, violins squeaking, cornets trumpeting, flutes and flageolets fifing.
pl Charakterystyka postaci w "Czarodziejskim flecie" Mozarta.
en Characteristics of drammatis personae in Mozart's "Die Zauberloete"
pl Mack Tatusia pragnie jego fletu
en Mack Daddy wants his flute
pl Kiedy byłem w wieku Laury, grałem na flecie " Candle Dance "
en When I was Laura' s age, I played the flute in the candle dance
pl To bardziej flet niż piszczałka
en It' s more like a flute than a whistle
pl Flet nad spokojną wodą
en SEBASTlAN:A flute by still water
pl Ale szybko odkryli, że ich stare bambusowe flety shakuhachi świetnie nadają się na pałkę
en But they discovered that the aged and treated bamboo of their shakuhachi flute made an excellent cudgel
pl We flecie piccolo
en In the piccolo, may
pl A kiedy ostatnio... ktoś grał na twoim flecie?
en And when was the last time... anyone played on your flute?
pl Pójdą za tobą wszędzie.Ja mam flet?
en I have a flute
pl Jak się dobrze wsłuchacie... usłyszycie flety ludzików żyjących w trawie.- Jasne!
en lf you boys listen real careful, you can hear the panpipes... of the little people in the grass there
pl instrumenty muzyczne wszelkich rozmiarów, w tym elektroniczne instrumenty muzyczne, takie jak pianina i fortepiany, organy, skrzypce, gitary, perkusje, trąbki, klarnety, flety, harmonijki ustne itd
en musical instruments of all sizes, including electronic musical instruments, such as pianos, organs, violins, guitars, drums, trumpets, clarinets, flutes, recorders, harmonicas, etc
pl W sprawie czasu, flet będą moim
en In a matter of time, the flute will be mine
pl Każdy może odejść na własne życzenie, jak tylko wyrobi normę./ (płacz)/ (spokojna muzyka na flecie
en The harder they work, the sooner they will be free
pl Prawda-- cała rzecz z fletami jest tutaj, i, uh
en That' s right-- the whole flute thing is in there, and, uh
pl Flet w twórczości zespołu King Crimson. Analiza wybranych przykładów
en Flute in the work of the King Crimson. The analysis of selected examples.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61 zdań frazy flet.Znalezione w 0,244 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.