wymowa: IPA: flɛt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • flute       
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  woodwind instrument
   
  A musical instrument of the woodwind family.
   
  instrument muzyczny;
   
  woodwind instrument
 • recorder         
  (noun   )
 • whistle     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
flute (woodwind instrument)
 
wulg. wulgarnie penis

Picture dictionary

flute
flute
flute
flute

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Czarodziejski flet
The Magic Flute
flet poprzeczny
transverse flute; flute; western concert flute
flet prosty
recorder; flute

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "flet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy Wiedziałeś, że potrafię grać na flecie?
en Do you know I knew how to play this?
pl Wziąłem mój flet
en Lead them how?
pl małych instrumentów muzycznych, jak flety podłużne, harmonijki ustne itd
en Small musical instruments such as recorders, harmonicas etc
pl Ale szybko odkryli, że ich stare bambusowe flety shakuhachi świetnie nadają się na pałkę
en But they discovered that the aged and treated bamboo of their shakuhachi flute made an excellent cudgel
pl Mack Tatusia pragnie jego fletu
en Mack Daddy wants his flute
pl We flecie piccolo
en In the piccolo, may
pl Lecz oto naprzód wysunęła się młoda kobieta, rzucając sakiewkę zielonemu giermkowi. Została sama i wówczas flet ozwał się szmerem strumyka, a może ptasim trelem.
en But a young woman stepped forward, throwing a purse to a squire in green. She was left alone, and the flute was heard like the murmur of a fountain or the warbling of birds.
pl Drewniany flet poprzeczny w polskiej muzyce ludowej: tradycja i zmiana.
en Wooden traverso flute in Polish folk music: Tradition and change
pl Jak się dobrze wsłuchacie... usłyszycie flety ludzików żyjących w trawie.- Jasne!
en lf you boys listen real careful, you can hear the panpipes... of the little people in the grass there
pl Uważaj żeby nie podpalić swojego fletu
en Be careful not to light your flute
pl Teraz ma nauczyciela, który uczył się gry na flecie
en Now she' s got the tutor who studied the flute in town
pl Ona uczy się grać na flecie (" magnetofon "), Panie Stokes
en She' s learning to play the recorder, Mr. Stokes
pl Każdy może odejść na własne życzenie, jak tylko wyrobi normę./ (płacz)/ (spokojna muzyka na flecie
en The harder they work, the sooner they will be free
pl Nie mam żadnego fletu
en I have no whistle
pl A kiedy ostatnio... ktoś grał na twoim flecie?
en And when was the last time... anyone played on your flute?
pl To Wesoły Piotruś Gra Na Flecie
en Here is Peter Piper playing the flute
pl Pójdą za tobą wszędzie.Ja mam flet?
en I have a flute
pl potem jeden za drugim wkroczyli muzycy i dłuższą chwilę trwał zgiełk: buczenie wiolonczel, skrzeczenie skrzypiec, porykiwanie kornetów, piski fletów i flażoletów.
en then the musicians came in one after the other; and first there was the protracted hubbub of the basses grumbling, violins squeaking, cornets trumpeting, flutes and flageolets fifing.
pl Taki flet to prawdziwy instrument rozkoszy
en This flute is truly an instrument of pleasure
pl Da fletu mnie... albo ja malujemy ścianę z jego mózgami
en Give me the flute... or I paint the wall with his brains
pl Jak ten chłopak z fletem
en Like the guy with the flute.They would’ ve followed you anywhere
pl Bez wytchnienia gra na flecie, wierzy bowiem...... że jeśli przestanie grać, to ludzie w tym mieście pomrą
en He plays his wooden flute night and day, because he believes...... that if he stops, all the people in town will die
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61 zdań frazy flet.Znalezione w 0,679 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.