wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  colour
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  having a bluish-purple color
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

barwa fioletowaviolet
kolor fioletowyviolet
Sierpodudek fioletowyViolet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fioletowe kwadraciki z czarnymi krzyżami to kościoły, i żadnego nie ma na tej linii, aż do Placu śwAll right.The purple layers with these black crosses represent the churches. But nothing intersects the line until it hits
Fioletowy do ciebie pasujePurple suits you
Przykład: długość fali lambda = ‧ metrów leży w radiowej części widma elektromagnetycznego i odpowiada częstotliwości f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz gdzie c jest prędkością światła. Energia fotonu wynosi E = h * v = ‧. ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli. Światło widzialne natomiast to krótsze długości fali czyli większe częstotliwości. Foton o długości fali lambda = ‧ * ‧^-‧ metrów (zielonkawy) ma energię E = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli czyli miliard razy większą niż foton radiowy. Podobnie foton światła czerwonego (długość fali = ‧ nm) ma energię mniejszą niż foton światła fioletowego (długość fali = ‧ nmFor example, a wavelength of lambda = ‧ meter lies in the radio region of the electromagnetic spectrum and has a frequency of f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz where c is the speed of light. The energy of this photon is E = h * v = ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧ * ‧^-‧ joules. On the other hand, visible light has much shorter wavelengths and higher frequencies. A photon that has a wavelength of lambda = ‧ * ‧^-‧ meters (A greenish photon) has an energy E = ‧ * ‧^-‧ joules which is over a billion times higher than the energy of a radio photon. Similarly, a photon of red light (wavelength lambda = ‧ nm) has less energy than a photon of violet light (wavelength lambda = ‧ nm
Kształt przekroju podłużnego korzenia okrągły lub zaokrąglony, miąższ korzenia czerwony lub fioletowyCircular or broad elliptic shape of root longitudinal section and root flesh red or purple
Bakterie gram-dodatnie barwią się na kolor niebiesko-fioletowy, bakterie gram-ujemne na różowo-czerwonyGram positive bacteria stain violet-blue; Gram negative bacteria stain pink-red
Fioletowa oranżada!Purple Soda!
Jeszcze nigdy nie widziałam fioletowych majtek, CalvinieI' ve never seen purple underwear before, Calvin
Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
A we włosach fioletową wstążkęAnd a purple ribbon in her hair
Barwa uszek: fioletowaAuricula colour: violet
Bo wiem, że nosisz fioletową bieliznę' Cause I know you wear purple underwear
mam wannę pełną fiołków, mam wannę pełną fioletowych fiołkówMy bathtub is full of violets, my bathtub is full of violets.My bathtub is full of violet violets
Fioletowe zabarwienie wskazuje na obecność nitrometanuA violet coloration indicates the presence of nitromethane
Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowaThe colour is dark red or red-violet
Fioletowe francuskie światła I ‧- centymetrowe statecznikiA palomino dashboard and dual muffler twins, oh, yeah
Barwa węzłów: fioletowaNode colour: violet
następnie miareczkować wodorotlenkiem sodu ‧ mol/l do momentu pojawienia się oznak zmiany barwy z zielonożółtej na fioletowąthen titrate with sodium hydroxide ‧ mol/l until the first signs of change from greenish-yellow to violet
Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkoweThis standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [karta pobytowa K (z paskiem w kolorze fioletowym): członkowie służb zawodowych przedstawicielstw konsularnych i członkowie ich rodzin mający ten sam status]Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto (identity card type K (violet stripe): members of the established domestic staff of consular representations and members of their families having the same status
wzór na fioletowym i szarym papierze, pokryty plastikiem, dwie stronyViolet and grey paper model coated with plastic, two pages
Fioletowe zanieczyszczenie przejdzie w fazę organicznąThe violet impurity will transfer to the organic phase
W przypadku gdy czerwonawo-fioletowa barwa, pojawiająca się w cylindrze z roztworem próbki, jest bardziej intensywna niż ta, która pojawia się w cylindrze z roztworem porównawczym, wynik testu jest pozytywny, próbka zawiera więcej niż ‧ % kwasu salicylowegoIf the reddish-violet colour appearing in the sample solution tube is more intense than that appearing in the comparison solution tube, the test is positive and the sample contains more than ‧ % salicylic acid
Pamiętacie ten fioletowy top, który miała na sobie Sandra?Remember the purple top that Sandra had on?
Barwa: biało-czerwona do fioletowejColour: white to pink or purple
Etykieta jest koloru białego z ukośną fioletową liniąThe label shall be white with a diagonal purple line
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.