wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  colour
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  having a bluish-purple color
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Sierpodudek fioletowy
Violet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Fioletowe kwadraciki z czarnymi krzyżami to kościoły, i żadnego nie ma na tej linii, aż do Placu św
en All right.The purple layers with these black crosses represent the churches. But nothing intersects the line until it hits
pl Fioletowy do ciebie pasuje
en Purple suits you
pl Przykład: długość fali lambda = ‧ metrów leży w radiowej części widma elektromagnetycznego i odpowiada częstotliwości f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz gdzie c jest prędkością światła. Energia fotonu wynosi E = h * v = ‧. ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli. Światło widzialne natomiast to krótsze długości fali czyli większe częstotliwości. Foton o długości fali lambda = ‧ * ‧^-‧ metrów (zielonkawy) ma energię E = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli czyli miliard razy większą niż foton radiowy. Podobnie foton światła czerwonego (długość fali = ‧ nm) ma energię mniejszą niż foton światła fioletowego (długość fali = ‧ nm
en For example, a wavelength of lambda = ‧ meter lies in the radio region of the electromagnetic spectrum and has a frequency of f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz where c is the speed of light. The energy of this photon is E = h * v = ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧ * ‧^-‧ joules. On the other hand, visible light has much shorter wavelengths and higher frequencies. A photon that has a wavelength of lambda = ‧ * ‧^-‧ meters (A greenish photon) has an energy E = ‧ * ‧^-‧ joules which is over a billion times higher than the energy of a radio photon. Similarly, a photon of red light (wavelength lambda = ‧ nm) has less energy than a photon of violet light (wavelength lambda = ‧ nm
pl Kształt przekroju podłużnego korzenia okrągły lub zaokrąglony, miąższ korzenia czerwony lub fioletowy
en Circular or broad elliptic shape of root longitudinal section and root flesh red or purple
pl Bakterie gram-dodatnie barwią się na kolor niebiesko-fioletowy, bakterie gram-ujemne na różowo-czerwony
en Gram positive bacteria stain violet-blue; Gram negative bacteria stain pink-red
pl Fioletowa oranżada!
en Purple Soda!
pl Jeszcze nigdy nie widziałam fioletowych majtek, Calvinie
en I' ve never seen purple underwear before, Calvin
pl Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
pl A we włosach fioletową wstążkę
en And a purple ribbon in her hair
pl Barwa uszek: fioletowa
en Auricula colour: violet
pl Bo wiem, że nosisz fioletową bieliznę
en ' Cause I know you wear purple underwear
pl mam wannę pełną fiołków, mam wannę pełną fioletowych fiołków
en My bathtub is full of violets, my bathtub is full of violets.My bathtub is full of violet violets
pl Fioletowe zabarwienie wskazuje na obecność nitrometanu
en A violet coloration indicates the presence of nitromethane
pl Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowa
en The colour is dark red or red-violet
pl Fioletowe francuskie światła I ‧- centymetrowe stateczniki
en A palomino dashboard and dual muffler twins, oh, yeah
pl Barwa węzłów: fioletowa
en Node colour: violet
pl następnie miareczkować wodorotlenkiem sodu ‧ mol/l do momentu pojawienia się oznak zmiany barwy z zielonożółtej na fioletową
en then titrate with sodium hydroxide ‧ mol/l until the first signs of change from greenish-yellow to violet
pl Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkowe
en This standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
pl Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [karta pobytowa K (z paskiem w kolorze fioletowym): członkowie służb zawodowych przedstawicielstw konsularnych i członkowie ich rodzin mający ten sam status]
en Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto (identity card type K (violet stripe): members of the established domestic staff of consular representations and members of their families having the same status
pl wzór na fioletowym i szarym papierze, pokryty plastikiem, dwie strony
en Violet and grey paper model coated with plastic, two pages
pl Fioletowe zanieczyszczenie przejdzie w fazę organiczną
en The violet impurity will transfer to the organic phase
pl W przypadku gdy czerwonawo-fioletowa barwa, pojawiająca się w cylindrze z roztworem próbki, jest bardziej intensywna niż ta, która pojawia się w cylindrze z roztworem porównawczym, wynik testu jest pozytywny, próbka zawiera więcej niż ‧ % kwasu salicylowego
en If the reddish-violet colour appearing in the sample solution tube is more intense than that appearing in the comparison solution tube, the test is positive and the sample contains more than ‧ % salicylic acid
pl Pamiętacie ten fioletowy top, który miała na sobie Sandra?
en Remember the purple top that Sandra had on?
pl Barwa: biało-czerwona do fioletowej
en Colour: white to pink or purple
pl Etykieta jest koloru białego z ukośną fioletową linią
en The label shall be white with a diagonal purple line
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.