Tłumaczenia na język angielski:

  • runner beans (phaseolus vulgaris)   

Przykładowe zdania z "fasola wielokwiatowa (warzywo)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Phaseolus coccineus L.- Fasola wielokwiatowa
en Phaseolus coccineus L.- Runner bean
pl Fasola wielokwiatowa/Piękny Jaś musi spełniać normy jakości określone w art. ‧, ‧ i ‧ wspólnej decyzji ‧.‧ Ministrów Rolnictwa i Handlu (Dziennik Rządowy ‧/B
en Elephant/giant beans must comply with the quality standards set out in Articles ‧, ‧ and ‧ of Joint Decision ‧.‧ of the Ministers for Agriculture and Trade (Government Gazette ‧/B
pl Phaseolus coccineus L. Fasola wielokwiatowa
en Phaseolus coccineus L. Runner bean
pl Fasola wielokwiatowa, wytyczne TG/‧ z
en Runner bean, guideline TG/‧ of
pl Zabiegi te gwarantują skrócony czas gotowania fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasoli z Doliny Dunajca, jej delikatną strukturę i konsystencję oraz bardziej miękką okrywę nasienną w porównaniu z nasionami fasoli wielokwiatowej pochodzącej spoza obszaru geograficznego określonego w pkt
en This treatment ensures that fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasola z Doliny Dunajca has a short cooking time, a delicate structure and consistency and a very soft germ tegument in comparison with Phaseolus multiflorus seeds originating outside the geographical area defined in
pl Pod nazwą fasola korczyńska mogą być sprzedawane wyłącznie suszone nasiona fasoli wielokwiatowej miejscowych populacji biczykowych, nazywanych Jasiem Karłowym (Phaseolus coccineus) przeznaczone do spożycia przez ludzi
en Only the dried seeds of local dwarf, stringed populations of the multi-flowered bean known as Jaś Karłowy (Phaseolus coccineus) and intended for human consumption may be sold under the name fasola korczyńska
pl Fasola wielokwiatowa/Piękny Jaś są roślinami wielopiennymi
en The elephant/giant beans are cross-pollinated plants
pl W Grecji fasola wielokwiatowa i Piękny Jaś są jedynymi suszonymi ziarnami o masie ‧ ziaren powyżej ‧ gram
en In Greece elephants and giants are the only dried beans with a ‧ bean weight above ‧ grams
pl Gleba i klimat obszaru w decydujący sposób przyczyniają się do produkcji wyjątkowych ziaren fasoli wielokwiatowej/Piękny Jaś w Kastorii
en The soil and climate of the area contribute decisively to production of the exceptional elephant/giant beans of Kastoria
pl Phaseolus coccineus L. Fasola wielokwiatowa
en Phaseolus coccineus L.- Runner bean
pl Około ‧ ha gruntów w strefie upraw wykorzystywane jest do uprawy kastoryjskiej fasoli wielokwiatowej/Pięknego Jasia
en About ‧ ha of ground within the cultivation zone is used to grow Kastoria elephants/giants
pl Równocześnie, wybór odpowiedniego terminu podcięcia roślin i odpowiednio długie pozostawienie ich na świeżym powietrzu w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami termicznymi pozwala na uzyskanie nasion o niższej wilgotności oraz cieńszej okrywie nasiennej w stosunku do fasoli wielokwiatowej pochodzącej spoza Doliny Dunajca
en Choosing the right time to cut the plants and leaving them for the right length of time in the fresh air, coupled with the favourable atmospheric conditions in the area, produces seeds which have a lower moisture content and a thinner germ tegument than Phaseolus multiflorus originating outside the Dunajec Valley
pl ziarna fasoli wielokwiatowej
en elephant beans
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 600 zdań frazy fasola wielokwiatowa (warzywo).Znalezione w 0,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.