wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farb
farbadye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; blood; colour; dyeing; hue; dye; paint
farba fotochromowachromotropic ink
farba olejnaoil paint
farba optycznie zmiennacolour-shifting ink
farba reaktywnafugitive ink
farba termochromowathermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznieOVI; optically variable ink
farby i lakierypaints and varnishes
farby olejneoil
Kropla farbyPaint Drip
produkt do usuwania farbypaint stripper
sklep z farbamipaint shop
wielokolorowa farba zabezpieczającamulticolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Farby i lakiery do zastosowania wewnętrznego (‧ punktIndoor paints and varnishes (‧ point
odpady po unieszkodliwianiu farb lub lakierówwaste from paint or varnish removal
To dobrej jakości farbaIt' s good- quality paint
Farba we włosach Michelle pasuje do próbki farby, którą zabraliśmy z klubu CanvasThe paint in Michelle' s hair matches the paint chips we took from Club Canvas
Połóż farbę na ściany i wróć do tego miejsca w którym zaczeliśmyPut a Nagel print up on the wall and you' re right back to where we started
W nawiązaniu do opinii SCCP Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami uzgodniła ogólną strategię mającą na celu wprowadzenie regulacji dotyczących substancji używanych w farbach do włosów, w ramach której wymaga się od przemysłu dostarczenia dokumentacji zawierającej dane naukowe dotyczące substancji używanych w farbach do włosów w celu poddania ich ocenie przez SCCPFollowing the opinions of the SCCP, the Commission, together with Member States and stakeholders, agreed on an overall strategy to regulate substances used in hair dye products, according to which the industry was required to submit files containing the scientific data on hair dye substances to be evaluated by the SCCP
Obie tkaniny pochodzą z tej samej firmy i, odkąd producenci nie duplikują swoich barwników, zidentyfikujemy farbę, co nas doprowadzi do miejsca zaprojektowania wzoruBoth fabrics are made by the same company and, since manufacturers don' t duplicate each other' s dyesWe identify the dyes, trace it back to a design house
Lakiery, powłoki i farby podłogowe muszą posiadać odporność na wodę, zgodną z normą EN ISO ‧ metoda ‧, czyli gwarantującą niezmieniony połysk i kolor po ‧-godzinnym okresie działania wody i ‧-godzinnym okresie powrotu do stanu normalnegoVarnishes, floor coatings and floor paints shall have a resistance to water, as determined by EN ISO ‧ method ‧, such that after ‧ hours exposure and ‧ hours recovery no change of gloss or of colour
Wymóg ten nie ma zastosowania do lakierów, bejc, powłok i farb podłogowych, farb podkładowych, adhezyjnych środków gruntujących lub wszelakich powłok przezroczystychThis requirement does not apply to varnishes, woodstains, floor coatings, floor paints, undercoats, other adhesion primers or any other transparent coatings
farby i pokrycia ściennepaint and wall coverings
Dlaczego tak lubisz farby?Why do you love paint so much?
Zgodnie z treścią tekstu, w wersji kompromisowej, który teraz został przyjęty, dichlorometan będzie mógł w przyszłości być stosowany do usuwania farby wyłącznie w przemyśle, pod warunkiem przestrzegania rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa.According to the compromise text that has now been adopted, dichloromethane can in future be used as a paint stripper only in industry and under strict safety regulations.
Zrobił z siebie rodzaj farbyMade him self a kind of paint
Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkoweIf a sticker is used for biographical data the unique document number should be printed using fluorescent ink, and a special style of figures or typeface is obligatory
Dotyczy: zanieczyszczenia morza farbami przeciwporostowymiSubject: Marine pollution by anti-fouling paints
Potrzebujemy więcej farby?Bill?Steve wants to know if we need more paint
Obecnie przyjęte są kryteria dla ‧ grup produktów (produkty z papieru bibułkowego, zmywarki do naczyń, środki ulepszania gleby, materace, farby i lakiery do wnętrz, obuwie, wyroby włókiennicze, komputery osobiste, detergenty do prania, detergenty do zmywarek, papier do kopiarek, żarówki, komputery przenośne, chłodziarki, pralki, środki czyszczące ogólnego stosowania oraz środki czyszczące do urządzeń sanitarnych, detergenty do ręcznego zmywania naczyńCurrently criteria have been adopted for ‧ product groups (tissue paper, dishwashers, soil improvers, bed mattresses, indoor paints and varnishes, footwear, textile products, personal computers, laundry detergents, detergents for dishwashers, copying paper, light bulbs, portable computers, refrigerators, washing machines, all purpose and sanitary cleaners, hand-dishwashing detergents
Zabawki malowane zawierającą ołów farbą są oczywiście, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, od bardzo dawna zakazane w Europie.Toys with lead paint have, of course, been banned in Europe for a long time, unlike in the United States of America.
Z około ‧ tys. ton produkowanych obecnie w Unii Europejskiej ogółem, około ‧ tys. ton produkowanych jest na wywóz. ‧-‧ % pozostałej ilości DCM wykorzystywane jest w przemyśle farmaceutycznym, a ‧-‧ % sprzedawane jest w postaci pierwotnej jako podstawowy składnik środków do usuwania farbyOf the approximately ‧ tonnes currently manufactured in Europe, approximately ‧ tonnes are exported. ‧-‧ % of the remainder goes to the pharmaceutical industry and ‧-‧ % for sale as virgin DCM in paint strippers
Wstąp do Lefaur po farbęYou' il have to see LeFaur for the paint
Farby i lakiery do wnętrzIndoor paints and varnishes
Wyglądało, jakby ktoś pomalował to czarną farbąIt was like someone took black paint and did this to me
Ta farba jest nadal testowana, to po prostu...NiemożliweThat paint is still in its test phase; it' s just. it' s not possible
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTYTANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS
tekst informujący, że niewykorzystana farba wymaga specjalnego traktowania w celu bezpiecznego jej usunięcia ze środowiska i nie powinna zatem być wyrzucana razem z odpadami gospodarczymitext advising that unused paint requires specialist handling for safe environmental disposal and that it should not therefore be thrown away with household refuse or poured away
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 950 zdań frazy farby.Znalezione w 1,243 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.