Tłumaczenia na język angielski:

 • ice age   
  (Noun  )
   
  period of extensive glaciation
   
  period of extensive glaciation

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Epoka lodowcowaIce Age
Epoka lodowcowa 2: OdwilżIce Age: The Meltdown

Przykładowe zdania z "epoka lodowcowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pod koniec epoki lodowcowej/ nadeszła maszyna./ Nadeszła z zewnątrz./ Z kosmosu./ Nadeszła z jednym tylko celem,/ by zmienić ludzkość w mutantów. > > DarkProject SubGroup < < > > Mroczna Strona NapisówIt came for one purpose, to change the men into mutants
Duże stężenie gazów cieplarnianych w pokrywach lodowych dowodzi, że nadmierne ocieplenie doprowadziło do nastania epoki lodowcowej, która trwała ‧ wiekiThe concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...... indicates that runaway warming pushed Earth into an ice age...... which lasted two centuries
Nie potrzebujemy tu epoki lodowcowejWe don' t need that ice age
Teraz, po skazaniu Liu Xiaobo, zobaczyliśmy, że policja zakazała nawet imprezy homoseksualnej, co wyraźnie grozi doprowadzeniem do politycznej epoki lodowcowej w Chinach dla dysydentów, obrońców praw człowieka i homoseksualistów.Now, following the judgment against Liu Xiaobo, we have even seen a homosexual party banned by the police, which clearly threatens to result in a political ice age in China for dissidents, human rights defenders and homosexuals.
Myślałem, że mówimy o globalnym ociepleniu, a nie epoce lodowcowejI thought you were talking about global warming, not an ice age
Epoka lodowcowa...... milion lat skalnych konstrukcjiAn ice age here...... million years of mountain building there
Ostatnie decyzje dotyczące polityki wojskowej w odniesieniu do Gruzji i NATO również świadczą o tym, że wraz z duetem władzy Putin - Miedwiediew nowa epoka lodowcowa nastała nie tylko w kraju, ale też na politycznej arenie międzynarodowej.The recent military policy decisions in respect of Georgia and NATO also indicate that, with the new Putin-Medvedev duo in power, a new Ice Age has begun, not only in the domestic but also in the foreign policy arena.
Zginęli w epoce lodowcowej, ‧ tysięcy lat temuThey died, in the last lce Age, ‧, ‧ years ago
Subiektywność humoru a audiodeskrypcja - analiza porónawcza skryptów audiodeskrypcji do filmu "Epoka Lodowcowa 2".Subjectivity of Humour and Audio Description - Comparative Analysis of Audio Description Scripts of the "Ice Age 2" Movie.
Analiza transferu humoru w audiodeskrypcji do polskiej wersji językowej filmu "Epoka lodowcowa II".An analysis of the transfer of humour in the audio description for the Polish language version of “Ice Age II”
A wy przez połowę reklamy opowiadacie historię epoki lodowcowejInstead of which, you spend half the commercial giving us a third- grade version of the history of the Ice Age
Myślisz, że epoka lodowcowa powstaje w mgnieniu oka?You think an ice age can just happen all of a sudden- like?
Kiedy burza minie, nastanie nowa epoka lodowcowaWhen this storm is over...... we' il be in a new ice age
Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.For seven months, there was an 'ice age'.
Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".
Jest tam od czasów epoki lodowcowejMuch of Bangladesh reclaimed by the sea
Prawdą jest, że świat uległ niewielkiemu ociepleniu w okresie ostatnich 150 lat, aczkolwiek było ono powolne i nieregularne, ale jest to całkowicie zgodne ze znanymi długookresowymi cyklami klimatycznymi, które były przyczyną optimum rzymskiego, ciepłego średniowiecza i małej epoki lodowcowej.It is true that the world has warmed slightly, although slowly and intermittently, over the last 150 years, but this is entirely consistent with well-established long-term natural climate cycles that gave us the Roman Optimum, the Medieval Warm Period and the Little Ice Age.
Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
To jest jak w Epoce Lodowcowej, w porządku?Give me the Ice Age, okay?
Słyszeliście o epoce lodowcowej?It has!Did you ever hear of the Ice Age?
W takim razie mamy do czynienia z zagrożeniem sprzed ‧ ‧ lat, które mogło być przyczyną wyginięcia ssaków epoki lodowcowejIn that case,I believe we' re in the presence Of a ‧, ‧- year- old terror
Spójrzmy na epokę lodowcową, dobrze?Give me the Ice Age, okay?
Ten system rządów pozwolił naszej społeczności przetrwać epokę lodowcowąThis system of government has allowed our culture to survive an ice age
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy epoka lodowcowa.Znalezione w 1,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.