wymowa: IPA: /t͡ʂɛɕt͡ɕ/ ʧ̑ɛɕʨ̑        

Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  greeting
   
  greeting
 • hi             
  (Interjection  )
   
  friendly, informal greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  friendly, informal greeting
   
  friendly, informal greeting
 • honour         
  (verb, noun   )
   
  poważanie
   
  token of praise or respect
 • good day     
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • honor       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  objectification of praiseworthiness, respect
   
  token of praise or respect
 • bye       
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • cheerio   
  (Interjection  ) (noun   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  exclamation used when greeting as well as when parting
   
  exclamation used when greeting as well as when parting
 • cheers         
  (Interjection  ) (verb, noun, ijec   )
   
  informal: goodbye
   
  informal: goodbye
   
  informal: goodbye
 • see you     
  (Phrase  ) [termType: phraseologicalUnit]
   
  see you later
   
  see you later
   
  see you later
 • see you later   
  (Phrase  ) [termType: phraseologicalUnit]
   
  goodbye
   
  goodbye
   
  goodbye
 • good afternoon         
 • homage       
  (noun   )
   
  poważanie
 • part         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  group inside a larger group {{jump|t|group within a larger group|s
   
  fraction of a whole {{jump|t|fraction of a whole|s
 • esteem     
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • good morning         
 • adieu   
  (noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • farewell   
  (misc, verb, noun, adjv   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • goodbye       
  (misc, noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • share       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of something
 • adoration   
  (noun   )
 • bye-bye   
  (misc   )
 • cult   
  (noun   )
 • glory       
  (verb, noun   )
 • good name   
 • hallo   
  (ijec   )
 • honesty         
  (noun   )
 • pride       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • pridefulness   
  (Noun  )
 • regard         
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • respect       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • reverence     
  (verb, noun   )
 • veneration   
  (noun   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(informal) hi, hello; bye
 
reverence, honour

Did you mean: Cześć

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

Cześć
What’s Michael?
cześć na razie
bye for now
cześć wszystkim
hello everybody, hi everybody
część
fraction; unit; proportion; subset; dole; faction; bit; slice; woodwork; particularity; lot; portion; fitting; fragment; section; fractal; sunder; constituent; end; installment; instalment; movement; quota; some; component; compound; part; piece; element; share; detail; deal
ku czci
in commemoration of

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cześć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cześć, wielkoludzie, jak ci minął dzień?
en Hey, big boy, how' s your day?
pl Cześć, to ja.Właśnie byliśmy u naszego sąsiada
en We were just in our neighbour' s apartment, right?
pl Program poprosi o podanie imienia. Po wprowadzeniu np. imienia Paweł, program wypisuje Cześć Paweł jak się masz?. Należy zauważyć, że plus (+) jest jedynym symbolem matematycznym używanym z łańcuchami
en This program ask you to enter your name. When you, for instance, enter the name Paul, the program prints Hello Paul, how are you?. Please note that the plus (+) is the only math symbol that you can use with strings
pl Cześć, tu Annie Flynn
en Yeah, it' s Annie Flynn
pl Głównym punktem końcowym była punktacja w części składowej (cześć II) Skali Czynności Codziennych (Activities of Daily Living – ADL) oraz w badaniu sprawności ruchowej (część III) przy użyciu Ujednoliconej Skali Liczbowej Choroby Parkinsona (Unified Parkinson’ s Disease Rating Scale – UPDRS
en The primary outcome assessment was the score for the Activities of Daily Living (ADL) component (Part II) plus the Motor Examination component (Part III) of the Unified Parkinson s Disease Rating Scale (UPDRS
pl Cześć chłopcy
en Hello, guys.Here' s our diamond
pl Jak zwykle nasze dyskusje prowadzą donikąd, a potem słyszymy jak komisarz Michel wygłasza niemal peany na cześć Laurenta Nkudy.
en As usual, our discussions amount to nothing, and then we hear Commissioner Michel almost eulogising Mr Nkunda.
pl Cześć, Pinky
en Hey Pinky.- Hey Nick
pl Z jednej strony wodór pozwala na oszczędzanie energii, a z drugiej eliminuje znaczną cześć szkodliwych emisji.
en On the one hand, hydrogen allows for the storage of energy and, on the other hand, it practically eliminates a significant proportion of emissions.
pl Cześć, Teddy Grahams
en Hey.Teddy Grahams
pl Cześć maleńka!
en Hello, beautiful!
pl Najwyraźniej, cześć rury nadal jest w głowie tego faceta
en They have nothing in common.Different ages, occupations, some were rich, some poor
pl Cześć, skąd przyszedłeś?
en Hello, where d' you come from?
pl Cześć! – Ile dostałeś? – Trzy weekendy szlabanu
en Hello!- What did you get?- Three weekend detentions
pl Cześć, jest mama w domu?
en Hello, this your he/she suckles at home?
pl Śnieżny człowiekopługu, jest ktoś kto chciałby ci powiedzieć cześć
en Snowploughman, there' s someone here who wants to say hi to you
pl Ten posiłek jest na cześć, mówienia sobie prawdy
en This lunch is in honour of telling it like it is
pl Cześć, jak leci?
en How you doing?
pl A, cześć, Dewid
en Hello there
pl Cześć, Keith
en Hello, Keith
pl ISO ‧-‧ Road vehicles – Electrical disturbance from conduction and coupling – Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage (Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie oraz przez sprzężenia – Cześć ‧: Przewodzenie elektrycznych przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających w pojazdach z instalacją elektryczną o nominalnym napięciu zasilania ‧ V lub ‧ V), wydanie drugie
en ISO ‧-‧ Road vehicles- Electrical disturbance from conduction and coupling- Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage, second edition
pl Cześć, przystojniaku
en Well, hello, handsome
pl " The Money Pit. " Cześć
en " The Money Pit. " Hi
pl Cześć, jak leci?
en Hey, how you doing?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3021 zdań frazy cześć.Znalezione w 0,904 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.