wymowa: IPA: /t͡ʂɛɕt͡ɕ/ ʧ̑ɛɕʨ̑        

Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  greeting
 • hi             
  (Interjection  )
   
  friendly, informal greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  friendly, informal greeting
 • honour         
  (verb, noun   )
   
  poważanie
   
  token of praise or respect
 • bye       
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • cheerio   
  (noun   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  exclamation used when greeting as well as when parting
 • cheers         
  (Interjection  ) (verb, noun, ijec   )
   
  informal: goodbye
   
  informal: goodbye
 • good day     
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • honor       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  objectification of praiseworthiness, respect
 • part         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  group inside a larger group {{jump|t|group within a larger group|s
   
  fraction of a whole {{jump|t|fraction of a whole|s
 • see you     
  (Phrase  )
   
  see you later
   
  see you later
 • see you later   
  (Phrase  )
   
  goodbye
   
  goodbye
 • adieu   
  (noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • farewell   
  (misc, verb, noun, adjv   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • goodbye       
  (misc, noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • homage       
  (noun   )
   
  poważanie
 • share       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of something
 • adoration   
  (noun   )
 • bye-bye   
  (misc   )
 • cult   
  (noun   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • glory       
  (verb, noun   )
 • good afternoon         
 • good morning         
 • good name   
 • hallo   
  (ijec   )
 • honesty         
  (noun   )
 • reverence     
  (verb, noun   )
 • veneration   
  (noun   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(informal) hi, hello; bye
 
reverence, honour

Did you mean: Cześć

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

Cześć
What’s Michael?
cześć na razie
bye for now
cześć wszystkim
hello everybody, hi everybody
część
fraction; unit; proportion; subset; dole; faction; bit; slice; woodwork; particularity; lot; portion; fitting; fragment; section; fractal; sunder; constituent; end; installment; instalment; quota; some; component; compound; part; piece; element; movement; share
ku czci
in commemoration of

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cześć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Środki dotyczące gazów F stanowią zatem cześć ogólnych wysiłków Danii na rzecz realizacji swoich zobowiązań
en Measures on F-Gases are therefore part of its overall effort to fulfil its obligations
pl Cześć, tatku
en No, girl, not so close
pl Cześć, Mikael
en Hello, Micke
pl Cześć, Bill./ Wpadnij do ratusza
en Hi, Bill./ I need you to come down to City Hall
pl Cześć, co tutaj robisz?
en Hi, whare you doing here?
pl Cześć, mam na imię Jerry i jestem narkomanem
en Hi, my name is Jerry and I' m an addict
pl Cześć, miło cię poznać
en Hi, nice to meet you
pl Cześć Sarah, jak się miewasz?Dzięki za przypomnienie o mikrofonie
en Thanks for the reminder about the earpieces
pl Zatem dał mi imię na cześć żony Zeusa
en He decided to name me after Zeus’ s wife
pl Cześć, Shirley
en Hello, Shirley
pl To się powtórzyło.W przeszłości odsądzałem od czci i wiary wszystkich białych
en In the past, I' ve made sweeping indictments of all white people
pl Cześć, mamo.Cieszę się, że dostałaś moją wiadomość
en Hey, Mom, I' m glad you got my message
pl Proponuje by miasto oddało jutro cześć...Glabrusowi jak bedzie je opuszczał
en I propose we turn the city out tomorrow... in tribute to Glabrus as he marches through
pl Dziś przedstawienie na cześć urodzin mamy!
en The shadows theatre opens for mommy' s birthday!
pl Cześć, nazywam się Milo...... Mam ‧ lat
en Hi, my name is Milo...... I am
pl Cześć, słoneczko
en Hello, sweetpea
pl Cześć, Bob.Co tu robi Madge?
en What' s Madge doing here?
pl Cześć, skarbie.Na kolację?
en What do I want for dinner?
pl Miło znowu Cię widzieć, Ruthie.- Cześć, Dan
en Nice to see you again, Ruthie
pl Cześć, dzieciaki
en Hello, kiddies
pl Na cześć trenera czirliderek Rolanda Sharpa
en I am talking about Assistant Cheer Coach Roland Sharp
pl uwzględniając art. ‧ umowy wewnętrznej z dnia ‧ września ‧ r. między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich zawartej podczas ich spotkania w ramach Rady, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, podpisanej w Kotonu (Benin) w dniu ‧ czerwca ‧ r. oraz w sprawie przydzielenia pomocy finansowej krajom i terytoriom zamorskim, do których ma zastosowanie cześć czwarta Traktatu WE
en having regard to Article ‧ of the Internal Agreement of ‧ September ‧ between Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the Financing and Administration of Community Aid under the Financial Protocol to the Partnership Agreement between the African, Caribbean and Pacific States and the European Community and its Member States signed in Cotonou (Benin) on ‧ June ‧ and the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the EC Treaty applies
pl Cześć, Nevin
en Hello, Nevin
pl Cześć, gdzie są Prue i Piper?
en Hey, guys, are Prue and Piper around?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3021 zdań frazy cześć.Znalezione w 1,78 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.