wymowa: IPA: /t͡ʂɛɕt͡ɕ/ ʧ̑ɛɕʨ̑        

Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  greeting
 • hi             
  (Interjection  )
   
  friendly, informal greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  friendly, informal greeting
 • honour         
  (verb, noun   )
   
  poważanie
   
  token of praise or respect
 • bye       
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • cheerio   
  (noun   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  exclamation used when greeting as well as when parting
 • cheers         
  (Interjection  ) (verb, noun, ijec   )
   
  informal: goodbye
   
  informal: goodbye
 • good day     
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • honor       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  objectification of praiseworthiness, respect
 • part         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  group inside a larger group {{jump|t|group within a larger group|s
   
  fraction of a whole {{jump|t|fraction of a whole|s
 • see you     
  (Phrase  )
   
  see you later
   
  see you later
 • see you later   
  (Phrase  )
   
  goodbye
   
  goodbye
 • adieu   
  (noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • farewell   
  (misc, verb, noun, adjv   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • goodbye       
  (misc, noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • homage       
  (noun   )
   
  poważanie
 • share       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of something
 • adoration   
  (noun   )
 • bye-bye   
  (misc   )
 • cult   
  (noun   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • glory       
  (verb, noun   )
 • good afternoon         
 • good morning         
 • good name   
 • hallo   
  (ijec   )
 • honesty         
  (noun   )
 • reverence     
  (verb, noun   )
 • veneration   
  (noun   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(informal) hi, hello; bye
 
reverence, honour

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

Cześć
What’s Michael?
cześć na razie
bye for now
cześć wszystkim
hello everybody, hi everybody
część
fraction; unit; proportion; subset; dole; faction; bit; slice; woodwork; portion; particularity; lot; fitting; section; fragment; fractal; sunder; constituent; end; installment; instalment; movement; quota; some; component; compound; part; piece; element; share
ku czci
in commemoration of

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cześć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Umowy takie mogą tworzyć cześć porozumienia konsorcjum
en These agreements may form part of a consortium agreement
pl Cześć, mam problem
en Yes- Hi, I' ve got a problem
pl Cześć, Shirley
en Hello, Shirley
pl CZEŚĆ, STEVEN MAM DLA CIEBIE PREZENT
en HELLO STEVEN l' VE GOT A PRESENT FOR YOU
pl Zamknięcia stanowiące cześć opakowania, które nie mogą być ponownie wykorzystane po otwarciu, takie jak
en Closing devices which form part of packaging which cannot be reused after being opened, such as
pl Krok ‧ Trzymając plaster zdjąć połowę warstwy ochronnej pokrywającej lepką cześć plastra
en Step ‧ While holding the patch, remove half of the protective liner that covers the sticky part of the patch
pl Oh, cześć przyjaciółko!
en Oh, hey girlfriend!
pl Ja wiem, że nazwano go na cześć jednego baletmistrza
en But I know he was really named after a famous ‧th century ballet dancer
pl Cześć, Isabelle
en Hello, Isabelle
pl Cześć, cześć
en Hello, hello
pl Cześć, Nellie
en Hello, Nellie
pl Cześć, jestem Charlie
en Hi, I' m Charlie
pl Na oddawaniu czci
en He caught ' em worshippin '
pl dokonywać przeładunku i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z załącznikiem ‧ rozdział II, cześć B i C; c
en handle and transform animal by-products in accordance with Annex VI, Chapter II, Parts B and C
pl Oddajemy mu cześć.
en We salute him.
pl Cześć, Tara...Panno Corbett
en Hi, Tara, Miss Corbett
pl Cześć, kochanie.Gdzie zmierzasz? Nigdzie
en Hi, Darling. ~ Where are you headed? ~ Nowhere
pl Wystarczyło mi twoje " cześć "
en You had me at " hello "
pl W następstwie swego wyboru Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym oddał cześć swemu poprzednikowi Patowi Coksowi, powitał szczególnie posłów z nowych Państw Członkowkich oraz określił najważniejsze kierunki swojego programu
en The President made a brief speech to mark his election in which he paid tribute to his predecessor Pat Cox, made a point of welcoming the Members from the new Member States and outlined his programme
pl Cześć, słodziutka
en Hey!Hey, cutie
pl Cześć.- Możemy pogadać?
en Can I talk to you?
pl Nazwany na cześć Niobe, córki greckiego boga Tantala
en Named after Niobe. the daughter of the Greek god Tantalus
pl Cześć jestem Ben
en How are ya?Hi
pl Cześć, mówi Sarah
en Hi, this is Sarah
pl Cześć, Richie
en Hey, Richie.Hey, O. T
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3021 zdań frazy cześć.Znalezione w 1,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.