Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ciasta, jabłka
en Pastries, apples
pl Przyniosłam jabłka, banany, i ciasto
en I bought some apples, bananas, and some cake, too
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
pl Uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy, drobne owoce i inne tradycyjne owoce, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych upraw, które zagrożone są zanikiem), winorośli, roślin pastewnych, zbóż, warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalne
en Fruit (apples, pears, nuts, small fruit and other traditional fruit, with a particular focus on traditional forms of cultivation that are in danger of dying out), wine, fodder crops, cereals, vegetables, medicinal plants, flowers and nursery plants, and other crop sectors deemed eligible
pl Transporty sporne z punktu widzenia środowiska (np. transport powietrzny jabłek czy szparagów z Ameryki Południowej) znajdą się tylko w ograniczonym stopniu pod presją ekonomiczną nawet w przypadku dużego wzrostu cen energii
en Even with energy prices rising considerably, environmentally questionable imports (e.g. apples and asparagus flown in from South America) will only come under limited economic pressure
pl Dotyczy: okowity z wina z jabłek
en Subject: Cider brandy
pl Oto niektóre przykłady: Co czwarte jabłko z Grójca , Z Grójca do Szwecji , Jabłko ekologiczne , Eurojabłka z Grójeckiego , Sady po klęsce , Jabłkowe centrum Europy? , Grójeckie jabłka najlepsze
en For instance: Co czwarte jabłko z Grójca , Z Grójca do Szwecji , Jabłko ekologiczne , Eurojabłka z Grójeckiego , Sady po klęsce , Jabłkowe centrum Europy? , and Grójeckie jabłka najlepsze
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek i gruszek oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ [‧] ustanawia wspólną normę handlową dla jabłek i gruszek
en Commission Regulation (EC) No ‧ laying down the marketing standard for apples and pears and amending Regulation (EEC) No ‧ lays down a marketing standard common to apples and pears
pl Właściwości organoleptyczne cydru są następujące: charakterystyczny mocny smak, który może być wytrawny, półwytrawny lub słodki; obecność lekkiej piany oraz małych, średnich i dużych bąbelków endogenicznego dwutlenku węgla; czysty, wyrównany zapach z notami świeżych jabłek lub przecieru jabłkowego; prezentuje się w postaci klarownego, musującego napoju o różnych odcieniach żółtego
en The organoleptic properties of the cider are its characteristic strong flavour, which may be dry, semi-dry or sweet; the presence of persistent small, medium and large bubbles of carbon-dioxide gas of endogenous origin; the clean and balanced aroma, with overtones of fresh or stewed apples; and the appearance of a transparent, sparkling drink of clear almond hue
pl W " Czarnoksiężniku z Oz " drzewa rzucały jabłkami
en In the wizard of Oz, the trees threw apples
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie ulepszenia produkcji jabłek, gruszek, brzoskwiń oraz nektaryn we Wspólnocie
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on the improvement of the Community production of apples, pears, peaches and nectarines
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
pl rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady zwiększenia spożycia i wykorzystania jabłek oraz spożycia owoców cytrusowych[‧]
en Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for increasing the consumption and utilisation of apples and the consumption of citrus fruit
pl Kompot z jabłek, bekon i bułki
en Stewed apples, bacon and biscuits
pl Dam ci prezent z ' miasta wielkiego jabłka '
en Here' s a little gift
pl W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentów
en In its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
pl produktów zawierających pektynę i pochodzących z wysuszonych wytłoków z jabłek lub wysuszonych skórek owoców cytrusowych lub pigwy albo ich mieszaniny, otrzymywanych poprzez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodowymi lub potasowymi (pektyna płynna
en products containing pectin and derived from dried apple pomace or peel of citrus fruits or quinces, or from a mixture of them, by the action of dilute acid followed by partial neutralisation with sodium or potassium salts (liquid pectin
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidory
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on apples and tomatoes
pl Beczkowe piwo lub wino z jabłek
en Dispense of draught beer and cider
pl Kryteria dla wybarwienia i ordzewienia jabłek podane są w dodatku do niniejszej normy, wraz z niekompletnym wykazem odmian dla każdego kryterium
en The criteria for colouring and russetting are given in the appendix to this standard, as well as a non-exhaustive list of the varieties concerned by each criteria
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
pl rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające normy jakości marchwi, owoców cytrusowych oraz jabłek i gruszek deserowych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en whereas Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ April ‧ laying down quality standards for carrots, citrus fruit and dessert apples and pears, as last amended by Regulation (EC) No ‧, has been the subject of multiple amendments and no longer ensures legal clarity
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Polski o rejestrację nazwy Jabłka łąckie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Poland’s application to register the name Jabłka łąckie was published in the Official Journal of the European Union
pl Pomoc zostanie udzielona sadownikom, którzy ucierpieli wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, tj. gwałtownych gradobić, którym towarzyszył wiatr wiejący z prędkością powyżej ‧ km/godz., które wystąpiły w nocy dnia ‧ sierpnia ‧ r. i w istotny sposób wpłynęły na produkcję jabłek i gruszek w rejonie Albertville
en Aid will be given to those growers who fell victim to the exceptional climatic events, i.e. the violent hail storms accompanied by winds of more than ‧ km/h, which occurred on the night of ‧ August ‧ and significantly affected the production of apples and pears in the Albertville region
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1335340 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 146,989 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.