Tłumaczenia na język angielski:

  • puff paste   
  • puff pastry   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto francuskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cypr może utrzymać zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie na dostawy produktów farmaceutycznych i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem lodów, lizaków lodowych, lodów jogurtowych, sorbetów i innych podobnych produktów, oraz solonych produktów spożywczych (ziemniaczanych chipsów lub paluszków, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi), do ‧ grudnia ‧ r
en Cyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
pl Spód z ciasta francuskiego, którego składniki to: mąka pszenna, masło, woda i sól
en puff pastry made from wheat, butter, water and salt, or
pl Ciasto może być kruche, francuskie albo ptysiowe, w zależności od indywidualnego przepisu piekarza
en The pastry can be either shortcrust, rough puff or puff depending on the bakers’ individual recipe
pl I może ciasto francuskie
en Do you have any Frappuccino up here?Any puff pastry, too
pl rozwarstwianie się ciasta w produkcie (analogicznie do ciasta francuskiego
en stratification of the dough in the product (as with puff-pastry
pl sporządzenie ciasta drożdżowego
en making the yeast-cake dough
pl Nie wiedziałam, że upiekłaś dla mnie ciasto
en I didn' t know you made me a cake
pl Mama upiekła ciasto na moje urodziny.
en My mother baked a cake for my birthday.
pl ilości jaj lub produktów jajczarskich, wywożonych w formie ciasta makaronowego objętego kodem CN
en quantities of eggs or egg products exported in the form of pasta falling within CN code
pl Po drugiej fazie wyrastania bochenek ciasta zwiększa objętość i wilgotność w porównaniu z poprzednią fazą
en After the second rising, the dough ball has grown in volume and moisture in comparison with the previous period
pl Jest tam piekarz, który wykorzystuje szczególny składnik do wyrobu ciasta
en But I was saved by the bread shop on Saffron Hill... the only baker to use a certain French glaze on their loaves... a Brittany sage
pl Sposób rozwałkowywania ciasta jest jedną z charakterystycznych czynności praktykowanych przy wyrobie pierekaczewnika mających wpływ na jego specyficzny charakter
en The method of rolling out the dough is one of the characteristic actions performed in the production of pierekaczewnik that contributes to its specific character
pl Zgadza się.... ze ślimakami w cieście
en And the escargots wrapped in pastry
pl SPRZEDAŻ MASŁA POCHODZĄCEGO ZE SKUPU INTERWENCYJNEGO PO OBNIŻONYCH CENACH ORAZ PRZYZNAWANIE POMOCY W ODNIESIENIU DO MASŁA, MASŁA SKONCENTROWANEGO I ŚMIETANKI PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA W WYROBIE CIAST, LODÓW I INNYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
en SALE OF INTERVENTION BUTTER AT REDUCED PRICES AND GRANT OF AID FOR BUTTER, CONCENTRATED BUTTER AND CREAM FOR USE IN THE MANUFACTURE OF PASTRY PRODUCTS, ICE-CREAM AND OTHER FOODSTUFFS
pl Chyba nie jesteś zazdrosna o ciasto kawowe?
en Not jealous of a coffee cake, are you?
pl Ponadto Godefroy dzięki swoim badaniom (Dictionnaire de l'ancienne langue française [...], ‧ r.) ustalił, że istnieje związek między pierożkami ravioles a religią, na co wskazuje następującą definicja: ravioles to kawałek ciasta zawierający farsz z siekanego mięsa, a w okresie Wielkiego Postu farsz z siekanych warzyw korzeniowych
en Moreover, through his research (Dictionary of the old french language), Godefroy established a link between ravioles and religion, as shown in the following definition: raviole, olle, S. m. a piece of pasta containing minced meat and chopped turnip, eaten during Lent
pl Po podzieleniu i uformowaniu kęsów, ciasto pozostawia się na ‧ minut
en After dividing and rounding, the pieces are given ‧ minutes
pl Upiekę pyszne ciasto
en I made a nice cake
pl Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki lub inne wyroby piekarnicze
en Confectionery, bread, pastry, cakes, biscuits and other baker’s wares
pl Chce pan może trochę ciasta?
en Would you like some cake?
pl Z rozwałkowanego lub wylewanego na blachę ciasta formuje się okrągły placek (grubości ‧-‧ mm, o średnicy od ‧,‧ do ‧ cm), który po upieczeniu zwija się, nadając mu kształt stożka; przypomina on kształtem ludzkie ucho
en The dough is rolled or poured into a circular form (‧ to ‧mm thick, ‧.‧ to ‧cm in diameter) and after baking is twisted into a cornet shape, which gives it the approximate appearance of a human ear
pl Nie ufam ci już z tymi ciastami!
en I don' t trust you with this cake
pl Przyniosłam jabłka, banany, i ciasto
en I bought some apples, bananas, and some cake, too
pl Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie
en Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker’s wares
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15650 zdań frazy ciasto francuskie.Znalezione w 2,09 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.