Tłumaczenia na język angielski:

  • puff paste   
  • puff pastry   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto francuskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl I może ciasto francuskie
en Do you have any Frappuccino up here?Any puff pastry, too
pl Spód z ciasta francuskiego, którego składniki to: mąka pszenna, masło, woda i sól
en puff pastry made from wheat, butter, water and salt, or
pl Cypr może utrzymać zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie na dostawy produktów farmaceutycznych i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem lodów, lizaków lodowych, lodów jogurtowych, sorbetów i innych podobnych produktów, oraz solonych produktów spożywczych (ziemniaczanych chipsów lub paluszków, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi), do ‧ grudnia ‧ r
en Cyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
pl Ciasto może być kruche, francuskie albo ptysiowe, w zależności od indywidualnego przepisu piekarza
en The pastry can be either shortcrust, rough puff or puff depending on the bakers’ individual recipe
pl rozwarstwianie się ciasta w produkcie (analogicznie do ciasta francuskiego
en stratification of the dough in the product (as with puff-pastry
pl Uczta z ciasta dla wszystkich twoich pragnień
en A feast of cake for all your desires
pl Podzieliła ciasto na sześć kawałków i dała po jednym każdemu dziecku.
en She cut the cake into six pieces and gave one to each of the children.
pl Znamy już relację Szwecji o problemie kawałków ciasta serwowanych na tyłach kościoła.
en We have already heard from Sweden about the problem of pieces of cake being served in the back of the church.
pl Tym samym, żeby dodać ‧ x/‧ g wody do ciasta, należy dodać (‧ x/‧ + ‧) g płynnych składników ciasta składających się z ‧ g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i dodatkowej ilość wody
en So to add ‧ x/‧ g water to the dough, (‧ x/‧ + ‧) g dough liquid composed of the ‧ g sugar-salt-ascorbic acid solution and an additional quantity of water must be added
pl Popularność kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego z biegiem wieków była coraz większa, gdyż stał się on ciastem obrzędowym
en The popularity of kołocz śląski or kołacz śląski increased over the centuries as it became associated with celebrations
pl Właśnie idę do mojej babci.Niosę jej ciasto i wino. I nagle zobaczyłam Wasz domek i pomyślałam, że może pozwolicie mi troszkę odpocząć tutaj
en I was on my way to my grandma' s to bring her some cake and wine
pl Postanawiają oni upiec ciasto, i aby było naprawdę smaczne, wrzucają do garnka wszystko to, co lubią.
en They decide to make a cake, and in order to make it really tasty, they throw everything that they like into the pot.
pl Mama była szczęśliwa widząc, jak goście zajadają się jej ciastami.
en My mother was happy to see her guest eating her cakes eagerly.
pl masa jednego kęsa ciasta po podziale
en mass of scaled dough piece
pl Przygotowanie ciasta
en Preparation of the dough
pl Potrzebuję cukru do ciasta.
en I need some sugar to make a cake.
pl Jest dobry, i wprost kocha ciasta
en He' s good, and he just loves cake
pl Czy w tym cieście były migdały?
en Has that cake got almonds in it?
pl Czas wstępnego wyrośnięcia ciasta zależy od warunków otoczenia – od kilku minut w sezonie letnim do godziny w okresach zimowych
en The duration of the initial rising depends on the environmental conditions, ranging from a few minutes in summer to an hour in winter
pl Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie
en Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker’s wares
pl Ciasto jest ponownie formowane i pozostawiane na przynajmniej ‧ minut
en The dough is shaped again and then left to stand for at least ‧ minutes
pl ciasto filo: wykonane z ‧ g mąki pszennej drobno mielonej, ‧ jaja, ‧ łyżki stołowej oleju roślinnego z dodatkiem szczypty soli, szczypty cukru oraz letniej wody do zagniatania ciasta
en filo pastry: made from ‧ g fine wheat flour, ‧ egg, ‧ tablespoon of vegetable oil, a pinch of salt, a pinch of sugar and tepid water for kneading
pl Tu nie chodzi o krwiodawstwo albo ciasta
en You still think this is about blood drives and bake sales
pl Jeśli żona nauczyciela zaprosi cię na kawę, poczęstuj się tylko jednym kawałkiem ciasta
en And should the teacher' s wife invite you for coffee... take only one piece of cake, Pelle, remember?
pl obowiązek ten stosuje się także w odniesieniu do masła sprzedawanego według uzgodnień ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych[‧], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
en whereas the same applies to butter sold under the arrangements laid down in Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter an concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other food stuffs, as last amended by Regulation (EEC) No
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15650 zdań frazy ciasto francuskie.Znalezione w 4,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.