Tłumaczenia na język angielski:

 • godfather     
  (Noun  ) (noun   )
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
 • baptismal   
  (adjv   )
 • godparent   
 • sponsor   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do obrzędu chrztu
 
ojciec chrzestny
 
trzyma do chrztu
 
Kum

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

chrzestnacartilage; godmother
ChrzestnySponsor Godparent
matka chrzestnagodmother
ojciec chrzestny; godfather
Ojciec chrzestnyThe Godfather; The Godfather: The Game
Ojciec chrzestny IIThe Godfather Part II
Ojciec chrzestny IIIThe Godfather Part III
rodzice chrzestnigodparent; godparents

Przykładowe zdania z "chrzestny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wreszcie Emmie się przypomniało, że na balu w La Vaubyessard markiza mówiła do jednej z młodych dam: < Berto >, wybrała zatem to imię; a ponieważ ojciec Rouault nie mógł przyjechać, na chrzestnego poproszono pana Homais.At last Emma remembered that at the chateau of Vaubyessard she had heard the Marchioness call a young lady Berthe; from that moment this name was chosen; and as old Rouault could not come, Monsieur Homais was requested to stand godfather.
Mój chrzestny, Graciano.I matka, DoIores ArroyoMy godfather, Graciano...... my mother, Dolores Arroyo
No to ja jestem wasza matka chrzestna... i będę cię miała na oku!And I' m gonna keep an eye on you
Ojciec Chrzestny zajmuje się tym osobiścieGodfather' s on it personally
Jako matka chrzestna adoptowanego chłopca, przekonałam się, jak emocjonalna i trudna może być sprawa adopcji i jak wiele czynników składa się na decyzję o adopcji.As the godmother of an adopted boy, I have seen how emotional and difficult the issue of adoption can be, and how many factors are involved in a decision to adopt.
Ojcze Chrzestny, naprawdę chcesz mnie zniszczyć?Godfather, are you really going to destroy my skill?
Jestem ojcem chrzestnym jego syna.- Dla mnie możesz być jego babciąYou don' t understand, I' m his kid' s godfather
Rodzice i rodzice chrzestni niech zrobią to samoI invite the parents and the godparents to do the same
Nathan i ja chcemy, żebyś była matką chrzestną JamesaDon' t make me cry ' cause I' m barely holding it together as it is.Nathan and I want you to be James ' godmother
Kiedy twój ojciec poprosił mnie, żebym został twoim chrzestnym, to była wielka chwila w moim życiuYou know, when your old man asked me to be your godfather...... that was a big moment in my life
Twój ojciec chrzestny, głuptaskuIt' s your godfather, dopey
Corleone to ojciec chrzestny Johnny' egoCorleone is Johnny' s godfather
Pan Leon odśpiewał barkarole, a pani Bovary starsza, matka chrzestna, romans z czasów Cesarstwa; potem pan Bovary ojciec zażądał, żeby zniesiono dziecko, i ochrzcił je szampanem, wylewając z wysoka na główkę cały kieliszek.Monsieur Leon sang a barcarolle, and Madame Bovary, senior, who was godmother, a romance of the time of the Empire; finally, M. Bovary, senior, insisted on having the child brought down, and began baptizing it with a glass of champagne that he poured over its head.
Skoro moja matka była jej chrzestną, to kim my dla siebie jesteśmy?If my mother was her godmother, what does that make us?
Ojciec Chrzestny?Kids in school think it' s neat
To ty powinieneś był grać w " Ojcu Chrzestnym "- Dlaczego?You should' ve been in The Godfather.- Why?
Czy pracował pan dla Petera Clemenzy... i dla Vita Corleone, zwanego też Ojcem Chrzestnym?Did you serve under Caporegime, Peter Clemenza, and under Vito Corleone, also known as the Godfather?
Jak Fredo w " Ojcu chrzestnym "Fredo did the same thing to Michael in The Godfather
Więc Ojciec Chrzestny jest bratem Imperatora ManchuSo Godfather is the brother of the Manchu Emperor
Matka dała jej takie nazwisko ponieważ pełniłem rolę kogoś w rodzaju... ojca chrzestnegoHer mother gave her that name because I happen to be the child' s sort of godfather
Grazie, ojcze chrzestnyGrázie, Godfather.- Prego
W związku z tym trzeba niezwłocznie przedłożyć wnioski dotyczące kontrolowania emisji gazów cieplarnianych w sposób bardziej sprawiedliwy i szerzej akceptowany, niż ten wynikający z protokołu z Kioto i oparty na zasadzie "ojca chrzestnego”, tj. kto do tej pory zanieczyszczał najbardziej, może nadal zanieczyszczać najbardziej.That makes it necessary immediately to put forward proposals to control greenhouse gas emissions which are more equitable and more widely accepted than those of the Kyoto protocol based on the principle of 'grandfathering', i.e. 'whoever has polluted most, can continue to pollute most'.
Nie zwiesz mnie ojcem chrzestnymYou don' t even think to call me Godfather
Czy w pewnych kręgach używał pseudonimu " ojciec chrzestny?Did he at times use an alias that was known in certain circles as Godfather?
Gdzie jest twój pedziowaty ojciec chrzestny, gdy go potrzebujesz?Where' s your fairy godfather when you need him?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120 zdań frazy chrzestny.Znalezione w 0,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.