Tłumaczenia na język angielski:

 • godfather     
  (Noun  ) (noun   )
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
 • baptismal   
  (adjv   )
 • godparent   
 • sponsor   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do obrzędu chrztu
 
ojciec chrzestny
 
trzyma do chrztu
 
Kum

Did you mean: Chrzestny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

chrzestna
cartilage; godmother
Chrzestny
Sponsor Godparent
chrzęstny
cartilaginous
córka chrzestna
godchild; goddaughter
imię chrzestne
Christian name
ojciec chrzestny
; godfather
Ojciec chrzestny
The Godfather; The Godfather: The Game
Ojciec chrzestny II
The Godfather Part II
Ojciec chrzestny III
The Godfather Part III
rodzice chrzestni
godparent; godparents
syn chrzestny
godchild; godson

Przykładowe zdania z "chrzestny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego też zasada "ojca chrzestnego” musi być stopniowo ograniczana.
en It is therefore crucial for 'grandfathering' to be gradually reduced.
pl Jego matka chrzestna pomogła mu się dostać
en His godmother helped him get in
pl Ojciec Chrzestny zajmuje się tym osobiście
en Godfather' s on it personally
pl Ojcze chrzestny, nie wiem, co robić
en Godfather, I don' t know what to do
pl Chcesz być ojcem chrzestnym?A co będzie jeśli stanę przed trudnym wyborem? No, cóż, wybiorę sprawiedliwie
en When it comes to settling down with a chick
pl Wypozyczyc:Kasyno, Ojca chrzestnego l, ll, lll
en Rent GoodFellas, Casino, Godfather I, Il, ill
pl Czy baśniowa Matka Chrzestna studia Cinecitta ma kostium?
en Doesn' t the fairy godmother of Cinecittá have a costume?
pl Ojcze Chrzestny, wypełniłem moją obietnicę
en Godfather, I' ve fulfilled my promise
pl Musimy przenieść jego niechęć do ojca na chrzestnego
en We need to shift his animosity from his father to his godfather
pl Ojciec Chrzestny chce, bym sprzątnęła Lou Rimoli.W " Pod Łaciatym Bobrem "
en The Godfather wants me to take out Lou Rimoli at the Beaver Patch Lounge
pl Ojciec Chrzestny
en Godfather Il
pl Jako matka chrzestna adoptowanego chłopca, przekonałam się, jak emocjonalna i trudna może być sprawa adopcji i jak wiele czynników składa się na decyzję o adopcji.
en As the godmother of an adopted boy, I have seen how emotional and difficult the issue of adoption can be, and how many factors are involved in a decision to adopt.
pl Mafia jako zjawisko społeczne i polityczne w filmach "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli oraz "Kasyno" i "Chłopcy z ferajny" Martina Scorsese
en Mafia as a social and political phenomenon in the movies 'Godfather' by Francis Ford Coppola, 'Casino' and 'Goodfellas' by Martin Scorsese
pl Sorry, ojcze chrzestny
en Sorry, godfather
pl Kiedy twój ojciec poprosił mnie, żebym został twoim chrzestnym, to była wielka chwila w moim życiu
en You know, when your old man asked me to be your godfather...... that was a big moment in my life
pl Pewnego dnia twoja władza przeminie, i ojciec chrzestny dobierze się do ciebie
en Someday your power will cease, and then the Gevatter will come for you
pl Będę też potrzebował czegoś w stylu ojca chrzestnego
en Also, I will need something extra special in the godfather line
pl Imiona chrzestne i socjologiczne aspekty ich nadawania w XX wieku na przykładzie ksiąg metrykalnych Bazyliki mniejszej pod wezwaniem św. Mikołaja w Bochni
en Baptismal names and a sociological aspects of giving them in metrics' books of Bochnia's Basilica of St Mikolaj's in the 29th century
pl "... podczas gdy wczasowicze bawili się beztrosko na plaży... " "... korzystając ze słonecznych dni, podczas gdy w Paryżu, ""... ludzie znużeni upałem wpatrywali się w wybuchy... " "... tradycyjnych fajerwerków, " "... Amelia Poulain, znana też jako " matka chrzestna odrzuconych, "
en *- On the evening of a bright day in July,... while holiday- makers enjoy themselves on the beach...... in the carefreeness of the sunny days and while in Paris,... the strollers, overcome by the heat gaze at the trails of smoke...... of the fireworks,... Amélie Poulain, also known as " the godmother of the rejected ",... or " the madonna of the cast- offs " succumbs to exhaustion
pl Jest ze swoim chrzestnym, Evanem
en She' s with her godfather, Evan
pl Jeżeli wspomnisz o " Ojcu Chrzestnym "... wyrwę ci nogi z dupy i skopię nimi na smierć
en I love that.I' m warning you
pl Jego ojciec, świętej pamięci pan Darcy, był moim ojcem chrzestnym
en His father, the late Mr Darcy, was my Godfather, and one of the best men that ever breathed
pl Ojciec Chrzestny mówi, że nadszedł czas,/ byśmy byli bardziej agresywni./ Zasugerował wysłanie pieszych patroli/ w najbliższe okolice./- Rozumiecie?
en Godfather is saying it' s time for us to be more aggressive.Suggest you send foot patrols out into the neighborhoods below.- How copy?
pl Gdzie jest twój pedziowaty ojciec chrzestny, gdy go potrzebujesz?
en Where' s your fairy godfather when you need him?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120 zdań frazy chrzestny.Znalezione w 0,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.