wymowa: IPA: [ˈxɔrɨ] ˈxɔrɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • ill         
  (Adjective  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  suffering from a disease
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  suffering from a disease
 • sick           
  (Adjective, adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  In poor health
   
  In poor health
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  in poor health
 • ailing   
  (adjv   )
 • unwell   
  (adjv   )
 • immoral     
  (verb, adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • afflicted   
  (adjv   )
 • bad         
  (verb, adjv   )
 • bed-ridden   
 • bedridden   
  (adjv   )
 • dicky   
  (noun   )
 • diseased       
  (adjv   )
 • ill-tempered   
  (adjv   )
 • infirm   
  (adjv   )
 • insane     
  (adjv   )
 • invalid             
  (noun, adjv   )
 • lame   
  (verb, adjv   )
 • liverish   
  (adjv   )
 • patient             
  (verb, noun, adjv   )
 • poorly     
  (advb, adjv   )
 • sore     
  (verb, noun, adjv   )
 • unhealthy   
  (adjv   )
 • weak       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
ill
 
pot. potocznie dziwaczny, nienormalny
 
osoba dotknięta chorobą

Picture dictionary

sick, ill
sick, ill

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

chore
ill;
izba chorych
infirmary
jestem chora
I'm sick
jestem chory
I'm sick
namaszczenie chorych
anointing of the sick
Namaszczenie chorych
Anointing of the Sick
opieka nad chorym
nursing care
Ruch dla Chorych
Movement for the Sick
sala chorych
sickroom
syndrom chorego budynku
sick building syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chory", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sprawność funkcjonalna chorych na rematoidalne zapalenie stawów do 50 roku życia
en The functional efficiency of patients in age up to 50, with rheumatoid arthritis.
pl Porównanie funkcjonowania rodzin chorych na schizofrenię i jadłowstręt psychiczny w percepcji pacjentów leczonych na oddziałach psychiatrycznych.
en The comparison of family functioning of schizophrenia and anorexia nervosa patients as perceied by those being hospitalized at psychiatric wards.
pl Niedobrze, że mama jest akurat chora
en It' s bad luck your mother is sick just now
pl Maryum jest chora
en Maryum' s sick
pl To nie mój obowiązek, zajmować się chorymi
en It' s not my job to take care of sick people
pl W tej grupie chorych, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia
en While on treatment, these patients should avoid invasive dental procedures if possible
pl W Irlandii, na przykład, na 44 tysiące chorych przypada 50 tysięcy zarejestrowanych opiekunów.
en In Ireland, for example, there are 50 000 listed carers to cater for Ireland's 44 000 sufferers.
pl To było chore gówno
en It was pretty freaky shit
pl Słyszałem, że jesteś chory.
en I've heard you've been sick.
pl Tak, byłam chora
en What is it?Yes, I was sick then
pl Stan chorych się pogarsza
en Doctor says the sick people are getting worse
pl To ja jestem chora
en But she' s all right now
pl Problemy bio-psycho-społeczne chorych na hemofilię
en The bio-psycho-social problems of the functioning of a patient with a serious case of hemophilia
pl Dlatego przedstawiono wyłącznie analizy statystyczne dla chorych zakażonych wirusem grypy
en Statistical analyses are therefore presented only for influenza-infected subjects
pl Jaja z martwymi lub chorymi zarodkami oraz pozostałe po upływie sześciu dni od zakażenia powinny być schłodzone do temp. ‧ °C, a płyn omoczniowo-owodniowy powinien być zbadany pod kątem właściwości hemaglutynacyjnych
en Eggs with dead or dying embryos as they arise, and all remaining eggs six days after inoculation should be chilled to ‧ °C and the allantoic-amniotic fluids tested for haemagglutination activity
pl Epoetyna zeta ma identyczną sekwencję aminokwasów i skład węglowodanowy jak endogenna ludzka erytropoetyna, izolowana z moczu chorych na niedokrwistość
en Epoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients
pl Podobnie jak w przypadku innych produktów z tej grupy, preparatu ProMeris Duo nie należy stosować u chorych psów lub psów, które niedawno były chore albo cierpią na udar cieplny
en As for other products in this group, ProMeris Duo should not be used in sick dogs, dogs that have just recovered from an illness or dogs that are suffering from heat stress
pl Zechciała byś się przyjrzec kolesiowi spod ‧ i powiedziec mi czy jest chory, czy tylko zbzikowany
en You want to take a look at the guy in ‧ and tell me whether you think he' s sick or just bonkers
pl Chorzy w wieku ‧ lat i więcej: powinni przyjmować jedną kapsułkę ‧ mg
en Take one ‧ mg capsule Mild to moderate liver problems
pl na piśmie. - Całkowicie potępiam chore traktowanie obywateli na Kubie czy gdziekolwiek indziej na świecie.
en in writing. - I condemn unreservedly the ill-treatment of people in Cuba (or anywhere else).
pl Badania, obok skuteczniejszego diagnozowania i leczenia, muszą być rzetelne, tanie i dostępne dla wszystkich chorych.
en Testing must be reliable, low-cost and accessible to all patients, along with more effective diagnosis and treatment.
pl Wypacza ją, żeby móc zinterpretować chory francuski wiersz?
en Twists it to fit some screwy French poetry?
pl Jesteś chory
en You' re not well
pl Percepcja bodźców zagrażających przez osoby chore na schizofrenię
en Perception of threatening stimuli in patients with schizophrenia
pl W tym kontekście, ponadto, ostatnie badania, których wyniki zostały właśnie opublikowane we Francji, wskazują na istnienie wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych związanych z tą chorobą: ponad 10 milionów euro miesięcznie za samą opiekę medyczną i nadzór nad chorymi.
en In this regard, moreover, a recent study, which has just been published in France, reveals the considerable socio-economic costs resulting from this disease: more than EUR 10 million a month for the medical care and supervision of patients alone.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5917 zdań frazy chory.Znalezione w 2,906 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.