Tłumaczenia na język angielski:

 • venereal disease   
  (Noun  ) (noun   )
   
  contagious disease spread through sexual intercourse
   
  contagious disease spread through sexual intercourse

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

choroby wenerycznevenereal diseases; sexually transmitted diseases

Przykładowe zdania z "choroba weneryczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jak nazwa wskazuje, choroby weneryczne, choroby Wenus, przypisuje się ich pochodzeniuThe very name ' venereal diseases '...... the diseases of Venus, imputes to them divine origin
Powiedz, bierze jakieś leki na choroby weneryczne?So tell me, is he like packing some serious pubic inhes?
Nie zapomnij powiedzieć o chorobie wenerycznejboy ‧ ‧) Don' t forget to tell her about the chlamydia
Reakcyjny test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRL) oraz natychmiastowa reagina plazmowa (RPRA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) or rapid plasma reagin (RPR
Walka z chorobami wenerycznymi w Polsce w latach 1948-1949Strugle against venereal diseases in Poland, 1948-1949.
To choroba weneryczna, jedna z wielu, które mamThis is a venereal disease, Eugene!
Z chorobami wenerycznymiIt' s this big medical book she' s got of venereal diseases
chorobą weneryczną?So Pauly gave each one of you...- a sexually transmitted disease?
Odczynowy test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRLA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL
A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?No.Herpes? Gonorrhea?
W kraju szerzy się epidemia chorób wenerycznychThere' s a V. D. Epidemic sweeping this country, Thurman
Idziesz Mike?Czy wciąż gadasz z tą starą szmatą o swoich chorobach wenerycznych?Coming, Mike, or still talking to the old bag about your herpes?
Czy nabawił się choroby wenerycznej albo został republikaninemWhether he had a social disease, or had become a Republican
Przestępstwo narażenia wirusem HIV i innymi chorobami wenerycznymi w polskim prawie karnym.The crime of infecting with HIV and other vevereal diseases in the polish penal law.
Obie mamy te same choroby weneryczneWe' ve got the same VD' s
Choroby weneryczne?Any venereal disease?
A moim jedynym problemem związanym z tym są choroby weneryczne, co jest niedopuszczalneAnd my only problem with that is venereal disease, which is disabilitating
Nigdy nie miałam choroby wenerycznejNever have I ever had an STl
Jesteś tylko zarażony.Jakbyś złapał chorobę WenerycznąYou' re just... infected, a virus... a sexually transmitted disease
Zasoby internetowe jako żródło informacji medycznych o chorobach dermatologicznych i wenerycznych: próba oceny wiarygodności.Internet as a sources of medical information about dermatological and venereal illenes. Credibility ot the information.
Obawiam się, że złapałem chorobę weneryczną.I'm afraid I've contracted a venereal disease.
Oto choroba wenerycznaThis is a venereal disease!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24782 zdań frazy choroba weneryczna.Znalezione w 7,956 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.