Tłumaczenia na język angielski:

 • venereal disease   
  (Noun  ) (noun   )
   
  contagious disease spread through sexual intercourse
   
  contagious disease spread through sexual intercourse

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

choroby wenerycznevenereal diseases; sexually transmitted diseases

Przykładowe zdania z "choroba weneryczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odczynowy test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRLA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL
Obawiam się, że złapałem chorobę weneryczną.I'm afraid I've contracted a venereal disease.
A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?No.Herpes? Gonorrhea?
chorobą weneryczną?So Pauly gave each one of you...- a sexually transmitted disease?
Z chorobami wenerycznymiIt' s this big medical book she' s got of venereal diseases
Oto choroba wenerycznaThis is a venereal disease!
To choroba weneryczna, jedna z wielu, które mamThis is a venereal disease, Eugene!
Reakcyjny test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRL) oraz natychmiastowa reagina plazmowa (RPRA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) or rapid plasma reagin (RPR
Idziesz Mike?Czy wciąż gadasz z tą starą szmatą o swoich chorobach wenerycznych?Coming, Mike, or still talking to the old bag about your herpes?
Powiedz, bierze jakieś leki na choroby weneryczne?So tell me, is he like packing some serious pubic inhes?
Choroby weneryczne?Any venereal disease?
Obie mamy te same choroby weneryczneWe' ve got the same VD' s
Czy nabawił się choroby wenerycznej albo został republikaninemWhether he had a social disease, or had become a Republican
Jak nazwa wskazuje, choroby weneryczne, choroby Wenus, przypisuje się ich pochodzeniuThe very name ' venereal diseases '...... the diseases of Venus, imputes to them divine origin
A moim jedynym problemem związanym z tym są choroby weneryczne, co jest niedopuszczalneAnd my only problem with that is venereal disease, which is disabilitating
Walka z chorobami wenerycznymi w Polsce w latach 1948-1949Strugle against venereal diseases in Poland, 1948-1949.
W kraju szerzy się epidemia chorób wenerycznychThere' s a V. D. Epidemic sweeping this country, Thurman
Przestępstwo narażenia wirusem HIV i innymi chorobami wenerycznymi w polskim prawie karnym.The crime of infecting with HIV and other vevereal diseases in the polish penal law.
Nigdy nie miałam choroby wenerycznejNever have I ever had an STl
Nie zapomnij powiedzieć o chorobie wenerycznejboy ‧ ‧) Don' t forget to tell her about the chlamydia
Zasoby internetowe jako żródło informacji medycznych o chorobach dermatologicznych i wenerycznych: próba oceny wiarygodności.Internet as a sources of medical information about dermatological and venereal illenes. Credibility ot the information.
Jesteś tylko zarażony.Jakbyś złapał chorobę WenerycznąYou' re just... infected, a virus... a sexually transmitted disease
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24782 zdań frazy choroba weneryczna.Znalezione w 8,475 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.