Tłumaczenia na język angielski:

 • venereal disease   
  (Noun  ) (noun   )
   
  contagious disease spread through sexual intercourse
   
  contagious disease spread through sexual intercourse

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

choroby weneryczne
venereal diseases; sexually transmitted diseases

Przykładowe zdania z "choroba weneryczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak nazwa wskazuje, choroby weneryczne, choroby Wenus, przypisuje się ich pochodzeniu
en The very name ' venereal diseases '...... the diseases of Venus, imputes to them divine origin
pl Powiedz, bierze jakieś leki na choroby weneryczne?
en So tell me, is he like packing some serious pubic inhes?
pl Nie zapomnij powiedzieć o chorobie wenerycznej
en boy ‧ ‧) Don' t forget to tell her about the chlamydia
pl Reakcyjny test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRL) oraz natychmiastowa reagina plazmowa (RPR
en A reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) or rapid plasma reagin (RPR
pl Walka z chorobami wenerycznymi w Polsce w latach 1948-1949
en Strugle against venereal diseases in Poland, 1948-1949.
pl To choroba weneryczna, jedna z wielu, które mam
en This is a venereal disease, Eugene!
pl Z chorobami wenerycznymi
en It' s this big medical book she' s got of venereal diseases
pl chorobą weneryczną?
en So Pauly gave each one of you...- a sexually transmitted disease?
pl Odczynowy test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRL
en A reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL
pl A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?
en No.Herpes? Gonorrhea?
pl W kraju szerzy się epidemia chorób wenerycznych
en There' s a V. D. Epidemic sweeping this country, Thurman
pl Idziesz Mike?Czy wciąż gadasz z tą starą szmatą o swoich chorobach wenerycznych?
en Coming, Mike, or still talking to the old bag about your herpes?
pl Czy nabawił się choroby wenerycznej albo został republikaninem
en Whether he had a social disease, or had become a Republican
pl Przestępstwo narażenia wirusem HIV i innymi chorobami wenerycznymi w polskim prawie karnym.
en The crime of infecting with HIV and other vevereal diseases in the polish penal law.
pl Obie mamy te same choroby weneryczne
en We' ve got the same VD' s
pl Choroby weneryczne?
en Any venereal disease?
pl A moim jedynym problemem związanym z tym są choroby weneryczne, co jest niedopuszczalne
en And my only problem with that is venereal disease, which is disabilitating
pl Nigdy nie miałam choroby wenerycznej
en Never have I ever had an STl
pl Jesteś tylko zarażony.Jakbyś złapał chorobę Weneryczną
en You' re just... infected, a virus... a sexually transmitted disease
pl Zasoby internetowe jako żródło informacji medycznych o chorobach dermatologicznych i wenerycznych: próba oceny wiarygodności.
en Internet as a sources of medical information about dermatological and venereal illenes. Credibility ot the information.
pl Obawiam się, że złapałem chorobę weneryczną.
en I'm afraid I've contracted a venereal disease.
pl Oto choroba weneryczna
en This is a venereal disease!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24782 zdań frazy choroba weneryczna.Znalezione w 3,598 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.