Tłumaczenia na język angielski:

 • brick     
  (Adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  made of brick(s)
   
  made of brick(s)

Pozostałe znaczenia:

 
zrobiony, pochodzący od cegły
 
wykonany z cegły
 
związany z cegłą, dotyczący cegły
 
Rdzawy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Europejski Szlak Gotyku CeglanegoEuropean Route of Brick Gothic

Przykładowe zdania z "ceglany", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pieniądze są lepsze od ceglanego grobowca.Prawda, synu?Money is better than bricks and mortar
Wspaniałe ceglane ścianyI just love these brick walls
Badanie możliwości wzmacniania zasolonych murów ceglanychInvestigation on possibilities of consolidation of brick walls contained soluble salts
Wiesz, z wyjątkiem ceglanej części ścianyYou know, except for the brick wall part
Oddziela nas od niej solidny, ceglany murA solid wall of brick stands between it and us
Po prostu podążał żółtą ceglaną drogą!Where is she now?
Ceglane konstrukcje osadnicze na komie centralnym w Tell el-Farha (Egipt)The mudbrick Settlement constructions on the Central Kom in Tell el-Farkha (Egypt)
Mieszkają w ceglanym domkuThe y Iive in a brick house
Architektura ceglana Starego PaństwaThe mud-brick architecture of the Old Kingdom
Zgadza się, jeżeli lubisz ceglane ścianyYeah, if you like brick walls
ceglane/betonowe ściany wokół obiektów biura SIRENEbrick/concrete walls enclosing the SIRENE Bureau
Stara ceglana bryła St James’s Palace świeciła w szarym powietrzu czerwienią tlącego się ognia, a hełm wartownika rzucał szkarłatne błyski jak ostatni, dogasający płomyk.The old brickwork of St. James’s Palace glowed like a dying fire through the gray weather, and the sentry flickered scarlet — a last doomed flame.
Rola bakterii nitryfikacyjnych w procesie niszczenia zabytków ceglanychThe role of nitrifying bacteria in the brick walls deterioration
Kiedy po raz pierwszy dotarły do mnie informacje, że służby celne w UE przechwyciły transport leków, farmaceutyków stosowanych w leczeniu choroby wieńcowej i że kapsułki zawierały pył ceglany i żółtą farbę, byłem zszokowany.When I first got the information that EU customs seized some consignments of medicines, pharmaceuticals, against cardiovascular diseases, and the capsules contained brick powder and yellow paint, I was really shocked.
Konstrukcja wewnętrzna pomieszczeń wędzarniczych i fermentacyjnych obejmuje strop typu kapa pruska z ceglanymi łukami pomiędzy belkami dwuteowymi znajdującymi się w odstępach ‧,‧ mThe internal construction of the smoking and fermenting rooms is of the Prussian mitre design, with brick arches between I-beams located at ‧,‧ m intervals
ceglane/betonowe ściany wokół obiektów biura Sirenebrick/concrete walls enclosing of the Sirene bureau
Nie przejrzysz przez ceglaną ścianę.One can't see through a brick wall.
Przepuszczalność ścian ceglanych dla pary wodnej jest bardzo wysoka, co przyczynia się do stałego odciągania wilgociThe humidity permeability of the brick walls is extremely good, which contributes to even, continuous dehydration
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19 zdań frazy ceglany.Znalezione w 0,447 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.