wymowa: IPA: [ˈbjurkɔ] ˈbjjurkɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • desk       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  table for writing and reading
   
  rodzaj mebla służącego do pisania
   
  A table, frame, or case, usually with flat or slightly sloping top, for the use of writers and readers. It often has a drawer or repository underneath.
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
   
  table for writing and reading
 • bureau       
  (noun   )
   
  desk
 • writing table   
   
  A desk used for writing.
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
 • escritoire   
   
  A desk used for writing.
 • secretaire   
   
  A desk used for writing.
 • secretary       
  (noun   )
   
  A desk used for writing.
 • writing desk   
  (noun   )
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
 • davenport   
  (noun   )
 • desktop   
  (noun   )
 • writing     
  (verb, noun   )
 • writing-desk   

Pozostałe znaczenia:

 
desk (table for writing and reading)

Picture dictionary

desk
desk
desk, writing table, writing desk
desk, writing table, writing desk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biurka
bureau

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "biurko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest kanapa, biurko, antyczna szafa, tapeta w kwiaty
en There' s a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper
pl To nie jest biurko, które zamówiłam
en That' s not the one I ordered
pl Nigdy nie przewinęło się przez twoje biurko?
en Never came across your desk?
pl Nie wiedziałem, że kiedykolwiek ruszyłeś się zza biurka
en I didn' t know you ever made it out from behind the desk
pl To biurko, które kupiłem wczoraj, jest wielkie.
en This desk which I bought yesterday is very big.
pl Przecież mówiłaś, że pracuje za biurkiem
en I thoughtyou told me that he sat behind a desk
pl Nie ma żadnej pracy.Umowy w moim biurku są fałszywe
en The contracts in my desk are fake
pl Nie sądziłem, że wyląduje pan za biurkiem
en Never thought you' d be behind a desk
pl To biurko było za ciężkie, by Patty mogła je podnieść.
en This desk was too heavy for Patty to lift.
pl Sekretarka mówi, ze Hunt siedzial przy biurku
en We got a secretary in Colson' s office said Hunt was sitting
pl Ma pan na biurku zdjęcia żony
en If that were the case, how would you
pl Jest zamknięta w moim biurku
en It' s locked in my desk
pl Wykorzystałem każdy gram mojego niemałego doświadczenia, by przeczytać list na pana biurku, adresowany do sir Thomasa Rotherhama
en The letters on your desk are addressed to Sir Thomas Rodrum
pl Ładnie wyglądasz za tym biurkiem
en You look pretty nice sitting behind that desk there
pl Jesteście tu, bo wasz szef myślał...... że jeśli utrzymacie biurko w czystości i kalendarze uskutecznicie...... sprzedacie więcej komputerów, i kto wie, może miał rację
en You' re here because your boss thinks...... that if you keep your desk clear and your calendars streamlined...... you' il sell a few more computers, and who knows, maybe he' s right
pl Możemy zatem oczekiwać, że w pewnym momencie na naszych biurkach pojawią się procedury oceny zgodności.
en We can therefore expect the conformity assessment procedures to land on our desks at some stage.
pl Zauważyłeś, że na twoim biurku stoi wielki świecznik?
en Are you aware there' s a large candelabra in the middle of your desk?
pl Wracam za biurko
en On my way back to my desk
pl Curzon zawsze uważał cię za człowieka, który lubi tkwić w centrum akcji, a nie za biurkiem w Kwaterze Głównej
en What will it take, um... to, uh, convince you otherwise?Are you offering me... a bribe?
pl Teraz NedChciałabym abyś poszedł do swojego biurka i zaczął zbierać swoje rzeczy
en Now, Ned, I need you to go back to your desk and start putting together your things
pl Jeśli znajdę biurko, wena sama przyjdzie.I lepiej żeby przyszła, bo używam moich książek żeby nakłonić na współpracę modnych dekoratorów
en And it better come because I' m using my new book advance to pay the fancy decorator
pl Czemu siedzisz pod biurkiem?
en Why are you under the desk?
pl Panie Heep, lampka nad moim biurkiem dalej nie działa
en Mr. Heep, the light over my desk is still not working
pl Ale nie znasz Sama i nie wiesz, że potrzebuje biurka
en But you don' t know Sam and about him needing a desk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy biurko.Znalezione w 0,974 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.