wymowa: IPA: [ˈbjurkɔ] ˈbjjurkɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • desk       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  table for writing and reading
   
  rodzaj mebla służącego do pisania
   
  A table, frame, or case, usually with flat or slightly sloping top, for the use of writers and readers. It often has a drawer or repository underneath.
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
   
  table for writing and reading
 • bureau       
  (noun   )
   
  desk
 • writing table   
   
  A desk used for writing.
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
 • escritoire   
   
  A desk used for writing.
 • secretaire   
   
  A desk used for writing.
 • secretary       
  (noun   )
   
  A desk used for writing.
 • writing desk   
  (noun   )
   
  mebel, który służy do wygodnego pisania i czytania
 • davenport   
  (noun   )
 • desktop   
  (noun   )
 • writing     
  (verb, noun   )
 • writing-desk   

Pozostałe znaczenia:

 
desk (table for writing and reading)

Picture dictionary

desk
desk
writing desk, writing table, desk
writing desk, writing table, desk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biurka
bureau

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "biurko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Myślisz, że za biurkiem nic ci nie grozi... ale, Tracy, jeśli nie będziesz pracował na ulicy ryzykując głowę codziennie, może będziesz miał kiedyś żonę... tzn. życie
en You think if you sit at a desk you ́re playing it safe... but, Tracy, if you weren ́t out in the street every night riskin ́ your neck, you could have a wife-- I mean, a life
pl Ma to być na moim biurku jutro o
en Have it in my office, tomorrow at
pl To biurko ma trzy szuflady.
en The desk has three drawers.
pl Jest kanapa, biurko, antyczna szafa, tapeta w kwiaty
en There' s a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper
pl Zajęta przy swoim biurku?
en Busy at your desk?
pl Roy utknął pod biurkiem
en Roy' s stuck under a desk
pl Panie Heep, lampka nad moim biurkiem dalej nie działa
en Mr. Heep, the light over my desk is still not working
pl Czy czujesz się teraz bezpieczniej, siedząc tylko za biurkiem?
en Do you fell a lot much safer now, that you only seat behind the desk?
pl Teraz Ned, chcę byś wrócił do swojego biurka i zaczął zbierać swoje rzeczy
en Now, Ned, I need you to go back to your desk and start putting together your things
pl Nożyczki na biurku
en Ooh, there' s an idea
pl Trzyma w biurku zegarek Jimmy' ego Hoffy, jako pamiątkę
en He keeps Jimmy Hoffa' s watch in his desk drawer as a souvenir
pl Kiedy pół roku temu obejmowałem tekę komisarza odpowiedzialnego za sprawiedliwość, wolność oraz bezpieczeństwo, znalazłem na swoim biurku dwa projekty na dużą skalę w zakresie technologii informacyjnych, których celem jest wyposażenie państw członkowskich w nowoczesne i skuteczne narzędzia współpracy.
en When, a year and a half ago, I took on the portfolio of commissioner responsible for justice, freedom and security, I found on my desk two large-scale information technology projects aimed at equipping the Member States with modern and effective cooperation tools.
pl Na biurku leżał skoroszyt ze sprawozdaniem będącym wynikiem z dwumiesięcznych badań
en There was a very important file on this desk
pl Na biurku, książka
en On the desk, the book
pl Leży na pańskim biurku
en On your desk, sir
pl Mam całą stertę opisów tego rodzaju przypadków na moim biurku i przyznaję, że nie poradziłbym sobie z większością z nich.
en I have a whole stack of these cases on my desk and I admit that I would have fallen for most of them.
pl Sprawdzasz przynajmniej jego dziennik, który leży na biurku?
en You wanna at least check out that guest register from the front desk?
pl Mamy jakiś klej?Tak, jest na biurku
en Yes, there' s some in the desk, I believe
pl Możemy zatem oczekiwać, że w pewnym momencie na naszych biurkach pojawią się procedury oceny zgodności.
en We can therefore expect the conformity assessment procedures to land on our desks at some stage.
pl Jest druga w nocy.Oto oświadczenie w sprawie notatki, jaką znalazłem na biurku
en This is...... an affidavit...... concerning a memo I found on my desk
pl Nawet jakby był prezydentem USA... nazwałby to pracą za biurkiem
en He could be president of the United States... and he ́d call it a desk job
pl Użyj biurka szefa do póki nowe nie dostarczą nowego
en Use the boss ' table until the new one arrives
pl Pani biurko jest tam
en That' s your desk, in there
pl A pewnego dnia zatrzyma się tutaj, facet wysiądzie i położy koperty na moim biurku
en And one day, it is going to stop here...... a man is going to walk up and casually toss a couple of FedExes on my desk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy biurko.Znalezione w 0,761 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.