Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
   
  personal ornamentation
 • jewel     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • jewelry     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ozdobne precjoza
 
ozdoby ze złota
 
Precjoza
 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
drogocenności, precjoza, walory
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Kosztowności
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze
 
Klejnoty
 
klejnoty, kosztowności

Picture dictionary

jewel, jewelry, jewellery
jewel, jewelry, jewellery

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębnatooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chociaz to nigdy nie była biżuteriaIt was never jewellery, though
Ale, widzi pani, nie można wykluczyć rabunku... Być może zginęło coś wartościowego; policji trudno to stwierdzić. Mieli państwo jakąś biżuterię? – Nigdy nie interesowałam się biżuterią, inspektorze. Nie jesteśmy bogaci. – Jakiś obraz? – Również nie.But, you see, they can’t rule out a robbery ... There might have been something valuable which they couldn’t tell was missing. A piece of jewelry? > < I’ve never gone in for jewelry. We weren’t rich people, Inspector. > < Or a picture? > < No. >
Zajęła się produkcją biżuteriiShe goes to jewelry making
Blask Złota w biżuterii starożytnej Grecji i RzymuThe shine of gold in ancient Greek and Roman jewellery.
Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzującyGot the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
Prowadzimy dochodzenie w sprawie kradzieży biżuteriiWe are making inquiries in reference to some jewel robberies
Dam ci biżuterieI' il give you jewelry
Zależy od tego, co mi powiesz o przemycie biżuteriiDepends how much you tell me about jewellery smuggling
Komitet kwestionuje zasadność tej listy, a zwłaszcza umieszczenie na niej dekoracji związanych ze świętami i obchodami, sztucznej biżuterii, gier, w których korzysta się z zaostrzonych pocisków, produktów przeznaczonych do użytku w celach edukacyjnych w szkołach i podczas innych zajęć oświatowych oraz sprzętu sportowegoThe appropriateness of such products, particularly decorative objects for festivities and celebrations, imitation jewellery, games using sharp-pointed missiles, products intended for use for educational purposes in schools and other pedagogical framework and sports equipment, is questioned
Weź wszystko z portfela, weź biżuterięThe wallet on the table
Po biżuterię, która należy do naszych przyjaciółPick up some jewellery that belongs to some friends of ours
Panno Peterson, pani pracuje na butach, nie na biżuteriiMiss Peterson, you work in shoes, not in jewelry
III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁYIII. JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES
III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁYIII. JEWELLERY, GOLDSMITHS’ AND SILVERSMITHS’ WARES AND OTHER ARTICLES
artykułów objętych działem ‧ (na przykład sztuczna biżuteriaarticles of Chapter ‧ (for example, imitation jewellery
Nadal kradniesz biżuterię?Huh?You sure? Sure
Sztuczna biżuteria?You mean, costume jewellery?
sztuczna biżuteriaimitation jewellery
Ma na koncie setki kradzieży biżuterii i ani jednej ofiary śmiertelnej.Najwyżej rannychShe' s overseen hundreds of jewelry robberies...... and in not one case was a police officer so much as wounded
W pozycji ‧ wyrażenie sztuczna biżuteria oznacza artykuły jubilerskie w znaczeniu lit. a) uwagi ‧ powyżej (ale z wyłączeniem guzików lub pozostałych artykułów, objętych pozycją ‧, lub grzebieni, wsuwek, spinek do włosów lub podobnych, lub szpilek do włosów, objętych pozycją ‧), niezawierające pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) ani metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi (z wyjątkiem powlekania lub niewielkich ich dodatkówFor the purposes of heading ‧, the expression imitation jewellery means articles of jewellery within the meaning of paragraph (a) of note ‧ (but not including buttons or other articles of heading ‧, or dress-combs, hairslides or the like, or hairpins, of heading ‧), not incorporating natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) nor (except as plating or as minor constituents) precious metal or metal clad with precious metal
Pozazdobnicze funkcje biżuterii tradycyjnej w wybranych krajach Zatoki PerskiejNon-decorative functions of traditional jewelry in selected countries of the Persian Gulf
Po rozwodzie Pan Millard przestał kupować biżuterięAfter they got divorced, the jewelry buying stopped
Oddaj mu biżuterięYou let him keep your jewels
Biżuteria, obrazy, ekskluzywne mebleHelp me!Uh, you know what?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.