Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
   
  personal ornamentation
 • jewel     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • jewelry     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ozdobne precjoza
 
ozdoby ze złota
 
Precjoza
 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
drogocenności, precjoza, walory
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Kosztowności
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze
 
Klejnoty
 
klejnoty, kosztowności

Picture dictionary

jewel, jewellery, jewelry
jewel, jewellery, jewelry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębna
tooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chociaz to nigdy nie była biżuteria
en It was never jewellery, though
pl Ale, widzi pani, nie można wykluczyć rabunku... Być może zginęło coś wartościowego; policji trudno to stwierdzić. Mieli państwo jakąś biżuterię? – Nigdy nie interesowałam się biżuterią, inspektorze. Nie jesteśmy bogaci. – Jakiś obraz? – Również nie.
en But, you see, they can’t rule out a robbery ... There might have been something valuable which they couldn’t tell was missing. A piece of jewelry? > < I’ve never gone in for jewelry. We weren’t rich people, Inspector. > < Or a picture? > < No. >
pl Zajęła się produkcją biżuterii
en She goes to jewelry making
pl Blask Złota w biżuterii starożytnej Grecji i Rzymu
en The shine of gold in ancient Greek and Roman jewellery.
pl Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzujący
en Got the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
pl Prowadzimy dochodzenie w sprawie kradzieży biżuterii
en We are making inquiries in reference to some jewel robberies
pl Dam ci biżuterie
en I' il give you jewelry
pl Zależy od tego, co mi powiesz o przemycie biżuterii
en Depends how much you tell me about jewellery smuggling
pl Komitet kwestionuje zasadność tej listy, a zwłaszcza umieszczenie na niej dekoracji związanych ze świętami i obchodami, sztucznej biżuterii, gier, w których korzysta się z zaostrzonych pocisków, produktów przeznaczonych do użytku w celach edukacyjnych w szkołach i podczas innych zajęć oświatowych oraz sprzętu sportowego
en The appropriateness of such products, particularly decorative objects for festivities and celebrations, imitation jewellery, games using sharp-pointed missiles, products intended for use for educational purposes in schools and other pedagogical framework and sports equipment, is questioned
pl Weź wszystko z portfela, weź biżuterię
en The wallet on the table
pl Po biżuterię, która należy do naszych przyjaciół
en Pick up some jewellery that belongs to some friends of ours
pl Panno Peterson, pani pracuje na butach, nie na biżuterii
en Miss Peterson, you work in shoes, not in jewelry
pl III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY
en III. JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES
pl III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY
en III. JEWELLERY, GOLDSMITHS’ AND SILVERSMITHS’ WARES AND OTHER ARTICLES
pl artykułów objętych działem ‧ (na przykład sztuczna biżuteria
en articles of Chapter ‧ (for example, imitation jewellery
pl Nadal kradniesz biżuterię?
en Huh?You sure? Sure
pl Sztuczna biżuteria?
en You mean, costume jewellery?
pl sztuczna biżuteria
en imitation jewellery
pl Ma na koncie setki kradzieży biżuterii i ani jednej ofiary śmiertelnej.Najwyżej rannych
en She' s overseen hundreds of jewelry robberies...... and in not one case was a police officer so much as wounded
pl W pozycji ‧ wyrażenie sztuczna biżuteria oznacza artykuły jubilerskie w znaczeniu lit. a) uwagi ‧ powyżej (ale z wyłączeniem guzików lub pozostałych artykułów, objętych pozycją ‧, lub grzebieni, wsuwek, spinek do włosów lub podobnych, lub szpilek do włosów, objętych pozycją ‧), niezawierające pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) ani metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi (z wyjątkiem powlekania lub niewielkich ich dodatków
en For the purposes of heading ‧, the expression imitation jewellery means articles of jewellery within the meaning of paragraph (a) of note ‧ (but not including buttons or other articles of heading ‧, or dress-combs, hairslides or the like, or hairpins, of heading ‧), not incorporating natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) nor (except as plating or as minor constituents) precious metal or metal clad with precious metal
pl Pozazdobnicze funkcje biżuterii tradycyjnej w wybranych krajach Zatoki Perskiej
en Non-decorative functions of traditional jewelry in selected countries of the Persian Gulf
pl Po rozwodzie Pan Millard przestał kupować biżuterię
en After they got divorced, the jewelry buying stopped
pl Oddaj mu biżuterię
en You let him keep your jewels
pl Biżuteria, obrazy, ekskluzywne meble
en Help me!Uh, you know what?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.