Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
   
  personal ornamentation
   
  personal ornamentation
 • jewelry     
  (Noun  ) (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • jewel     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ozdobne precjoza
 
ozdoby ze złota
 
Precjoza
 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
drogocenności, precjoza, walory
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Kosztowności
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze
 
Klejnoty
 
klejnoty, kosztowności

Picture dictionary

jewel, jewellery, jewelry
jewel, jewellery, jewelry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębna
tooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Może będzie łatwiej, jak zdejmiemy biżuterię
en Maybe it would help if we took the jewellery off
pl Zostańcie przy biżuterii, aż przetoczą wagon na główny tor
en Stay here with the jewellery while they switch the car to the main track
pl kamienie szlachetne, biżuteria, łącznie z ozdobami ubrań, spinkami do koszuli i krawata
en Precious stones, jewellery, including costume jewellery, cuff-links and tie-pins
pl Biżuteria skandynawska w skarbach Zachodniosłowiańskich na ziemiach polskich
en Scandinavian jewellery in the western- Slavonic treasures on the Polish territory
pl biżuteria kostiumowa, spinki do mankietów i szpilki do krawatów
en costume jewellery, cuff-links and tie-pins
pl Nie biżuteria ani telewizor.Nic
en Not jewelry or the TV or Larry' s pot or anything
pl Miałam nadzieję, że znajdę kawałek biżuterii
en I was hoping we might find a piece ofjewellery
pl Jeśli to był zwykły napad, czemu nie zabrali mu biżuterii?
en If this was a straight mugging, why not take his jewellery?
pl Portfel, biżuteria, szybko!
en Wallets, jewelry.Come on, fast
pl Jedyna fajna biżuteria, jaką mam
en My one good piece ofjewelry
pl Nie powinna pani trzymać tej biżuterii w hotelowym sejfie?
en Wouldn' t it be better if you left that jewellery in the hotel safe?
pl Nie kradnę biżuterii od ‧ lat
en I haven' t stolen jewellery in ‧ years
pl Temu, który ci ukradł połowę, biżuterię i sprzedał na giełdzie?
en Who stole half your jewelry and sold it on eBay?
pl Biżuteria dla dzieci
en Fashion jewellery for children
pl " Drogie Wyroby ", to przyjęcie, gdzie sprzedaje się biżuterię
en Upperware; it' s like a Tupperware party, except we sell jewelry
pl NACE ‧.‧: Produkcja imitacji biżuterii
en NACE ‧.‧: Manufacture of imitation jewellery
pl mając na uwadze, że propozycja wprowadzenia w UE obowiązkowego systemu oznaczania kraju pochodzenia ogranicza się do określonej liczby przywożonych produktów, takich jak wyroby włókiennicze, biżuteria, odzież, obuwie, wyroby skórzane, lampy i oświetlenie szkło, ceramika oraz torby, w przypadku których wymagane oznaczenie kraju produkcji stanowi wartościową informację dla wyboru dokonywanego przez konsumentów końcowych
en whereas the proposal introducing a mandatory country of origin marking system in the EU is restricted to a limited number of imported products such as textiles, jewellery, apparel, footwear, leather, lamps and light fittings, glassware, ceramics and handbags, for which the made in requirement provides valuable information for final consumer choice
pl Albo w tym domu jest inwazja gremlinów, albo małe orbujące paluszki Wyatta dobrały się do mojej biżuterii
en Okay, either there is a gremlin infestation in this house or Wyatt' s little orb- y fingers have gotten ahold of my jewellery
pl Ulubiona biżuteria twojej mamy
en It' s your mom' s favorite piece ofjewelry
pl Gobinda zostanie przy biżuterii
en Gobinda will stay with the jewellery
pl A może biżuteria?
en What you want, some jewelry?
pl Biżuteria zawsze jest w cenie
en Jewelry is always in demand
pl Kobieta w przekazach reklamowych O języku reklamy kosmetyków i perfum, a także wybranych reklam suplementów diety, biżuterii, bielizny, odzieży i obuwia
en A woman in advertising. The language of advertising cosmetics and perfumes, as well as some advertising supplements, jewelery, underwear, clothing and footwear
pl Ale, widzi pani, nie można wykluczyć rabunku... Być może zginęło coś wartościowego; policji trudno to stwierdzić. Mieli państwo jakąś biżuterię? – Nigdy nie interesowałam się biżuterią, inspektorze. Nie jesteśmy bogaci. – Jakiś obraz? – Również nie.
en But, you see, they can’t rule out a robbery ... There might have been something valuable which they couldn’t tell was missing. A piece of jewelry? > < I’ve never gone in for jewelry. We weren’t rich people, Inspector. > < Or a picture? > < No. >
pl Światowy pokaz biżuterii, " Bangkok Gems & Jewelry Fair " w minioną noc był spektakularny i ekstrawagancki
en th World bizhutersko show " Bangkokski jewelry and valuables Bizhuterski " were shown effectively and extravaganza
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,503 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.