Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
   
  personal ornamentation
 • jewel     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • jewelry     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ozdobne precjoza
 
ozdoby ze złota
 
Precjoza
 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
drogocenności, precjoza, walory
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Kosztowności
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze
 
Klejnoty
 
klejnoty, kosztowności

Picture dictionary

jewel, jewellery, jewelry
jewel, jewellery, jewelry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębna
tooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pomóżcie nam wszyscy w zdjęciu waszej biżuterii i wartościowych rzeczy.I przekażcie je do tamtego człowieka
en Please, everyone, if you could assist us by removing all your jewelry and valuables, and handing them to that man over there
pl Biżuteria skandynawska w skarbach Zachodniosłowiańskich na ziemiach polskich
en Scandinavian jewellery in the western- Slavonic treasures on the Polish territory
pl Nic takiego, trochę biżuterii
en A few jewels, nothing too important though
pl Za jedyne ‧ dolców całkiem szybko./ Zadziwiające jak daleko można zajechać/ dzięki sztucznej biżuterii i nastawieniu./ Całe szczęście, że nie zostawiły/ nas gdzieś na poboczu
en For the low price of ‧ bucks, sold./ It' s amazing how far you/ can get with some costume jewelry/ and a cutthroat attitude./ I guess we' re just lucky they/ didn' t leave us by the side of the road
pl Mówi, że zginęło trochę gotówki i część biżuterii
en He says some cash and some jewelry were missing
pl Zeby dawali mi pieniądze, biżuterię Zaręczaliśmy się...... dostawałam ten wielki pierścionek z brylantem, a potem zrywałam zaręczyny
en They' d give me money, jewelry.We' d get engaged...... I' d get these diamond rings, then I' d break off the engagement
pl Odszedł ze wszystkimi pieniędzmi...... i biżuteria, którą wzięłam
en He had left with the last cash that remained ... ... and some jewels that I had brought
pl Ale, widzi pani, nie można wykluczyć rabunku... Być może zginęło coś wartościowego; policji trudno to stwierdzić. Mieli państwo jakąś biżuterię? – Nigdy nie interesowałam się biżuterią, inspektorze. Nie jesteśmy bogaci. – Jakiś obraz? – Również nie.
en But, you see, they can’t rule out a robbery ... There might have been something valuable which they couldn’t tell was missing. A piece of jewelry? > < I’ve never gone in for jewelry. We weren’t rich people, Inspector. > < Or a picture? > < No. >
pl Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzujący
en Got the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
pl Powszechne są również napady na banki oraz rabowanie domów i kobiecej biżuterii z użyciem broni palnej. Dotyka to zwłaszcza tych, którzy sprzeciwiają się talibom lub stawiają im opór.
en Also robbing of banks and looting of homes or women's jewellery at gunpoint are common occurrences, especially of those that oppose or that stand up to the Taliban.
pl NACE ‧.‧: Produkcja imitacji biżuterii
en NACE ‧.‧: Manufacture of imitation jewellery
pl Nie biżuteria ani telewizor.Nic
en Not jewelry or the TV or Larry' s pot or anything
pl Prawdziwa biżuteria ulega stopieniu, a z otrzymanego złota dostajemy nową biżuterię
en Legit jewelers here melt the gold down, reset the gems.Viola. New jewelry
pl Tak, skradzionej biżuterii, ale jej tu nie ma
en But if her partners whacked her for the jewels, why would they toss her place?
pl Zdaniem szeryfa, bezczeszczenie zwłok ma związek z gangiem złodziei biżuterii działającym na zachodnim wybrzeżu
en Maldonado, there are ones from which only the head and... extremities are removed, and others and others from which only a hand or foot removed, with the... remainder of the cadaver left intact
pl artykułów objętych działem ‧ (na przykład sztucznej biżuterii
en articles of Chapter ‧ (for example, imitation jewellery
pl Patrzcie co mam...... biżuterię!
en They have jewels!Money! Houses!
pl NACE ‧.‧: Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
en NACE ‧.‧: Manufacture of imitation jewellery and related articles
pl Jest pan człowiekiem, który wie, kto jest właścicielem cennej biżuterii?
en Are you the man who knows who owns the best jewellery in this vicinity?
pl Dlaczego nie zastawisz trochę swojej biżuterii?
en Why don' t you hock some of your jewelry?
pl Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
en Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin
pl Tak, biżuteria
en Jewellery, probably from Dad
pl Chciałem byś ukradła mi biżuterie i Roleksy
en You' re supposed to steal me jewelry and Rolexes
pl Dlaczego generał Orłow bierze udział w psocie z biżuterią?
en Why would General Orlov participate in a jewellery caper?
pl W ciągu kilku miesięcy przepuścili jej forsę i biżuterię
en In a few months, they went through all the money and all the jewels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.