Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
   
  personal ornamentation
 • jewel     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • jewelry     
  (noun   )
   
  przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych (lub ich imitacji) służące do ozdoby stroju, ciała;
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ozdobne precjoza
 
ozdoby ze złota
 
Precjoza
 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
drogocenności, precjoza, walory
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Kosztowności
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze
 
Klejnoty
 
klejnoty, kosztowności

Picture dictionary

jewellery, jewelry, jewel
jewellery, jewelry, jewel

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębna
tooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zeby dawali mi pieniądze, biżuterię Zaręczaliśmy się...... dostawałam ten wielki pierścionek z brylantem, a potem zrywałam zaręczyny
en They' d give me money, jewelry.We' d get engaged...... I' d get these diamond rings, then I' d break off the engagement
pl Ponadto informacje o tym gdzie tekstylia, szkło, biżuteria lub produkty farmaceutyczne są produkowane, nie jest informacją tajną, nie jest przejawem protekcjonizmu ani nie stanowi bariery w wolnym handlu, jak ją opisują liberałowie.
en In addition, information on where textiles, shoes, glass, jewellery or pharmaceutical products are produced is not classified information, nor does it constitute protectionism or a barrier to free trade, as liberals are labelling it.
pl III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY
en III. JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES
pl Nawet nie noszę biżuterii!
en I don' t even wear jewellery!
pl Widziałem, jak wynieśli z pociągu biżuterię
en I saw them take the jewellery off the train
pl Jest on zwykle używany do wyrobu przedmiotów należących do biżuterii i sztucznej biżuterii ‧ A I a
en they are normally used in the manufacture of imitation jewellery ‧ A I a
pl Tworzy własny reality show,linię ubrań, biżuterii, perfum, nie wspominając o napoju energetycznym, który nawet próbowałem. Smakuje naprawdę wyśmienicie
en She' s developing her own reality show, clothing line, jewelry, perfume, and not to mention an energy drink which I tried, and her drink tastes really, really good
pl emalie na miedzi, wykonane wyłącznie ręcznie, w liczbie ograniczonej do ośmiu ponumerowanych egzemplarzy sygnowanych przez artystę lub pracownię artystyczną, z wyłączeniem biżuterii, wyrobów złotniczych i jubilerskich
en enamels on copper, executed entirely by hand, limited to eight numbered copies bearing the signature of the artist or the studio, excluding articles of jewellery and goldsmiths' and silversmiths' wares
pl rodzaj (szkło bezbarwne) towarów określonych w ‧, ‧ i ‧ oraz ich wygląd (specjalny kształt, przewiercone w celu przymocowania haczyków) wskazują, iż ich główne zastosowanie ma miejsce w produkcji opraw oświetlenia elektrycznego, natomiast ich zastosowanie w produkcji sztucznej biżuterii ma znaczenie drugorzędne
en Whereas the nature (colourless glass) of the goods set out in ‧, ‧ and ‧, and their appearance (special shape, pierced for the attachment of hooks) indicate that their main use is in the manufacture of electrical lighting fittings, whilst their use in the manufacture of imitation jewellery is of only secondary importance
pl Wyobrażenia zwierząt na zabytkach biżuterii Greckiej
en The Representations of the Relics of the Greek Jewellery
pl Próbowała mi sprzedać tę kiepską biżuterię
en Where did you two meet?- Swap meet
pl Nie macie danych na temat sprzedaży biżuterii tym osobom, tak?
en So you have no record of recent sales to any of these individuals, right here?
pl Jak handel biżuterią?- Nie za dobrze
en How' s the jewelry business, Berger?
pl Zegarki, kolczyki, perły, biżuteria!
en Watches, earrings, pearls, jewelry... on the ground!
pl Ale dałem jej wszystko.Od ubrań po biżuterię
en But I gave her everything from clothes to jewelry
pl Jeśli to był zwykły napad, czemu nie zabrali mu biżuterii?
en If this was a straight mugging, why not take his jewellery?
pl CPA ‧.‧.‧: Sztuczna biżuteria i podobne wyroby
en CPA ‧.‧.‧: Imitation jewellery and related articles
pl Byłem kiedyś złodziejem biżuterii
en I used to be a jewel thief years ago
pl Widziałem je tyko na wystawie jako biżuterię i jako koronki na zębach
en I' ve only seen it in jewelry store windows and people' s mouths
pl Moja żona, Madeleine, ma trochę biżuterii, która należała do Carlotty
en My wife, Madeleine, has several pieces of jewelry that belonged to Carlotta
pl Biżuteria secesyjna w zbiorach polskich. Wybrane przykłady.
en Art nouveau jewelry in Poland. Selected examples.
pl Chodźmy do Harry Winston i kupmy biżuterię
en I know, let' s go to Harry Winston and visit the necklace I want
pl Zdejmijcie rękawiczki, obrączki, zegarki, bransoletki, biżuterię... plastry i bandaże
en Remove all gloves, rings, watches, bracelets, jewelry, Band- Aids and bandages
pl PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY
en NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN
pl Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzujący
en Got the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,299 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.