wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie Delany
Sadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycji
en Bess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
pl Na przykład Bessie
en Take Bessie here
pl Nie jest taki stary, Bessie
en He' s not that old, Bessie.He' s, like
pl Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ r
en The event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
pl Bessie już mi go przeczytała
en I know what it says already
pl Bess przepadła jak kamień w wodę
en The only one we' re really concerned about is Bess
pl Wybrał Bess
en He chose Bess
pl Napisała go zanim umarła a Bessie przetrzymała go dla mnie
en She wrote it before she died and Bessie' s been saving it ever since.- Wow.- Yeah
pl Bessie, pozwoliłaś mi spędzić całe lato na łódce z Paceym
en Bessie, you let me spend an entire summer...... sailing around on a boat with Pacey, alone
pl Bess przepadła jak kamień w wodę
en The only one we' re, uh, really concerned about is Bess
pl Bessie nie mówiła ci o okrutnej ironii?
en Bessie didn' t tell you the cruel irony?
pl Bessie jest babcią, wdową
en Bessie' s a grandmother, a widow
pl I nie próbuj pisać na nowo historii, Bess
en And don' t try to rewrite history
pl Bess, kochasz mojego męża?Tak jak ciebie
en And, Bess, do you love my husband?
pl Masz Bess i trzech chłopców
en You have Bess and three boys!
pl Dlaczego to znosisz, Bessie?
en Why do you stand for that, Bessie?
pl Nie, moja droga Bess, to nieprawda
en My dear Bess, no, he is not
pl Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki Bess
en Our wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
pl Więc Bessie co niedzielę chodzi do kościoła... i prosi Boga, żeby się nie zestarzeć i móc u mnie zarabiać
en So Bessie goes to church every Sunday she gets off...... and prays to God she' il never be too old to earn the salary I pay her
pl Jo...I nic im nie powiesz, Bessie
en Jo--- And you ' re not telling them anything
pl Powiesz Bessie?
en You tell Bessie?
pl Przyjdź jutro zjeść obiad ze mną i Bess
en Come now.Come and dine with Bess and me tomorrow
pl Bessie Czarna Pupcia?!
en Black Bottom Bessie?
pl Bessie... czasami marzenia się nie spełniają
en Bessie...... sometimes dreams don' t always come true
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.