wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie Delany
Sadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki Bess
en Our wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
pl Bess, mój komputer siadł
en I need Katharine' s office right away
pl Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ r
en The event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
pl Wybrał Bess
en He chose Bess
pl Bessie nie mówiła ci o okrutnej ironii?
en Bessie didn' t tell you the cruel irony?
pl Bessie... czasami marzenia się nie spełniają
en Bessie...... sometimes dreams don' t always come true
pl Daj mi pogadać z Bessie Malone
en Let me talk to Bessie Malone
pl Bess przepadła jak kamień w wodę
en The only one we' re really concerned about is Bess
pl Próbowałeś naleśników z jagodami wyrobu Bessie?
en Have you tasted Bessie' s pancakes?
pl Jak to mówią... hossa zarabia, bessa zarabia, tylko Mała Odessa wykańcza
en You know what they say.Bulls make money... bears make money, and pigs be slaughtered
pl Ja jej płacę więcej, prawda, Bessie?
en I pay her more, don' t I, Bessie?
pl Na przykład Bessie
en Take Bessie here
pl Daj spokój, Bess
en Knock it off, Bess
pl Bess, muszę być z tobą szczera
en Bess, I gotta be honest with you
pl Bess, przestań!Zamknij oczy
en No, Bess, stop!
pl Bessie jest babcią, wdową
en Bessie' s a grandmother, a widow
pl Stary, będziesz pracować z Bessie!
en Man, you get to work with Bessie!
pl Czy to wszystko, co masz do powiedzenia, zważywszy na to, że to przez ciebie Bessie i ja kierujemy się ku ruinie?
en ls that all you have to say...... considering that you were the force that escorted us to economic ruin?
pl William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną Devonshire
en Now William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
pl Nie, moja droga Bess, to nieprawda
en My dear Bess, no, he is not
pl Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycji
en Bess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
pl Bess, możesz zostać i opiekować się naszym mężem, podczas gdy ja będę się leczyć
en Bess, you can stay here and look after our husband whilst I take the cure
pl Bessie jest silna i jestem pewna, że dobrze się tobą zajmie
en Bessie is strong, and I' m sure she' s taking good care of you
pl Dlaczego to znosisz, Bessie?
en Why do you stand for that, Bessie?
pl Stali gracze wygrywają podczas bessy
en The steady players make it through the bear markets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.