wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie Delany
Sadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Masz Bess i trzech chłopców
en You have Bess and three boys!
pl Na przykład Bessie
en Take Bessie here
pl Bess, przestań!Zamknij oczy
en No, Bess, stop!
pl Jak to mówią... hossa zarabia, bessa zarabia, tylko Mała Odessa wykańcza
en You know what they say.Bulls make money... bears make money, and pigs be slaughtered
pl Jo...I nic im nie powiesz, Bessie
en Jo--- And you ' re not telling them anything
pl Bess...... przestań podsłuchiwac.Mówiłam o Dawsonie i Jen
en I mean, was she once the unapproachable, bikini- clad object of my preadolescent affection?
pl Bess, mój komputer siadł
en I need Katharine' s office right away
pl A co z Bessie i B & B?
en What about Bessie and the B & B?
pl Bess, muszę być z tobą szczera
en Bess, I gotta be honest with you
pl Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycji
en Bess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
pl Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki Bess
en Our wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
pl Dlaczego to znosisz, Bessie?
en Why do you stand for that, Bessie?
pl William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną Devonshire
en Now William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
pl Bess przepadła jak kamień w wodę
en The only one we' re really concerned about is Bess
pl Powiesz Bessie?
en You tell Bessie?
pl Próbowałeś naleśników z jagodami wyrobu Bessie?
en Have you tasted Bessie' s pancakes?
pl Stary, będziesz pracować z Bessie!
en Man, you get to work with Bessie!
pl I nie próbuj pisać na nowo historii, Bess
en And don' t try to rewrite history
pl Przyjdź jutro zjeść obiad ze mną i Bess
en Come now.Come and dine with Bess and me tomorrow
pl Bessie Czarna Pupcia?!
en Black Bottom Bessie?
pl Daj mi pogadać z Bessie Malone
en Let me talk to Bessie Malone
pl Daj spokój, Bess
en Knock it off, Bess
pl Bessie zapuściła sobie włosy- teraz gra ze Stokowskim!
en Bessie let her hair grow and is playing with Stokowski
pl Bess, przestań!
en No, Bess, stop!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.