wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

 • bear market   
 • depression     
  (noun   )
 • downturn   
  (noun   )
 • fall       
  (verb, noun   )
 • slump   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

Bessie Coleman
Bessie Coleman
Bessie i Sadie Delany
Sadie and Bessie Delany
Bessie Love
Bessie Love
Bessie Smith
Bessie Smith

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A to pewnie Bess
en And this is Bess
pl Bess, możesz zostać i opiekować się naszym mężem, podczas gdy ja będę się leczyć
en Bess, you can stay here and look after our husband whilst I take the cure
pl William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną Devonshire
en Now William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
pl Masz Bess i trzech chłopców
en You have Bess and three boys!
pl Bessie jest babcią, wdową
en Bessie' s a grandmother, a widow
pl Nie, moja droga Bess, to nieprawda
en My dear Bess, no, he is not
pl Bessie, jestem twoją siostrą, częścią twej rodziny
en I am your sister, a part of this family
pl Wybrał Bess
en He chose Bess
pl Bessie jest silna i jestem pewna, że dobrze się tobą zajmie
en Bessie is strong, and I' m sure she' s taking good care of you
pl Bess, przestań!Zamknij oczy
en No, Bess, stop!
pl Jak to ostatnią szansę?Bessie myśli o zaciągnięciu hipoteki
en Bessie is thinking about taking out a mortgage
pl Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki Bess
en Our wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
pl Stali gracze wygrywają podczas bessy
en The steady players make it through the bear markets
pl Dlaczego to znosisz, Bessie?
en Why do you stand for that, Bessie?
pl Znana była pod imieniem Bess.
en She went by the name of Bess.
pl Bessie już mi go przeczytała
en I know what it says already
pl Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ r
en The event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
pl Bess, kochasz mojego męża?Tak jak ciebie
en And, Bess, do you love my husband?
pl Bessie, mam dwie
en Bessie, I got two
pl Bessie Czarna Pupcia?!
en Black Bottom Bessie?
pl Bessie zapuściła sobie włosy- teraz gra ze Stokowskim!
en Bessie let her hair grow and is playing with Stokowski
pl Napisała go zanim umarła a Bessie przetrzymała go dla mnie
en She wrote it before she died and Bessie' s been saving it ever since.- Wow.- Yeah
pl Na przykład Bessie
en Take Bessie here
pl Więc Bessie co niedzielę chodzi do kościoła... i prosi Boga, żeby się nie zestarzeć i móc u mnie zarabiać
en So Bessie goes to church every Sunday she gets off...... and prays to God she' il never be too old to earn the salary I pay her
pl Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycji
en Bess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.