wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie DelanySadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki BessOur wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
Bess, mój komputer siadłI need Katharine' s office right away
Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ rThe event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
Wybrał BessHe chose Bess
Bessie nie mówiła ci o okrutnej ironii?Bessie didn' t tell you the cruel irony?
Bessie... czasami marzenia się nie spełniająBessie...... sometimes dreams don' t always come true
Daj mi pogadać z Bessie MaloneLet me talk to Bessie Malone
Bess przepadła jak kamień w wodęThe only one we' re really concerned about is Bess
Próbowałeś naleśników z jagodami wyrobu Bessie?Have you tasted Bessie' s pancakes?
Jak to mówią... hossa zarabia, bessa zarabia, tylko Mała Odessa wykańczaYou know what they say.Bulls make money... bears make money, and pigs be slaughtered
Ja jej płacę więcej, prawda, Bessie?I pay her more, don' t I, Bessie?
Na przykład BessieTake Bessie here
Daj spokój, BessKnock it off, Bess
Bess, muszę być z tobą szczeraBess, I gotta be honest with you
Bess, przestań!Zamknij oczyNo, Bess, stop!
Bessie jest babcią, wdowąBessie' s a grandmother, a widow
Stary, będziesz pracować z Bessie!Man, you get to work with Bessie!
Czy to wszystko, co masz do powiedzenia, zważywszy na to, że to przez ciebie Bessie i ja kierujemy się ku ruinie?ls that all you have to say...... considering that you were the force that escorted us to economic ruin?
William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną DevonshireNow William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
Nie, moja droga Bess, to nieprawdaMy dear Bess, no, he is not
Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycjiBess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
Bess, możesz zostać i opiekować się naszym mężem, podczas gdy ja będę się leczyćBess, you can stay here and look after our husband whilst I take the cure
Bessie jest silna i jestem pewna, że dobrze się tobą zajmieBessie is strong, and I' m sure she' s taking good care of you
Dlaczego to znosisz, Bessie?Why do you stand for that, Bessie?
Stali gracze wygrywają podczas bessyThe steady players make it through the bear markets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.