Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

bolącyaching; painful; sore
bolećail; ; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt; hurt; ache; rankle
ból; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; aching; endeavour; misery; stabbing; earache; dread; hurt; wrench; distress; pain
ból brzuchaabdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; gastralgia; stomachache
ból gardłasore throat
ból głowyheadache; cephalalgia
ból w kręgosłupie dolnymlow back pain
ból zębatoothache
ból zębówtoothache
bóle mięśnimyalgia
brzuchgut; venter; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; abdomen; belly; stomach; bump
brzuch, dolna część tułowia (med.)abdomen
Międzynarodowe Towarzystwo Badania BóluInternational Association for the Study of Pain
niech cię głowa o to nie bolidon't worry about it; that's not your problem
od przybytku głowa nie bolistore is no sore; plenty is no plague
powracać (ból)recur
sprawiać bólhurt
taniec brzuchabelly dance
wyraźny bólfrank pain
z bólem donoszę, żeit gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brzuch mnie bardzo boliMy tummy hurts so badly
Boli mnie brzuchMy stomach hurts
Należy zwrócić uwagę na nagłe kłujące bóle głowy o typie migreny, które mogą być sygnałem ostrzegawczymAttention should be paid to sudden stabbing migraine-like headaches as a possible warning signal
Pierwszymi objawami niepożądanej hiperstymulacji jajników mogą być: ból brzucha, nudności lub biegunkaThe first symptoms of ovarian overstimulation may be noticed as pain in the abdomen, feeling sick or diarrhoea
Poznać to po rodzaju bóluYou know by the pains
Urządzenie jest tak skonstruowane, że nie można przyjąć zbyt dużej dawki leku, pod warunkiem, że urządzenie obsługuje sam pacjent i tylko wtedy, jeśli konieczne jest uśmierzenie bóluThe device is designed so that you can t use too much IONSYS, providing only you operate it, and only when you need pain relief
ból głowy, zawroty głowy. drżenie, parestezje, zaburzenia mowy. ataksja, drgawki (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand malataxia, seizures (including clonic and grand mal seizures
Występowanie bólu mięśni, ich wrażliwość lub osłabienie zaobserwowano również podczas skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, w tym inhibitorami proteazy i analogami nukleozydów u pacjentów nie przyjmujących statynThere have also been reports of muscle pain, tenderness or weakness, particularly with combination antiretroviral therapy including protease inhibitors and nucleoside analogues in patients not taking statins
U osób dorosłych: sztywność kończyn, bóle stawów i mięśni U dzieci i młodzieży: sztywność kończyn, bóle stawów i mięśniIn adults: stiffness in the extremities, arthralgia, myalgia In paediatric patients: stiffness in the extremities, arthralgia, myalgia
Jakiegokolwiek bólu doświadczyłaś w tym życiu, najwyraźniej chcesz się uwolnićDoesn' t everybody?I know I do. Hank hasn' t always been so involved in all this pregnancy stuff
Ale wierzę, że każdy ból ma kres, a każda nadzieja trwa wiecznieBut I also realize that no pain is irrevocable.But constant hope is
Po podaniu leku Thyrogen u pacjentów z większym prawdopodobieństwem może wystąpić ból głowy i nudnościYou may have more chance of experiencing headache and nausea after receiving Thyrogen
To naprawdę bolałoThat actually hurt
"Rola ultrasonografii w diagnostyce ostrego brzucha"The Role of ultrasound imaging in the diagnosis of acute abdomen
Bolą Pana nogi?Do your feet hurt?
Leczenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schrzeniach układu kostno-mięśniowegoAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders
Koleś mierzył bronią w jej brzuch, kiedy dostarczała dzieckoThe man did point a gun at her belly when she was delivering a baby
Brzuch składa się ze sztywnej części środkowej i pokrycia z piankiThe abdomen consists of a rigid central part and a foam covering
Dawkę ‧, ‧ mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu) lub pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (atakiem serca): • bez „ uniesienia odcinka ST ” (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) u pacjentów, którzy nie zostaną poddani pilnej angioplastyce (w okresie dwóch godzin): angioplastyka lub „ przezskórna interwencja wieńcowa ” (PCI) to operacja mająca na celu odblokowanie naczyń krwionośnych serca. • z „ uniesieniem odcinka ST ” u pacjentów otrzymujących leki trombolityczne („ rozpuszczające zakrzepy ”) lub którym nie zostaną podane żadne inne leki w celu przywrócenia dopływu krwi do sercaThe ‧ mg strength is also used to treat patients with unstable angina (a type of chest pain that changes in severity) or who are having a myocardial infarction (heart attack): without ST segment elevation (an abnormal reading on the electrocardiogram or ECG) in patients who are not going to undergo urgent angioplasty (within two hours): angioplasty or percutaneous coronary intervention (PCI) is an operation to unblock the heart s blood vessels, with ST segment elevation in patients who are receiving thrombolytic medicines (clot busters) or who are not about to receive any other treatment to restore blood flow to the heart
Może to obejmować utratę tkanki tłuszczowej nóg, rąk i twarzy, zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha („ brzuch ”) i w innych narządach wewnętrznych, powiększenie piersi, gromadzenie się tkanki tłuszczowej na karku („ bawoli kark ”These may include loss of fat from legs, arms and face, increased fat in the abdomen (belly) and other internal organs, breast enlargement and fatty lumps on the back of the neck ('buffalo hump '
Nie ma ciała.Jest jedynie bólNo body, only pain
Winnie musi zapomnieć o bólu, jaki jej pan zadał.Ja jej zadałem?Winnie must pass this pain, you caused
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 2,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.