Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

bolącyaching; painful; sore
bolećail; ; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt; hurt; ache; rankle
ból; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; endeavour; misery; stabbing; dread; earache; hurt; wrench; pain; distress; aching
ból brzuchaabdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; stomachache; gastralgia
ból gardłasore throat
ból głowyheadache; cephalalgia
ból w kręgosłupie dolnymlow back pain
ból zębatoothache
ból zębówtoothache
bóle mięśnimyalgia
brzuchgut; venter; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; belly; abdomen; stomach; bump
brzuch, dolna część tułowia (med.)abdomen
Międzynarodowe Towarzystwo Badania BóluInternational Association for the Study of Pain
niech cię głowa o to nie bolidon't worry about it; that's not your problem
od przybytku głowa nie bolistore is no sore; plenty is no plague
powracać (ból)recur
sprawiać bólhurt
taniec brzuchabelly dance
wyraźny bólfrank pain
z bólem donoszę, żeit gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto, to było jedyne buty, w których nie bolą mnie plecyPlus, those are the only shoes I gotThat don' t hurt my back
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: ból pleców, osłabienie mięśni, ból mięśniMusculoskeletal, Connective Tissue and Bone Disorders: back pain, muscle weakness, myalgia
U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobęIn patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
INTEGRILIN wskazany jest w zapobieganiu wystąpienia wczesnego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q, z ostatnim epizodem bólu w klatce piersiowej, występującym w ciągu ‧ godzin i zmianami w obrazie EKG i(lub) zwiększeniem aktywności enzymów wskaźnikowych zawału mięśnia sercowegoINTEGRILIN is indicated for the prevention of early myocardial infarction in patients presenting with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction with the last episode of chest pain occurring within ‧ hours and with ECG changes and/or elevated cardiac enzymes
Tak bardzo cię boli?Does it hurt that much?
Poszedłbym, gdyby nie bolała mnie głowa.I would go except for my headache.
Tak jak w przypadku wszystkich insulin, należy zmieniać każdorazowo miejsce wstrzykiwań lub stałego wlewu w obrębie miejsc do wstrzykiwania (brzuch, udo, ramięAs for all insulins, injection sites and infusion sites within an-injection area (abdomen, thigh or upper arm) must be rotated from one injection to the next
Zaburzenia pracy jelit i pęcherza, utrata funkcji poznawczych, bólBowel and bladder dysfunction,loss of cognitive function, pain
zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania, omdlenia amnezja, dyskineza, hiperkinezadizziness, headache, somnolence sudden onset of sleep, syncope amnesia, dyskinesia, hyperkinesia
Serce mnie boli.My heart's aching.
Mo na tak e, je li jest to wygodne, podawa insulin w tkank podskórn brzucha, okolic po ladka lub okolic mi nia naramiennegoIf convenient, the abdominal wall, the gluteal region or the deltoid region may also be used
Ze względu na to, iż sewofluran jest środkiem do znieczulenia ogólnego, narażenie człowieka na pary sewofluranu może powodować objawy, takie jak dreszcze, nudności, bóle głowy, spadek ciśnienia tętniczego, a nawet osłabienie oddechuAs sevoflurane is a general anaesthetic, human exposure to sevoflurane vapour may cause symptoms such as shivering, nausea, headaches, low blood pressure, decreased heart rate and even reduced breathing
O ile działanie takie jest zgodne z celem doświadczenia, znieczulone zwierzę, które odczuwa znaczny ból po ustaniu działania znieczulenia, odpowiednim czasie otrzyma środki uśmierzające ból, a gdy to niemożliwe, zostaną niezwłocznie zabite metodą humanitarnąProvided such action is compatible with the object of the experiment, an anaesthetized animal, which suffers considerable pain once anaesthesia has worn off, shall be treated in good time with pain-relieving means or, if this is not possible, shall be immediately killed by a humane method
To uleczy ból, ale odbierze mu świadomośćItwiII certainly cure his pain... but he wiII drift in and out of consciousness... even worse than he is now
Doświadczenie dotyczące przedawkowania leku Valdoxan jest ograniczone.Do zgłaszanych objawów należy ból w górnej części żołądka i sennośćThe experience of overdoses with Valdoxan is limited but reported symptoms include pain in the upper part of the stomach and drowsiness
Mówi, że boli go brzuchSays he' s got a dicky stomach
Zapalenie spojówek, bóle gałek ocznych, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowychConjunctivitis, eye pain, abnormal vision, lacrimal gland disorder
Podzielamy twój bólWe share your pain
♦ Bardzo często (‧ na ‧ dawek szczepionki lub częściej): • Uczucie zmęczenia • Ból głowy • Ból, zaczerwienienie, obrzęk lub twardy guzek w miejscu wstrzyknięcia • Gorączka • Ból mięśni, ból stawówVery common (these may occur with ‧ in ‧ doses or more of the vaccine): Tiredness Headache Pain, redness, swelling or a hard lump at the injection site Fever Aching muscles, joint pain
Leczenie bólu po operacji pomostowania tętnic wieńcowych (patrz punkt ‧. ‧ iTreatment of post-operative pain following coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see sections ‧ and
Bóle głowy także odejdąThe headaches will go away too
Prawda smakuje doskonale, kiedy brzuch jest pełen kłamstwAnd the truth tastes good when there' s a belly full of lies
Problemem tajemnic jest to, inaczej niż z pozbyciem się bólu głowy...... że muszę je rozwiązywaćThe problem with mysteries is that in order to get rid of the headaches...... I have to figure them out
Z tego powodu należy poinformować personel medyczny w przypadku wystąpienia bólu podczas wstrzykiwania lekuTherefore, be sure to tell the medical staff if you experience pain during the injection
Nie mogę pozbyć sie tego bólu głowyI think I' m coming down with the flu or something
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 6,39 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.