Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Artykuły papiernicze i biuroweStationery and office supplies
Jednak koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (długopisów, papieru, teczek, atramentu do drukarek, dyskietek), elektryczności w biurach, telefonów i usług pocztowych, czasu połączeń internetowych, oprogramowania komputerowego uznaje się za koszty pośrednie jeżeli dostarczane są one zespołowi realizującemu projekt (patrz zasada nrHowever, costs such as office supplies and stationary (pens, paper, folders, ink cartridges, diskettes), office electricity supply, telephone and postal services, Internet connection time, computer software, etc. are to be considered as indirect costs when they are provided to the team implementing the project (see rule No
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
Artykuły biurowe, zakupOffice supplies, hire
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskichThis appropriation is intended to cover the purchase of paper, envelopes, office supplies and products for the printshop
wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ rexpenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationery and office supplies
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationary and office supplies
W celu określenia wielkości przemysłu następnego ogniwa w łańcuch produkcyjnym, na który mogą mieć wpływ środki odnoszące się do mechanizmów kołowych do segregatorów, należy wykluczyć część spółek zajmujących się artykułami biurowymi innymi niż segregatoryIn establishing the size of the downstream industry which could be affected by measures on RBM, the part of the stationery companies dealing with office products other than binders should be excluded
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającegothe purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
CPA ‧.‧.‧: Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznychCPA ‧.‧.‧: Office or school supplies of plastics
Artykuły papiernicze i biurowePaper and stationery
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 44,488 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.