Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd
en expenditure on the purchase, hire, installation and maintenance of electronic office equipment, such as typewriters, calculators, word processors, etc., and expenditure regarding documentation, office supplies, etc
pl Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnych
en Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
pl wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ r
en expenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
pl Artykuły papiernicze i biurowe
en Stationery and office supplies
pl Artykuły papiernicze i materiały biurowe
en Stationary and office supplies
pl Artykuły biurowe, zakup
en Office supplies, hire
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych
en This appropriation is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
pl Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyjątkiem artykułów z pozycji nr ‧), cięte Cięcie szkła, których wartość nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktu
en CUT GLASSWARE (OTHER THAN ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO ‧) OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR OFFICE PURPOSES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR USES*CUTTING OF GLASSWARE THE VALUE OF WHICH DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED*
pl Artykuły papiernicze i materiały biurowe
en Stationery and office supplies
pl Artykuły papiernicze i biurowe
en Paper and stationery
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych
en This appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
pl CPA ‧.‧.‧: Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
en CPA ‧.‧.‧: Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal
pl zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego
en the purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 56,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.