Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
CPA ‧.‧.‧: Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnychCPA ‧.‧.‧: Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal
Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającegoThis appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and consumables for reproduction equipment
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationery and office supplies
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationary and office supplies
Artykuły papiernicze i biuroweStationery and office supplies
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
Artykuły biurowe, zakupOffice supplies, hire
Analiza i wdrożenie platformy B2B na przykładzie centrum dystrybucji artykułów biurowych HelkraAnalysis and implementation of a B2B platform for example, office supplies distribution center Helkra
Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnychFittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
Artykuły papiernicze i biurowePaper and stationery
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskichThis appropriation is intended to cover the purchase of paper, envelopes, office supplies and products for the printshop
zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającegothe purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
wydatki artykułu ‧ ‧ ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły‧,‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ %expenditure in Article ‧ ‧ ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧,‧ (‧,‧ % rate of implementation), and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 34,458 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.