wymowa: IPA: ˌalːɛˈluja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hallelujah   
  (Interjection  ) (noun   )
   
  exclamation to praise God
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ; też aleluja w Encyklopedii staropolskiej
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ;
   
  exclamation to praise God
 • alleluia   
  (noun   )
 • halleluiah   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hallelujah

Did you mean: Alleluja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Alleluja
Alleluia

Przykładowe zdania z "alleluja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dla mnie mogliście nawet śpiewać Alleluja
en I don' t care if you' re singing the Hallelujah Chorus
pl Alleluja, siostro!
en Hallelujah, sister!
pl Jakie chóralne ' Alleluja '
en There' s a hallelujah chorus
pl Powiedzcie alleluja!
en Say " Hallelujah! "
pl Alleluja, Mary, sukces
en Hallelujah, Mary, success
pl Tak, Alleluja!
en Yes, hallelujah
pl Ten gar na kasę ...Brzmi jak dzwony Święta Mario ... Alleluja!
en That this small chamberpot ... resound like the bells of Holy Marie ... Alleluia!
pl " Alleluja, alleluja
en " Hallelujah, hallelujah
pl W Górach Alleluja?
en The Hallelujah Mountains?
pl " Mamy deszcz mężczyzn. "" Alleluja. "
en Hallelujah, it' s raining men
pl Może chociaż wynaleźli muzykę?Alleluja!
en Maybe they' ve discovered music
pl " Alleluja, alleluja "
en " Hallelujah, hallelujah
pl Glorja alleluja!
en Glory hallelujah!
pl Ja musiałem wstawać o ‧ wieczorem, pól godziny wcześniej niż poszedłem spać, zjadałem porcję zimnej trutki na szczury, pracowałem ‧ godzin w młynie i płaciłem właścicielowi, żeby pozwalał mi pracować.A kiedy wracaliśmy do domu, tata zabijał nas i tańczył na naszych grobach, śpiewając " Alleluja "!
en I had to get up in the morning at ten o' clock at night, half an hour before I went to bed, eat a lump of cold poison, work twenty- nine hours a day down mill and pay millowner for permission to come to work, and when we got home, our dad would kill us and dance about on our graves, singing Hallelujah!
pl Mogę prosić o " Alleluja "?
en Can I get a " hallelujah "?
pl Krzyczcie alleluja!
en Say " Hallelujah "
pl Alleluja, to cud!
en Hallelujah, it' s a miracle!
pl Grali hymn The Battle Hymn of the Republic i za kazdym razem, kiedy dochodzili do,, Alleluja "- bum!
en You see, they were playing The Battle Hymn of the Republic, and every time they got to " Hallelujah "- boom!
pl Alleluja, Samuelu
en Hallelujah, Samuel
pl Alleluja!" Przybysze z nieba "
en Visitors from heaven?
pl Alleluja, bracie.I podaj musztardę
en Hallelujah, brother...... and pass the mustard
pl Alleluja, alleluja, alleluja
en Hallelujah, hallelujah, hallelujah
pl Chwała Panu/ Chwała Panu/Alleluja, alleluja!
en O, praise Him/ O, praise Him/ Alleluia, alleluia!
pl Alleluja, przybywam dać wam prawo
en Hallelujah, I' ve come to create order
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy alleluja.Znalezione w 0,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.