wymowa: IPA: ˌalːɛˈluja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hallelujah   
  (Interjection, Noun  ) (noun   )
   
  exclamation to praise God
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ; też aleluja w Encyklopedii staropolskiej
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ;
   
  exclamation to praise God
   
  exclamation to praise God
 • alleluia   
  (noun   )
 • halleluiah   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hallelujah

Did you mean: Alleluja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Alleluja
Alleluia
wesołegu alleluja
happy Easter

Przykładowe zdania z "alleluja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Słyszę, to cud!- Alleluja!
en Praise the Lord for returning the power of speech to this precious child
pl Krzyczcie alleluja!
en Say " Hallelujah "
pl W Górach Alleluja?
en The Hallelujah Mountains?
pl Odrzuć swe smutki, po prostu ciesz się.// Zapomnij o problemach, niech brzmi Alleluja, ty dalej, ciesz się// Na sądu dzień szykuj się.// Słoneczko świeci, więc dalej, ciesz się
en Forget your troubles And just get happyYou gotta pack all your cares away Sing hallelujah Come on, get happy
pl Alleluja, bracie.I podaj musztardę
en Hallelujah, brother...... and pass the mustard
pl Alleluja, Krew Chrystusa i na krew i a
en Hallelujah, blood of Christ and on the blood and a
pl Jakie chóralne ' Alleluja '
en There' s a hallelujah chorus
pl " Alleluja, alleluja "
en " Hallelujah, hallelujah
pl Ten barokowy zegar powozowy jest... moim szczególnie ulubionym przedmiotem... odgrywa on " Alleluja " z Mesjasza Handla... punktualnie co godzinę.Nie rozumiem tego
en This Baroque carriage clock is... a particular festive favorite of mine... incorporating the " Hallelujah Chorus " from Handel' s Messiah... every hour, on the hour
pl Alleluja, siostro!
en Hallelujah, sister!
pl Mogę prosić o " Alleluja "?
en Can I get a " hallelujah "?
pl Grali hymn The Battle Hymn of the Republic i za kazdym razem, kiedy dochodzili do,, Alleluja "- bum!
en You see, they were playing The Battle Hymn of the Republic, and every time they got to " Hallelujah "- boom!
pl Mogę prosić o " Alleluja "?
en Can' t get a " hallelujah "?
pl Alleluja, alleluja!
en Alleluia, alleluia, alleluia!
pl Glorja alleluja!
en Glory hallelujah!
pl Chwała Panu/ Chwała Panu/Alleluja, alleluja!
en O, praise Him/ O, praise Him/ Alleluia, alleluia!
pl Alleluja!" Przybysze z nieba "
en Visitors from heaven?
pl Alleluja, to cud!
en Hallelujah, it' s a miracle!
pl " Alleluja, alleluja
en " Hallelujah, hallelujah
pl Dla mnie mogliście nawet śpiewać Alleluja
en I don' t care if you' re singing the Hallelujah Chorus
pl Alleluja!/ Zrobiliśmy to!
en Glory, hallelujah!We made it!
pl Tak, Alleluja!
en Yes, hallelujah
pl Ja musiałem wstawać o ‧ wieczorem, pól godziny wcześniej niż poszedłem spać, zjadałem porcję zimnej trutki na szczury, pracowałem ‧ godzin w młynie i płaciłem właścicielowi, żeby pozwalał mi pracować.A kiedy wracaliśmy do domu, tata zabijał nas i tańczył na naszych grobach, śpiewając " Alleluja "!
en I had to get up in the morning at ten o' clock at night, half an hour before I went to bed, eat a lump of cold poison, work twenty- nine hours a day down mill and pay millowner for permission to come to work, and when we got home, our dad would kill us and dance about on our graves, singing Hallelujah!
pl Alleluja, przybywam dać wam prawo
en Hallelujah, I' ve come to create order
pl Alleluja, bracie!
en Hallelujah, brother!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy alleluja.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.