wymowa: IPA: ˌalːɛˈluja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hallelujah   
  (Interjection  ) (noun   )
   
  exclamation to praise God
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ; też aleluja w Encyklopedii staropolskiej
   
  rel. religia w liturgii judaistycznej i chrześcijańskiej: okrzyk radości i triumfu zaczynający lub kończący psalmy i pieśni, szczególnie wielkanocne; wezwanie do złożenia hołdu Bogu; ;
   
  exclamation to praise God
 • alleluia   
  (noun   )
 • halleluiah   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hallelujah

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Alleluja
Alleluia

Przykładowe zdania z "alleluja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Alleluja, Mary, sukces
en Hallelujah, Mary, success
pl Krzyczcie alleluja!
en Say " Hallelujah "
pl Powiedzcie alleluja!
en Say " Hallelujah! "
pl W Górach Alleluja?
en The Hallelujah Mountains?
pl Glorja alleluja!
en Glory hallelujah!
pl Alleluja, alleluja, alleluja
en Hallelujah, hallelujah, hallelujah
pl Alleluja, Krew Chrystusa i na krew i a
en Hallelujah, blood of Christ and on the blood and a
pl Alleluja, to cud!
en Hallelujah, it' s a miracle!
pl Alleluja, alleluja!
en Alleluia, alleluia, alleluia!
pl Mogę prosić o " Alleluja "?
en Can' t get a " hallelujah "?
pl Alleluja!/ Zrobiliśmy to!
en Glory, hallelujah!We made it!
pl " Alleluja, alleluja "
en " Hallelujah, hallelujah
pl Alleluja, bracie.I podaj musztardę
en Hallelujah, brother...... and pass the mustard
pl Alleluja, bracie!
en Hallelujah, brother!
pl " Mamy deszcz mężczyzn. "" Alleluja. "
en Hallelujah, it' s raining men
pl Alleluja, przybywam dać wam prawo
en Hallelujah, I' ve come to create order
pl Ten gar na kasę ...Brzmi jak dzwony Święta Mario ... Alleluja!
en That this small chamberpot ... resound like the bells of Holy Marie ... Alleluia!
pl Amen!Teraz Alleluja!
en Now get a Hallelujah AND a Amen!
pl Tak, Alleluja!
en Yes, hallelujah
pl Alleluja, siostro!
en Hallelujah, sister!
pl Chwała Panu/ Chwała Panu/Alleluja, alleluja!
en O, praise Him/ O, praise Him/ Alleluia, alleluia!
pl Dla mnie mogliście nawet śpiewać Alleluja
en I don' t care if you' re singing the Hallelujah Chorus
pl Ja musiałem wstawać o ‧ wieczorem, pól godziny wcześniej niż poszedłem spać, zjadałem porcję zimnej trutki na szczury, pracowałem ‧ godzin w młynie i płaciłem właścicielowi, żeby pozwalał mi pracować.A kiedy wracaliśmy do domu, tata zabijał nas i tańczył na naszych grobach, śpiewając " Alleluja "!
en I had to get up in the morning at ten o' clock at night, half an hour before I went to bed, eat a lump of cold poison, work twenty- nine hours a day down mill and pay millowner for permission to come to work, and when we got home, our dad would kill us and dance about on our graves, singing Hallelujah!
pl Alleluja!" Przybysze z nieba "
en Visitors from heaven?
pl Alleluja, Samuelu
en Hallelujah, Samuel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy alleluja.Znalezione w 0,166 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.