wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
   
  jeden z działów matematyki;
   
  system for computation
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór z określonymi na nim działaniami (struktura algebraiczna);
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra BanachaBanach algebra
algebra Boole’aBoolean algebra
algebra liniowalinear algebra
C*-algebraC*-algebra
sigma-algebrasigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program do optymalnego rozwiązywania wybranych problemów algebry liniowej.Software for optimized solving of selected linear algebra problems.
Rodzaj algebryAlgebra type
Grupa multyplikatywna algebry kwaternionówUnit group of the quaternion algebra
Algebry drzew BraueraBrauer tree algebras
Algorytmiczne rozwiązanie problemu krotności i izomorfizmu dla algebr strunowych na przykładzie reprezentacji kołczanów $\tilde{A}_n$Algorithmic solution of multiplicity and isomorphism problem for string algebras on example of representations of quivers of the type $\tilde{A}_n$
Struktura i własności wyróżnionych typów algebr filialnychThe structure and properties of selected types of filial algebras
Różne dowody podstawowego twierdzenia algebryDifferent proofs of the classical theorem of algebra
Skończenie wymiarowe centralne algebry prosteFinite dimensional central simple algebras
Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiegoI sit behind you in Government, Algebra and French
Algebry z dzieleniemDivision algebras
Homologia i cohomologia Hochschilda Dg-algebrHochschild homology and cohomology of Dg-algebras
Topologiczne dzielniki zera w algebrach BanachaTopological divisors of zero in Banach algebras
Uogólnione algebry kwaternionów i ich zastosowaniaGeneralized quaternion algebras and their applications
Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebręI suffered through algebra last term
Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebryHe bailed on her to help you with your algebra homework
Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.Burnside ring in algebra and topology
Reggie nie zdał nawet algebryNo, but your job means something
Addytywne odwzorowania na algebrach macierzy zachowujące odwracalność lub osobliwośćAdditive maps on matrix algebras preserving invertibility or singularity
Widzisz, wiem, że oblałeś algebręSee, I know that you flunked algebra
Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu AlgebryNotes on the fundamental Theorem of Algebra
Skończenie wymiarowe algebry rozdzielczeFinite dimensional separable algebras
Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tegoI' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
Grupy Liego i ich algebry LiegoLie groups and thier Lie algebras
Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni HilbertaThe representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,186 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.