wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
   
  jeden z działów matematyki;
   
  system for computation
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór z określonymi na nim działaniami (struktura algebraiczna);
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra BanachaBanach algebra
algebra Boole’aBoolean algebra
algebra liniowalinear algebra
C*-algebraC*-algebra
sigma-algebrasigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu AlgebryNotes on the fundamental Theorem of Algebra
Grupy Liego i ich algebry LiegoLie groups and thier Lie algebras
Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiegoI sit behind you in Government, Algebra and French
Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tegoI' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
Kraty i Algebry Boole'aLattices and Boolean Algebras
Reggie nie zdał nawet algebryNo, but your job means something
Rano zajęta jestem greką i łaciną, popołudniami- francuskim i algebrąMornings are taken up with Greek and Latin and afternoons with French and algebra
Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebręI suffered through algebra last term
Różne dowody podstawowego twierdzenia algebryDifferent proofs of the classical theorem of algebra
Zbiór zadań z algebry dla liceumCollection of problem in algebra for high school
Komutatory w algebrze operatorówCommutators in the algebra of operators
Grafy a algebra macierzyGraphs and matrix algebra
Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebryHe bailed on her to help you with your algebra homework
Algorytmiczne rozwiązania problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (3, 3, 2)An algorithmic solution of the isomorphism problem for modules over the canonical algebra of the type (3, 3, 2)
Skończenie wymiarowe centralne algebry prosteFinite dimensional central simple algebras
Czy ty aby nie oblałeś algebry?Didn' t you flunk algebra?
Algorytmiczne rozwiązanie problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (4, 3, 2)An algorithmic solution of the isomorphism problem for representations of the canonical algebra of type (4,3,2).
Rozkład Bruhat i algebry HeckeThe Bruhat decomposition and Hecke algebras
Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.Burnside ring in algebra and topology
Algebra to gałąź matematyki.Algebra is a branch of mathematics.
Grupa multyplikatywna algebry kwaternionówUnit group of the quaternion algebra
Algorytmiczne rozwiązanie problemu krotności i izomorfizmu dla algebr strunowych na przykładzie reprezentacji kołczanów $\tilde{A}_n$Algorithmic solution of multiplicity and isomorphism problem for string algebras on example of representations of quivers of the type $\tilde{A}_n$
Zastosowania rachunku funkcyjnego w algebrach BanachaApplication "function calculus " in Banach algebras
Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni HilbertaThe representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
Minory wiodące w numerycznej algebrze liniowej.Leading minors in numerical linear algebra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.