Tłumaczenia na język angielski:

  • actor's   
  • histrionic   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Teatralny
 
artystyczny, teatralny
 
odnoszący się do aktora, właściwy aktorowi
 
przestarz. komediancki
 
estradowy, filmowy, deklamatorski
 
recytatorski, interpretatorski

Przykładowe zdania z "aktorski", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Krótki kurs piosenki aktorskiej" Wojciecha Szelachowskiego w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu - analiza i intepretacja spektaklu."The short course of actor's song" by Wojciech Szelachowski in Baj Pomorski Theatre in Toruń - analysis and interpretation of the spectacle
Moje pobłażanie nie dotyczy gry aktorskiejMy indulgence shall be given, but without the play acting
" Jej grę aktorską trudno ocenić, choć zdaniem recenzenta wyznaczyła nowy poziom dna "Of her acting it is absolutely impossible to say anything except...... that, in the opinion of this reviewer, it represents a new low
Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.
Raczej o kierunku aktorskimYeah, but I' m thinkin ' more along the lines of performance art
Rozwaliłaś mnie na warsztatach aktorskichDude, I wanted to tell you.You were hilarious today in drama class
kompetencje psychodramatyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozumiane jako dyspozycje do wchodzenia w role aktorskie i społecznepsychodramatic competence of primary school children as an evidence of their social aptitude and social role readiness
Ani jej aktorskiego talentu by cię zahipnotyzowaćNor her talent as an actress to hypnotize you
Gra aktorska, jest to tu to tam... ujęcia są rozbieganeThe performances are all over the place... and the camera work is unfocused
Kreacje aktorskie Johnny’ego Deppa a poetyka filmów Tima BurtonaPerformances of Johnny Depp and poetics films of Tim Burton
Postać Hjalmara Ekdala z "Dzikiej kaczki" Henrika Ibsena jako rola aktorska - filmowa (Jeremy Irons), telewizyjna (Piotr Machalica) i teatralna (Sławomir Maciejewski)The character of Hjalmar Ekdal from
Przygotujcie się na takie niespodzianki jak...... dzień muzycznych talentów, aktorskich i tanecznychPrepare for what promises to be...... a day of astounding musical, theatrical and dancing talent
" Jej śpiewu, na szczęście, nie musimy tu oceniać, jeśli chodzi o jej grę aktorską, nie jesteśmy w stanie... "" Her singing, happily, is no concern of this department." Of her acting, it is absolutely impossible to.... "
Specyfika indyjskiego aktorstwa filmowego na przykładzie Shah Rukh Khana. Ewolucja warsztatu aktorskiego i typów postaci.The specificity of Indian acting by the example of Shah Rukh Khan. Evolution of acting technique and character's types.
Chodziłaś do szkoły aktorskiej?Ever go to acting school?
Ale to wymagało zdolności aktorskichBut if that meant being good at drama, forget it
Monografia aktorska Małgorzaty Hajewskiej-KrzysztofikThe actress monograph of Małgorzata Hajewska-Krzysztofik
Brak mu talentu aktorskiego.He lacks the talent to be an actor.
Moją uczciwość aktorską?My artistic integrity, okay?
Losy zawodowe absolwentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego z lat 2002-2009Professional career of actors who graduated from Ludwik Solski State Drama School in Cracow in years 2002-2009
Aktorskiemu duchowi, wierze i wytrwalosci, która nas nie zawodziTo the spirit of all actors for their faith and endurance which never fails them
Miała niezwykły talent aktorskiEvidently had great acting talent
Dobra robota, nawiasem mówiąc.Kto by się spodziewał, że Anioł ma talent aktorski?Who knew Angel had the acting chops?
Prawdziwy geniusz Chaplinależy w sposobie w jakim umiał przedstawiać ten psychologiczny moment rozpoznania na poziomie formy, muzyki, wizualnym, oraz w tym samym czasie, na poziomie gry aktorskiejThe true genius of Chaplin resides in the way he was able to stage this psychological moment of recognition at the level of form, music, visual aspect, and at the same time, at the level of acting
Bren, a raczej Pani Lilly, zdecydowała pokazać próbkę swoich aktorskich możliwościBrynn, or Lady Lilly, as I refer to her, is going to perform a little audition for you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50 zdań frazy aktorski.Znalezione w 0,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.