wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Pendulum Clock   

Picture dictionary

Clock, Horologium
Clock, Horologium

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

na moim zegarzeby my clock
Praski zegar astronomicznyPrague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegaracounter-clockwise; anticlockwise
Tajemnica siedmiu zegarówThe Seven Dials Mystery
tyknięcie zegaraclock tick
w kierunku ruchu wskazówek zegarawith the sun
wskazówka zegara słonecznegostyle; gnomon
zegar; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacjiactivation clock
zegar atomowyatomic clock
zegar biologicznybiological clock; body clock
zegar piaskowyhourglass
zegar słoneczny; Sundial; sundial
Zegar światowyWorld Clock
zegar wahadłowypendulum clock; grandfather clock
zegar wodnyclepsydra; water clock
zegar z kukułkącuckoo clock
Zegar ZagładyDoomsday Clock
zgodnie z ruchem wskazówek zegaraclockwise
zgodny z ruchem wskazówek zegaraclockwise

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
- Jeszcze za wcześnie! - stwierdził, spoglądając na zegar fryzjera, kukający właśnie dziewiątą.< It is still too early, > he thought, looking at the hairdresser’s cuckoo-clock, that pointed to the hour of nine.
W cichym pokoju słychać było tykanie starego zegara.As the room fall silent, only the ticking sound of an old clock could be heard.
Jeżeli wybrano zbyt dużą dawkę, przekręcić pokrętło nastawiające dawkę wstecz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do pojawienia się w okienku wybranej dawkiIf too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window
Zwróćcie uwagę, że zegar Einsteina...... jest dokładnie zsynchronizowany z moim zegarem kontrolnymPlease note that Einstein' s clock is in precise synchronization with my control watch
Czy to moje zegary?- Tak, jestAre those my clocks I hear?
Zegary i zegarki oraz ich częściClocks and watches and parts thereof
Tygodniowe zegaryWeekly timers
Aby wykonać zastrzyk, konieczne są: • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór ‧ (należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania leku i wysłuchać instrukcji lekarza). • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór Ceplene. • Gaziki nasączone alkoholem • Stoper, zegar lub zegarek • Pojemnik umożliwiający bezpieczne usunięcie zużytej strzykawkiFor the injection you will need the following: ‧ prepared syringe for your ‧ injection (refer to the ‧ package leaflet and your doctor s dose instructions). ‧ prepared syringe containing Ceplene. Alcohol wipe(s). A timer, clock or watch with a second hand. A puncture-proof container so you can dispose of used syringes safely
Każdy jest szczęśliwy, dopóki nie rozpakuje ślicznego prezentu i nie stwierdzi, że to zegar ścienny w kształcie AfrykiEveryone' s happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa
You zrobiłeś to!/ Suppose twoje rozbite tyknięcia zegara,/ chociaż to nie ma roku./ Perchance znajdujesz zabawkę, którą zgubiłeś,/ albo dzwoniąc dzwony, które słyszysz./ It wszystek sposób ten/ bardzo specjalna wróżka mogłaby być bliskaYou did it!Suppose your broken clock ticks, though it hasn' t in a year. Perchance you find a toy you lost, or jingling bells you hear
Strzelacie, gdy wybije zegarFire at the first chime
Cóż za zadziwiający zegar!What an amazing clock
Przedmiot: Przewóz niektórych towarów zawierających materiały radioaktywne stanowiące niewielkie zagrożenie, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasów (ESubject: Carriage of certain items containing low-hazard radioactive material, such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials (E
Według zegara na ścianie, gadałeś, bez przerwy, przez ‧ minutBy the clock on that wall you have been talking for ‧ minutes straight
Pozostałe zegary Obróbka lub przetwarzanie bądź montaż produktów z użyciem produktów i części, które nie posiadają statusu produktów pochodzących i których wartość nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktu, o ile pod względem wartościowym co najmniej ‧ % użytych towarów i części posiada status produktów pochodzącychOTHER CLOCKS**WORKING, PROCESSING OR ASSEMBLY IN WHICH THE VALUE OF THE NON-ORIGINATING PRODUCTS USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED, AND PROVIDED THAT AT LEAST ‧ % IN VALUE OF THE MATERIALS AND PARTS USED ARE ORIGINATING PRODUCTS*
Zegar przyspieszyłIt' s speeding up now
Każde otwarcie obudowy zawierającej wykresówkę lub wykresówki oraz mechanizm do nastawiania zegara jest automatycznie rejestrowane na wykresówce lub wykresówkachEach opening of the case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be automatically recorded on the sheet or sheets
Krążą naokoło jak zegar, ale zapora będzie krótkotrwałaThey work round the clock, for the boom will be short- lived
Przedmiot: Przewóz towarów zawierających materiały promieniotwórcze o niskim poziomie zagrożenia, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasówSubject: Carriage of items containing certain low-hazard radioactive material such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraAnti-clockwise
Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałkiIf the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually aligned
Domyślnie & ksysguard-mianownik; wyświetla dwa widoki: " Tablica procesów " i " Obciążenie czujnika ". Tablica procesów wyświetla działające procesy i umożliwia ich kontrolę. Można też sterować większą liczbą procesów na raz. Widok obciążenia czujników wyświetla wykresy wykorzystania systemu (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od lewego górnego): obciążenie procesora, obciążenie średnie w ciągu jednej minuty, zużycie pamięci fizycznej (RAM) i zużycie pamięci wymiany (swapBy default & ksysguard; shows two worksheets: " Process Table " and " Sensor Load ". The Process Table lists the running processes and lets the user control them. Multiple processes can be selected and controlled at once. The Sensor Load worksheet shows graphs of system utilization: (clockwise from Top-Left) CPU Load, the system Load Average over the past minute, Physical Memory (RAM) usage, and finally Swap Memory usage
' Wandalom nie było dość i rozbili nasz zegar słoneczny, który złośliwie wrzucili do stawu. '' And if that wasn' t enough, they then smashed our sundial and then callously threw it into the pond. '
Niniejszym wprowadza się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej o przekątnej ekranu przekraczającej ‧ cm niezależnie od tego czy posiadają one wbudowany odbiornik radiowy i/lub zegar, z wyjątkiem zawierających modem i komputerowy system operacyjny (OTVK), objętych kodami CN ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧), ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧) oraz ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧), pochodzących z Malezji, Tajlandii, Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki KoreiA definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of colour television receivers with a diagonal screen size of more than ‧ cm, whether or not combined in the same housing with a radio broadcast receiver and/or clock, other than those incorporating a modem and a computer operating system (CTVs) and falling within CN codes ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧), ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧) and ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧), and originating in Malaysia, Thailand, the People
Kiedy aktywujesz zegar zapalnika, zniszcz telefonOnce you set the timer, make sure it' s destroyed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 660 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,925 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.