Tłumaczenia na język angielski:

  • Ujazdów Castle   

Przykładowe zdania z "Zamek Ujazdowski w Warszawie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Działalność programu Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w latach 2003–2012Activity of the Artists-In-Residence Laboratory programme at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2003–2012
Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
Bibliografia katalogów wystaw tymczasowych na Zamku Królewskim w Warszawie z lat 1983-2011Bibliography directories temporary exhibitions at the Royal Castle in the years 1983-2011
Lekcje muzealne jako forma wychowania estetycznego (na przykładzie działalności oświatowej Zamku Królewskiego w Warszawie)Museum’s lessons as the form of the aesthetic education (based on the activity of The Royal Castle in Warsaw)
Public relations instytucji kultury (na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie)Public relations of the cultural institution (The case of the Royal Castle in Warsaw)
Digitalizacja zbiorów muzealnych na przykładzie projektu Zamku Królewskiego w WarszawieDigitisation of museums’ collections on the basis of the Royal Castle in Warsaw's project
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijn. Studium obrazu z Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w WarszawieRembrandt’s Girl in a Picture Frame. The Study of the painting from the Lanckoronski’s Gallery at the Royal Castle in Warsaw
Zbiory Biblioteki Naukowej Zamku Królewskiego w WarszawieThe collection of the Library of the Royal Castle in Warsaw
Widok Warszawy od strony Pragi Bernarda Bellotta i cykl widoków Warszawy z Zamku Królewskiego w WarszawieView of Warsaw from part of Prague Bernardo’s Bellotto’s and cycle of view of Warsaw
Symbolika władzy królewskiej we wnętrzach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu na Wodzie w Łazienkach KrólewskichSymbols of royal authority in the representative interiors of the Royal Castle in Warsaw and the Palace on the Water in the Royal Baths
Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1983-1993.Concerts at the Royal Castle in Warsaw in the years 1983-1993.
Rozpalić do sztuki– Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako placówka wychowania estetycznego dzieci i młodzieżyIgnite to art – Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle as a center of aesthetic education of children and teenagers
Rola parków w przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku UjazdowskiegoPark's funktions in city space with example of Ujazdowski Park
Funkcja i struktura korytarzy ekologicznych wykorzystywanych przez Corvidae i ptaki bytujące nad Wisłą,w WarszawieFunction and structure of ecological corridors of Corvidae and Vistula-dwelling birds in Warsaw
Działalność informacyjna lokalnych instytucji pomocy społecznej sektora publicznego w Warszawie.Informative activities of public sector's social assistance institutions locally in Warsaw.
Rola streetworkerów w przeciwdziałaniu zjawiskom dewiacyjnym na terenie miasta stołecznego Warszawy.The role of street workers in the prevention of deviant phenomena in the city of Warsaw
Od kiedy jest pan w Warszawie?How Iong have you been in Warsaw, Mr. Hale?
Prawa poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawiePre-emptive on the Warsaw Stock Exchange
Wpływ kryzysu subprime na notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawieSubprime crisis impact on Warsaw Stock Exchange.
Dyrektor szkoły jako zwierzchnik i pracodawca - na przykładzie Zespołu Szkół nr 52 w WarszawieA school headmaster as supervisor and employer
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle wybranych giełd europejskichWarsaw Stock Exchange as compared to selected European exchanges
Komputer i internet w opinii uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w WarszawieA computer and the Internet in students from Primary School number 205 in Warsaw opinion
Analiza rentowności branży budowlanej na podstawie spółek giełdowych notowanych na GPW w WarszawieThe analysis of the profitability of construction industry based on the listed companies traded on the stock exchange in Warsaw
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy - zadania, wykorzystywanie zbiorów, użytkownicy w latach 2002-2006The State-Owned Archive of Warsaw - the tasks, making use of files, the users in 2002-2006
Rola i zadania Biura Prasowego w budowie pozytywnego wizerunku marki sportowej na przykładzie Klubu Piłkarskiego Legia WarszawaRole and tasks of the Press Office in building a positive image sports brand on the example at Football Club Legia Warsaw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2328983 zdań frazy Zamek Ujazdowski w Warszawie.Znalezione w 369,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.