Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

połowy wielorybówwhaling
wieloryb; whales; whale
Wieloryb biskajskiAtlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzkibowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale
Wieloryb grenlandzkiBowhead Whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chciałbym przypomnieć państwu poprzednią debatę o fokach, o bardzo drastycznych środkach i reakcjach w związku z polowaniami na wieloryby, o kwestiach polowań naruszających równowagę, szczególnie wiosną, i o kwestiach, które jako Komisja podjęliśmy po raz pierwszy, właśnie w celu zapobiegania takim przypadkom.I would remind you of our previous debate on seals, of the very drastic measures and reaction in connection with whale hunting, of the issues relating to unsustainable hunting, especially in spring, and of the measures which we took for the first time as the Commission, with safety measures to prevent precisely such cases.
Właśnie lecę z Baja... pogadać z klientami, zapewnić piwko, pokazać wielorybyJust come up from Baja...... chitchat the clients, lay on the cerveza, harass the whales
Jak proponujesz znaleźć te wieloryby?How will you solve this problem?
" Nie powstrzymacie nas przed zabijaniem wielorybów. "" Well, you' re not going to make us stop killing whales. "
Chcą zobaczyć wielorybyThey wanna see whales
Naprawdę ciężko jest wziąć tę prezentację na serio.Muszę ci powiedzieć, że jest wiele dowodów na to, że wieloryby zjadają mnóstwo ryb, którymi są zainteresowani także rybacyI have to tell you that there is very strong evidence that whales are consuming huge quantities of fish that are also the target of fisheries
Jeśli posiadasz ząb wieloryba,... musisz zdobyć jeszcze jego szczękę, by nim zawładnąćIf you have the tooth of a whale... you must have the whale' s jaw to wield it
Ja wezmę podwójnego wielorybaMan) Yes, we need a Double Whaler on a bun
Nawet jeśli przeniosą mnia na Arktykę i nie będzie można już wrócić do domu, i będziesz musiała jeść mięso wieloryba aż do końca życia?Well, what if I had to move to the Arctic, and you could never come home, and you had to eat whale blubber for the rest of your life?
Nie mamy nic wspólnego z wojskiem i nie chcemy skrzywdzić twoich wielorybówWe' re not in the military and we intend no harm to the whales
uwzględniając komunikat Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (COMhaving regard to the Commission Communication of ‧ December ‧ on Community action in relation to whaling (COM
Nie uznaję tego dobrodusznego Pana, co spaceruje z laseczką po ogródku, kwateruje przyjaciół w brzuchu wieloryba, umiera jęcząc, a po trzech dniach zmartwychwstajeAnd I can’t admit of an old boy of a God who takes walks in his garden with a cane in his hand, who lodges his friends in the belly of whales, dies uttering a cry, and rises again at the end of three days;
Rekiny wielorybie kursują na regularnych charakterystycznych trasach między najlepszymi terenami żerowymiWhale sharks cruise on regular habitual routes between the best feeding grounds
Polityka Rady w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest tak pełna luk, że można ją porównać jedynie z siecią do łowienia wielorybów!The Council's climate policy has such large holes in it that it can only be compared with a fishing net for catching whales!
Od dnia ‧ marca ‧ roku Wspólnota otworzy dla Norwegii roczny kontyngent taryfowy wynoszący ‧ ton, według stawki celnej w wysokości ‧ %, w odniesieniu do olejów zwierzęcych i tłuszczy pochodzenia morskiego, innych niż tłuszcze z wielorybów i kaszalotów, objętych podpozycją ex ‧ B Wspólnej Taryfy Celnej, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto przekraczającej jeden kilogramFrom ‧ March ‧ the Community will open for Norway an annual tariff quota of ‧ tonnes at a rate of duty of ‧ % in respect of animal oils and fats of marine origin other than of whales or sperm-whales, falling within subheading ex ‧ B of the Common Customs Tariff, in immediate packings of a net capacity of more than one kilogram
Mysle, ze moglbym sprzedac filety z wieloryba GreenpeaceI feel like I could sell whale steaks to Greenpeace
Następny pokaz " cudowny świat/ wielorybów " zacznie się za pięć minutThe next showing of " The World of Whales " begins in five minutes
Jak wielorybYep, it' s a whopper all right!
Nie tato, Cousteau powiedzial, ze to wieloryb" No, dad, Cousteau said it was a whale. "
Dotyczy: polowań na wieloryby w JaponiiSubject: Japanese whaling
Te wieloryby, i większość życia na Antarktydzie, ostatecznie zależy od kryluThese whales, and most of the life in Antarctica, ultimately depend on krill
Co się skrywa w środku wieloryba? Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym na temat ukrytych i widzialnych właściwości organizmów żywychWhat's inside the whale? Preschoolers' thinking about observable and unobservable features of the living kinds
Dostałam go uczciwie i sprawiedliwie.Jest dla nas cholernym wielorybem. Na prawdę oczekujesz, że go puszczę?You do that, his organization will have time to learn about his capture and seal off the damage
Człowiek zabijając wieloryby niszczył własną przyszłośćWhen man was killing these creatures, he was destroying his own future
Tak czy inaczej, przyjechaliśmy tu na wielorybie, tak?So anyway, you know how we all came on a whale?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.