Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

połowy wielorybówwhaling
wieloryb; whales; whale
Wieloryb biskajskiAtlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzkibowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale
Wieloryb grenlandzkiBowhead Whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wielorybyIt' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
Mówią o ‧ wielorybów w ArktyceThey' re talking about the ‧, ‧ whales in the Antarctic
Nie tylko przyszłość wieloryba leży dziś w naszych rękach,lecz przetrwanie środowiska naturalnego we wszystkich częściach planetyIt' s not just the future of the whale that today lies in our hands it' s the survival of the natural world in all parts of the living planet
Wieloryby są teraz głębiej, o kilometr od was, na drugiej godzinieI' m here.Hello. The whales are deeper, less than a kilometer, in your ‧: ‧ position
wyraża nadzieję, że grupa robocza odniesie się do kwestii zabijania wielorybów w celach naukowych, aby znaleźć płaszczyznę porozumienia kładącą mu kresHopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
Wieloryb, morświn oraz delfin mają duży mózg.Ale to człowiek wymyślił pismo, ujarzmił ogień, ‧ vuelaThe whale, the porpoise and the dolphin have brains ‧ times larger than man yet man has learnt to write, make fire and fly
Cisza tak głęboka jak wtedy, kiedy wieloryb połknął JonaszaA silence as profound...... as when the whales swallowed Jonah
Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyćWhen you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
Wmawiałam sobie, że to wieloryb z wąsamiI used to try and convince myself...... that you were married to someone fat with a mustache
Oświadczenie Komisji: Zakaz połowu wielorybów w celach handlowychCommission statement: Ban on commercial whaling
Naprawdę ciężko jest wziąć tę prezentację na serio.Muszę ci powiedzieć, że jest wiele dowodów na to, że wieloryby zjadają mnóstwo ryb, którymi są zainteresowani także rybacyI have to tell you that there is very strong evidence that whales are consuming huge quantities of fish that are also the target of fisheries
To był wieloryb paikea, wysłany do nas, bo mieliśmy kłopotyIt was Paikea' s whale, sent to us because we were in trouble
Żadne postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron, wynikających z Konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów i Konwencji o ochronie fok antarktycznychNothing in this Convention shall derogate from the rights and obligations of Contracting Parties under the International Convention for the regulation of whaling and the Convention for the conservation of Antarctic seals
Kochasz tego wielorybaYou love that whale
Znajdziemy go w instytucie ssaków morskich w Sausalito.Mają tam dwa wieloryby o imionach George i GracieWe' il find what we' re looking for at the Cetacean Institute in Sausalito
Kapitan Ahab musi przecież upolować swojego wieloryba!Capt Ahab has to go hunt his whale
Dotyczy: masowego zabijania wielorybów przez „dorosłych” DuńczykówSubject: The killing of whales by adult Danes
mając na uwadze, że istnieją jednakże kwestie bezpieczeństwa żywności i jej dostaw, zwłaszcza dla wspólnot, które tradycyjnie uprawiały połowy wielorybówwhereas there are, nonetheless, issues of food security and supply, particularly for communities that have traditionally engaged in whaling
Kto chciałby pooglądać wieloryby?Who would go whale- watching?
Ostatnie badanie wykazały, że pieśni wielorybie mają... dobry wpływ na ludzi, którzy są zestresowani i nie mogą spaćAnd recent studies show that whale songs can have a positive effect on people who are stressed or can' t sleep
Nie mamy nic wspólnego z wojskiem i nie chcemy skrzywdzić twoich wielorybówWe' re not in the military and we intend no harm to the whales
Z początku myśleli, że to jakiś głazlub skamieniały wielorybAt first, they thought it might be a rock slag... or a fossilized whale
Wieloryb w kolejce żąda, żeby się z tobą zobaczyćThere' s a whale online demanding to see you
Płotki udają, że są wielorybamiMinnows pretending they' re whales
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,445 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.