Tłumaczenia na język angielski:

  • Suite B   
     
    A set of cryptographic algorithms specified by the US National Security Agency to provide an interoperable standard for government and industry.

Przykładowe zdania z "Suite B", pamięć tłumaczeniowa

add example
oddział w Kanadzie: Glitnir Bank Canadian Branch, ostatni zgłoszony adres: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Kanadaa branch in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch, last registered address: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Canada
Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USARichard A. Chichakli, P.C. Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC‧N ‧XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW‧ ‧LL, Zjednoczone KrólestwoAddress: (a) BM Box: MIRA, London WC‧N ‧XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW‧ ‧LL, United Kingdom
Adres: a) P.O. Box ‧, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) P.O. Box ‧, Sharjah, United Arab Emirates; (b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box ‧, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, United Arab Emirates; (b) P.O. Box ‧, Ajman, United Arab Emirates; (c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; (b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
Wnioskiem z dnia ‧ czerwca ‧ r. spółki ConocoPhillips Canada Ressources Corp. z siedzibą pod adresem PO Box ‧, ‧, ‧th Ave S.W., Calgary, Alberta T‧P ‧H‧, CANADA i BHP Billiton Petroleum Corp. z siedzibą pod adresem ‧ Post Oak Blvd, Suite ‧, Houston, TX ‧-‧, UNITED STATES OF AMERICA złożyły wniosek o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych zwane Permis de Langlade na powierzchni około ‧ km‧, odnoszące się do dna morza na wysokości terytorium zamorskiego Saint-Pierre-et-MiquelonOn ‧ June ‧, ConocoPhillips Canada Resources Corp., a company with registered offices at PO Box ‧, ‧, ‧th Ave S.W., Calgary, Alberta T‧P ‧H‧, CANADA and BHP Billiton Petroleum Corp., a company with registered offices at ‧ Post Oak Blvd, Suite ‧, Houston, TX ‧-‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive five-year licence, designated the Langlade Licence, to prospect for oil and gas in an area of seabed totalling approximately ‧ km‧ off Saint Pierre-et-Miquelon
poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczoneformer location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
Droit de suite: modele samodzielnego prawa do wynagrodzenia twórcy utworu plastycznegoDroit de suite: models of the independent right towards remuneration of the author of a deed of fine arts
Wnioskiem z dnia ‧ stycznia ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC z siedzibą pod adresem ‧ North Harwood, suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA (Stany Zjednoczone) wystąpiła o zezwolenie, na okres trzech lat, na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Lyon–Annecy, na powierzchni ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ain, Isère, Rhône, Savoie i Haute-SavoieOn ‧ January ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for a three-year licence, designated the Permis de Lyon–Annecy to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie
w języku francuskim:Préparation pour nourrissons i Préparation de suitein French: Préparation pour nourrissons and Préparation de suite
W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły o wyłączne, pięcioletnie zezwolenie, zwane zezwoleniem Pontenx, na powierzchni około ‧ km‧ obejmującej część departamentu LandesBy request of ‧ June ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence, designated the Pontenx licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the Landes department
Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, iż konsultanci, integratorzy systemów oraz systemy własne nie wywierają żadnej istotnej presji konkurencyjnej na rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (EAS- Enterprise Application SuiteThe Advisory Committee agrees with the Commission that consultants and system integrators, as well as in-house systems, do not exert any substantial competitive constraint on the EAS market
Autorskoprawne aspekty rynku dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem instytucji droit de suite.Copyright aspects of the art market with particular emphasis on the artist's resale right.
Wnioskiem z dnia ‧ września ‧ r. spółka Concorde Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Sézanne, na powierzchni całkowitej ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentu MarneOn ‧ September ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧ UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive four-year licence, designated the Sézanne Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in the department of Marne
reprezentujący Pioneer Hi-Bred International, Inc., ‧ Locus Street, Suite ‧, Des Moines, IA‧, Stany ZjednoczoneOn behalf of Pioneer Hi-Bred International, Inc., ‧ Locus Street, Suite ‧, Des Moines, IA‧, United States of America
Adres: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Wnioskiem z dnia ‧ kwietnia ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC z siedzibą pod adresem ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX ‧ (Stany Zjednoczone) wystąpiła o wyłączne zezwolenie, obowiązujące przez okres trzech lat, na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ardèche, Aveyron, Drome, Gard, Herault, Lozère i Vaucluse, zwane zezwoleniem AlèsOn ‧ April ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX-‧ (United States), applied for an exclusive three-year licence, designated the Alès Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ardèche, Aveyron, Drome, Gard, Herault, Lozère and Vaucluse
En particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de l date à laquelle la dette TVA avait pris naissanceEn particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de la date à laquelle la dette TVA avait pris naissance
W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły z wnioskiem, ze zmianami z dnia ‧ stycznia ‧ r., o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Gex, na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Haute Savoie, Ain i JuraBy request of ‧ June ‧, corrected on ‧ January ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence designated the Gex Licence, to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons in an area of approximately ‧ square kilometres, covering part of the departments of Haute Savoie, Ain and Jura
Adres: P.O. Box ‧, Suite ‧ and ‧ Monrovia House, ‧ Main Street, Gibraltar, Zjednoczone KrólestwoAddress: P.O. Box ‧, Suite ‧ and ‧ Monrovia House, ‧ Main Street, Gibraltar, UK
We wniosku z dnia ‧ sierpnia ‧ r. spółki Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), z siedzibą w USA, pod następującym adresem: ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (USA) oraz Etablissements Maurel & Prom, z siedzibą we Francji, pod następującym adresem: ‧, rue Volney, F-‧ Paris, zwróciły się o przedłużenie wyłącznego zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Lavignolle, na obszarze ok. ‧ km‧, obejmującym część departamentu GirondeBy request of ‧ August ‧, Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), a company with registered offices at ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (United States), and Etablissements Maurel & Prom, a company with registered offices at ‧, rue Volney, ‧ Paris (France), applied for an extension of the exclusive licence to prospect for liquid or gaseous hydrocarbons designated the Lavignolle licence in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the department of Gironde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217278 zdań frazy Suite B.Znalezione w 79,811 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.