Tłumaczenia na język angielski:

  • Suite B   
     
    A set of cryptographic algorithms specified by the US National Security Agency to provide an interoperable standard for government and industry.

Przykładowe zdania z "Suite B", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl oddział w Kanadzie: Glitnir Bank Canadian Branch, ostatni zgłoszony adres: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Kanada
en a branch in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch, last registered address: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Canada
pl Adres: a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box ‧, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, United Arab Emirates; (b) P.O. Box ‧, Ajman, United Arab Emirates; (c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) P.O. Box ‧, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) P.O. Box ‧, Sharjah, United Arab Emirates; (b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
pl Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Richard A. Chichakli, P.C. Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC‧N ‧XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW‧ ‧LL, Zjednoczone Królestwo
en Address: (a) BM Box: MIRA, London WC‧N ‧XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW‧ ‧LL, United Kingdom
pl Adres: a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; (b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
pl W dniu ‧ maja ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ILP, Zjednoczone Królestwo, Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW ‧ ‧PY, Zjednoczone Królestwo i Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW ‧ V ‧YD, Zjednoczone Królestwo, wystąpiły z wnioskiem, ze zmianami z dnia ‧ stycznia ‧ r., o wyłączne zezwolenie, obowiązujące przez okres pięciu lat, na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ardèche i Gard, zwane zezwoleniem Navacelles
en On ‧ May ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom), and YCI Resources Ltd, a company with registered offices at Blackstable House, Sheepscombe, Stroud, GL‧ ‧UW (United Kingdom), applied for an exclusive five-year licence, designated the Navacelles Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ardèche and Gard
pl Wnioskiem z dnia ‧ stycznia ‧ r. spółka Concorde Energy LLC z siedzibą pod adresem: ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington, KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, złożyła wniosek o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Sergines
en On ‧ January ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington, KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive licence to prospect for oil and gas, designated the Sergines Licence
pl poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczone
en former location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
pl poprzedni adres) ‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
en former location) ‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
pl Autorskoprawne aspekty rynku dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem instytucji droit de suite.
en Copyright aspects of the art market with particular emphasis on the artist's resale right.
pl Adres: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, iż konsultanci, integratorzy systemów oraz systemy własne nie wywierają żadnej istotnej presji konkurencyjnej na rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (EAS- Enterprise Application Suite
en The Advisory Committee agrees with the Commission that consultants and system integrators, as well as in-house systems, do not exert any substantial competitive constraint on the EAS market
pl suite du débat: point
en continuation of debate: Item
pl poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, USA
en former location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, USA
pl Wnioskiem z dnia ‧ stycznia ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC z siedzibą pod adresem ‧ North Harwood, suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA (Stany Zjednoczone) wystąpiła o zezwolenie, na okres trzech lat, na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Lyon–Annecy, na powierzchni ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ain, Isère, Rhône, Savoie i Haute-Savoie
en On ‧ January ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for a three-year licence, designated the Permis de Lyon–Annecy to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie
pl W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły o wyłączne, pięcioletnie zezwolenie, zwane zezwoleniem Pontenx, na powierzchni około ‧ km‧ obejmującej część departamentu Landes
en By request of ‧ June ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence, designated the Pontenx licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the Landes department
pl w języku francuskim:Lait pour nourrissons i Lait de suite
en in French: Lait pour nourrissons and Lait de suite
pl Droit de suite: modele samodzielnego prawa do wynagrodzenia twórcy utworu plastycznego
en Droit de suite: models of the independent right towards remuneration of the author of a deed of fine arts
pl poprzedni adres) ‧–‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
en former location) ‧-‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
pl Wnioskiem z dnia ‧ września ‧ r. spółka Concorde Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Dormans, na powierzchni ok. ‧,‧ km‧ obejmującej część departamentów Aisne i Marne
en On ‧ September ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES, applied for an exclusive four-year licence, designated the Dormans Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧,‧ km‧ covering part of the departments of Aisne and Marne
pl w języku francuskim:Préparation pour nourrissons i Préparation de suite
en in French: Préparation pour nourrissons and Préparation de suite
pl Wnioskiem z dnia ‧ września ‧ r. spółka Concorde Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Sézanne, na powierzchni całkowitej ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentu Marne
en On ‧ September ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧ UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive four-year licence, designated the Sézanne Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in the department of Marne
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem: Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham Hampshire, RG‧ ‧LP Anglia; Sterling Resources (UK) Ltd z siedzibą pod adresem: Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, Anglia; Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem: Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, Anglia; Malta Oil Pty z siedzibą pod adresem Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, wspólnie i solidarnie wystąpiły o zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Donzacq na powierzchni około ‧ km‧ obejmujące część departamentu Landes
en On ‧ December ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP, United Kingdom, Sterling Resources (UK) Ltd, a company with registered offices at Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, United Kingdom, Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, United Kingdom, Malta Oil Pty, a company with registered offices at Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, jointly and severally applied for a five-year licence, designated the Permis de Donzacq, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in part of the French department of Landes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217278 zdań frazy Suite B.Znalezione w 59,98 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.