Tłumaczenia na język angielski:

  • Suite B   
     
    A set of cryptographic algorithms specified by the US National Security Agency to provide an interoperable standard for government and industry.

Przykładowe zdania z "Suite B", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Adres: a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; (b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC‧N ‧XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW‧ ‧LL, Zjednoczone Królestwo
en Address: (a) BM Box: MIRA, London WC‧N ‧XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW‧ ‧LL, United Kingdom
pl oddział w Kanadzie: Glitnir Bank Canadian Branch, ostatni zgłoszony adres: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Kanada
en a branch in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch, last registered address: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Canada
pl Adres: a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box ‧, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, United Arab Emirates; (b) P.O. Box ‧, Ajman, United Arab Emirates; (c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Adres: a) P.O. Box ‧, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
en Address: (a) P.O. Box ‧, Sharjah, United Arab Emirates; (b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
pl Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Richard A. Chichakli, P.C. Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl Wnioskiem z dnia ‧ czerwca ‧ r. spółki ConocoPhillips Canada Ressources Corp. z siedzibą pod adresem PO Box ‧, ‧, ‧th Ave S.W., Calgary, Alberta T‧P ‧H‧, CANADA i BHP Billiton Petroleum Corp. z siedzibą pod adresem ‧ Post Oak Blvd, Suite ‧, Houston, TX ‧-‧, UNITED STATES OF AMERICA złożyły wniosek o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych zwane Permis de Langlade na powierzchni około ‧ km‧, odnoszące się do dna morza na wysokości terytorium zamorskiego Saint-Pierre-et-Miquelon
en On ‧ June ‧, ConocoPhillips Canada Resources Corp., a company with registered offices at PO Box ‧, ‧, ‧th Ave S.W., Calgary, Alberta T‧P ‧H‧, CANADA and BHP Billiton Petroleum Corp., a company with registered offices at ‧ Post Oak Blvd, Suite ‧, Houston, TX ‧-‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive five-year licence, designated the Langlade Licence, to prospect for oil and gas in an area of seabed totalling approximately ‧ km‧ off Saint Pierre-et-Miquelon
pl Adres: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
en Address: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
pl W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły z wnioskiem, ze zmianami z dnia ‧ stycznia ‧ r., o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Gex, na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Haute Savoie, Ain i Jura
en By request of ‧ June ‧, corrected on ‧ January ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence designated the Gex Licence, to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons in an area of approximately ‧ square kilometres, covering part of the departments of Haute Savoie, Ain and Jura
pl poprzedni adres) ‧–‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
en former location) ‧-‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
pl poprzedni adres) ‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
en former location) ‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, USA
pl Droit de suite na tle ekonomicznej oraz empirycznej analizy prawa
en Droit de suite in economic and empirical law analysis perspective
pl Wnioskiem z dnia ‧ kwietnia ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC z siedzibą pod adresem ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX ‧ (Stany Zjednoczone) wystąpiła o wyłączne zezwolenie, obowiązujące przez okres trzech lat, na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ardèche, Aveyron, Drome, Gard, Herault, Lozère i Vaucluse, zwane zezwoleniem Alès
en On ‧ April ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harwood, Suite ‧, Dallas, TX-‧ (United States), applied for an exclusive three-year licence, designated the Alès Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ardèche, Aveyron, Drome, Gard, Herault, Lozère and Vaucluse
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem: Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham Hampshire, RG‧ ‧LP Anglia; Sterling Resources (UK) Ltd z siedzibą pod adresem: Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, Anglia; Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem: Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, Anglia; Malta Oil Pty z siedzibą pod adresem Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, wspólnie i solidarnie wystąpiły o zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Donzacq na powierzchni około ‧ km‧ obejmujące część departamentu Landes
en On ‧ December ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP, United Kingdom, Sterling Resources (UK) Ltd, a company with registered offices at Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, United Kingdom, Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, United Kingdom, Malta Oil Pty, a company with registered offices at Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, jointly and severally applied for a five-year licence, designated the Permis de Donzacq, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in part of the French department of Landes
pl w języku francuskim:Préparation pour nourrissons i Préparation de suite
en in French: Préparation pour nourrissons and Préparation de suite
pl We wniosku z dnia ‧ sierpnia ‧ r. spółki Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), z siedzibą w USA, pod następującym adresem: ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (USA) oraz Etablissements Maurel & Prom, z siedzibą we Francji, pod następującym adresem: ‧, rue Volney, F-‧ Paris, zwróciły się o przedłużenie wyłącznego zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Lavignolle, na obszarze ok. ‧ km‧, obejmującym część departamentu Gironde
en By request of ‧ August ‧, Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), a company with registered offices at ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (United States), and Etablissements Maurel & Prom, a company with registered offices at ‧, rue Volney, ‧ Paris (France), applied for an extension of the exclusive licence to prospect for liquid or gaseous hydrocarbons designated the Lavignolle licence in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the department of Gironde
pl Wnioskiem z dnia ‧ stycznia ‧ r. spółka Concorde Energy LLC z siedzibą pod adresem: ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington, KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, złożyła wniosek o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Sergines
en On ‧ January ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington, KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive licence to prospect for oil and gas, designated the Sergines Licence
pl Wnioskiem z dnia ‧ października ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ North Harword, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, wystąpiła o trzyletnie zezwolenie, zwane zezwoleniem Brignoles, na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych na powierzchni ok. ‧ km‧, obejmującej część departamentów Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes oraz Vaucluse
en By request dated ‧ October ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harword, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for a three-year licence, designated the Brignoles Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes and Vaucluse
pl Droit de suite: modele samodzielnego prawa do wynagrodzenia twórcy utworu plastycznego
en Droit de suite: models of the independent right towards remuneration of the author of a deed of fine arts
pl W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły o wyłączne, pięcioletnie zezwolenie, zwane zezwoleniem Pontenx, na powierzchni około ‧ km‧ obejmującej część departamentu Landes
en By request of ‧ June ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence, designated the Pontenx licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the Landes department
pl w języku francuskim:Lait pour nourrissons i Lait de suite
en in French: Lait pour nourrissons and Lait de suite
pl En particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de l date à laquelle la dette TVA avait pris naissance
en En particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de la date à laquelle la dette TVA avait pris naissance
pl W dniu ‧ maja ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ILP, Zjednoczone Królestwo, Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW ‧ ‧PY, Zjednoczone Królestwo i Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW ‧ V ‧YD, Zjednoczone Królestwo, wystąpiły z wnioskiem, ze zmianami z dnia ‧ stycznia ‧ r., o wyłączne zezwolenie, obowiązujące przez okres pięciu lat, na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Ardèche i Gard, zwane zezwoleniem Navacelles
en On ‧ May ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom), and YCI Resources Ltd, a company with registered offices at Blackstable House, Sheepscombe, Stroud, GL‧ ‧UW (United Kingdom), applied for an exclusive five-year licence, designated the Navacelles Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Ardèche and Gard
pl poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, USA
en former location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, USA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217278 zdań frazy Suite B.Znalezione w 30,154 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.