Tłumaczenia na język angielski:

  • Parable of the Prodigal Son   

Przykładowe zdania z "Przypowieść o synu marnotrawnym", pamięć tłumaczeniowa

add example
Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
Od inspiracji do interpretacji Biblii w sztuce na przykładzie perykopy o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) w malarstwie wybranych artystów XVIIw.from inspiration to interpretation of the bible in art based on the parable of the prodigal son (luke 15,11-32) in the works of selected 17th century painters
Znasz tą chińską przypowieść o chińczyku, który otwierał restarurację z jedzeniem?You know the chinese story I told you about the chinese Kung Fu wittily fights the thefts?
Przez ciebie nie dokończyłem przypowieści o grzybie!Not finish mushroom story
Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę... wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o OjcuBut the time wiII come when I wiII not do so... but wiII speak to you plainly about the Father
'Sen o szczęściu' Penczo Sławejkowa jako modernistyczna przypowieść o człowieku" A dream of happiness" on Pencho Slavejkov as a modernistic parable about a man
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściachI have used figures of speech to teII you these things
Przypowieść o JonaszuThe story of the Jonah
To mi przypomina przypowieść o człowieku, który spacerował po plażyTo me memories prie man who etao coast
Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęśćThey found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
Wrócił marnotrawny syn Luthora i w dodatku przejął zamekAre you kidding?The prodigal Luthor son returns. And to top it all off, the new heir has taken over the castle
Syn marnotrawny trafia do Białego Domu. Kluczowe momenty pierwszej kadencji prezydentury George`a W. BushaProdigial son goes to the White House. The crucial moments of George W. Bush`s first-term Presidency
Syn marnotrawny powróciłThe prodigal son returns
Motyw syna marnotrawnego w literaturze i sztuce, w projekcie nowoczesnej edukacjiProdigal son theme in literature and art, in the design of modern education
To nie jest powrót syna marnotrawnego, ale czarnej owcyIt' s not the return of the prodigal son, but of the black sheep
Wrócił syn marnotrawnyWell, the prodigal son returns
Zwierzył mi sie w zeszłym tygodniu... że następny raz jak pomoże marnotrawnemu synowi, będzie ostatnimHe confided in me last week... the next time he helps his wastrel of a son will be the last
Syn marnotrawny powróciłI hope you' re not expecting the fatted calf
Hej, syn marnotrawny powracaHey, the prodigal son returns
Etapy wędrówki człowieka mistycznego (na podstawie losów bohaterów dramatów Karola Wojtyły " Brat naszego Boga" i Romana Brandstaettera "Powrót syna marnotrawnego"Stages on the way of mystical man on the basis of heroes lots in dramas
Więc, syn marnotrawny powróciłSo the prodigal son returns
Syn marnotrawny powraca w obłokach żwiruThe prodigal son returns in a blaze of gravel
Tu jesteś, synu marnotrawnyThere you are, you old prodigal, you
Archetyp syna marnotrawnego w literaturze rosyjskiejThe Archetype of the Prodigal Son in Russian Literature
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 511010 zdań frazy Przypowieść o synu marnotrawnym.Znalezione w 106,592 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.