Tłumaczenia na język angielski:

  • Monsters   
     
    Monsters, Inc.

Przykładowe zdania z "Potwory i spółka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Analiza tłumaczenia animowanych produkcji audiowizualnych na podstawie listy dialogowej (na przykładzie filmów "Potwory i Spółka" oraz "Wpuszczony w Kanał")
en Translation analysis on the basis of dialogue track of animated audiovisual productions (
pl Tłumaczenie humoru Analiza tłumaczenia humoru na przykładzie polskiej wersji dubbingowanej i wersji z napisami filmu Potwory i Spółka
en Translation of humour. A case study of the translation of humour in dubbed and subtitled Polish versions of Monsters Inc.
pl Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)
en Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
pl Te potwory zabiły jednego z moich ludzi i powiesiły go jak stracha na wróble
en These things killed one of my men and strung him up like a scarecrow
pl Ty potworze, który w swym okrucieństwie stworzyłeś życie i skazałeś na nie niewinne dusze, przeklinając nas, w imię jakiejś nieznanej potęgi, z " grzechem śmiertelnym ", tylko żeby nas przekląć w imię tego samego " autorytetu "!
en You monster, who in your cruelty created life and inflicted it on every innocent soul, then cursed us, in the name of some unknown power, with ' original sin ', only in order to punish us in the name of that same ' authority '!
pl Pokonałem potwora Grendela bez zbroi, pokonam tak też i was
en I fought the monster Grendel with no armor, and that is how I' il fight you.Wait
pl Pojdziesz sam do pieczary na wrzosowiskach i zabijesz potwora?
en So, will you go up to the moors, to dark pool by the cave and kill the monster in its den?
pl Myślałem, że pod moją szafą jest potwór. i każdej nocy czekał zanim zasnę żeby schować się pod moim łóżkiem
en I used to think there was a monster in my closet. and every night he would wait until I was asleep, and hide under my bed
pl Stworzyłeś potwora i on cię zniszczy
en You have created a monster and it will destroy you
pl Potrzebujecie kogoś wyjątkowego.Kogoś, kto załatwi paskudnego potwora. Powstrzyma go i wymierzy sprawiedliwość
en You need someone special, someone who can take on a heinous monster and stop him in his tracks and take him to justice
pl Mówimy o korupcji panujących w związkach zawodowych, a pan temu zaprzecza, pan który sam stworzył tego potwora, i stracił więź z ludźmi pracy na rzecz przestępców
en We' re talking about the vicious cooption of the field of labour, and you sit there, sir, who have single- handedly created this monster, who have forged this bond with improper, with criminal activity
pl I potwory takie jak ty też tu błądzą
en And monsters like you stray in
pl W nagrodę za zabicie potwora mistrz króla otrzyma połowę ręki księżniczki i całe królestwo
en As a reward for killing the monster...... the king' s champion will receive...... half the princess' s hand and the entire kingdom in marriage
pl O policjantów poświęciło ‧ tygodni i wydano ‧ milion funtów... i wszystko, co wiemy o tym potworze jest to że on na pewno uderzy znów, wkrótce
en O officers have spent ‧ weeks and ‧ million pounds... and all we know about this monster is he' s certain to strike again, soon
pl To coś... ta planeta potwór rozszarpała pierwszy księżyc na strzępy i kieruje się prosto na nas!
en This thing... this monster planet just ripped the first moon to shreds and it' s heading this way!
pl I jak ktoś będzie mówił, że cesarz to potwór, i że nie wygramy wojny, masz mi to powiedzieć, jasne?!
en And if you hear that the Emperor is a beast, or that we won' t win this war, you' il come here and tell me who said it, understand?!
pl Drewniane gobliny mają// długie kły i duże brzuchy.// Niby kto?// Czy ja mam duży brzuch?// Dziadku!// On się ze mnie naśmiewa!// Co tu się dzieje,// czyżby ktoś jeszcze nie spał?// To nie dobrze!// Puśćcie mnie!// Potwory, ohydne odmieńce!
en Wood- goblins' ve long fangs and crooked bellies.Who does? Do I have a crooked belly?
pl Sądząc po wielkości i głębokości, nasz potwór waży ponad ‧ kg./ Ślady prowadzą na wschód./ Bez odbioru
en Based on the size and depth of the depressions...... I' d estimate our monster as weighing more than ‧ pounds.[ O VER RADlO ]: The trail' s heading east
pl Zniszczenie tego potwora rozpocząć można od przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rzeczonej grupy przedsiębiorstw i biznesu pana Ahmeda Dogana.
en The destruction of this monster begins with investigating Ahmed Dogan's circle of companies and his business.
pl I ten potwór jest co najmniej tajemniczy
en And this monster is mysterious at least
pl Lecz w lesie, w zakamarkach nie dotkniętych jeszcze spustoszeniem spowodowanym przez potwora życie i interesy toczą się dalej, jak gdyby nigdy nic
en But out in the forest...... in isolated pockets...... still untouched by the ravages of the monster...... life and business goes on...... as usual
pl Zlapiesz potwora za leb i wyciagniesz go
en Simply tie your tail... around the monster' s neck and drag it out
pl Sunnydale, potwory, podaż i popyt
en Sunnydale, monsters, supply and demand
pl Dotrzeć do kościoła we właściwym czasie i mieć nadzieję, że potwór się pojawi
en Go to the church at the right time and hope the monster still turns up
pl Potwory i potworność w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena
en Monsters and monstruosity in the works of J. R. R. Tolkien
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1565344 zdań frazy Potwory i spółka.Znalezione w 313,701 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.