Tłumaczenia na język angielski:

  • Farewells   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Candyman 2: Pożegnanie z ciałem
Candyman: Farewell to the Flesh
pożegnać
goodbye; dismiss; say farewell; say goodbye; take one's leave
pożegnanie
good-bye; leave; valediction; adieu; good-by; send-off; goodbye; farewell
Pożegnanie Liverpoolu
Leaving of Liverpool
Pożegnanie z Marią
This Way for the Gas

Przykładowe zdania z "Pożegnania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy to pożegnanie?
en ls this goodbye?
pl Na pożegnanie mówię cicho " a niech to "
en Time to say goodbye, french fry
pl Chciałem się pożegnać
en I want to say goodbye
pl To nie pożegnanie
en This is not goodbye
pl Pożegnaj się ze swoim polaczkiem
en Say goodbye to your Polack
pl Jak pożegnać się z kimś, bez kogo nie wyobrażasz sobie życia?
en How do you say goodbye to someone you can' t imagine living without?
pl Jeśli obiecasz mi oddać jej to jako moje ostatnie pożegnanie
en If you will promise to give her my last farewell
pl Czas się pożegnać
en Time to say good night
pl A potem poŻegnałem się ze światłem słonecznym... i wyruszyłem naprzeciw temu... czym miałem się stać
en And then I said farewell to sunlight...... and set out to become...... what I became
pl Karnawał " to pożegnanie z ciałem
en " Carnival.Farewell to the flesh. "
pl Mam takie uczucie,... że muszę być z tobą.Dlatego może się stać tak... że jedno z nas będzie musiało się pożegnać
en I got a feeling that...... I should be with you, in case...... one of us has to say goodbye
pl Chcę się pożegnać z dziadkiem
en I’ m gonna say goodbye to grandpa
pl Mówię o tym, że zamierzam się z Wami niedługo pożegnać
en I am talking about that I am going to say farewell... to the two of you quite soon
pl Pożegnaj się, Harry
en Say goodbye, Harry
pl Pożegnałaś się z nim?
en He knows we both love him
pl Przyszłam się pożegnać
en I just came to say good- bye
pl Teraz pożegnamy naszego brata, Nicka Martineza
en And now we bid farewell, of our brother, Nick Martinez
pl Przyjdziesz się później pożegnać na lodowisko treningowe?
en Will you come and say good- bye to me at the practice rink later?
pl Na pewno chce pan ją godnie pożegnać
en I' m sure you want a fitting tribute for your wife
pl Niech ludzie wejdą i pożegnają się z Williamem." Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
en Let the people come and say goodbye to William. "... preserve thy going out and thy coming in from this time forth
pl Przyszedłem się pożegnać
en I came to tell you goodbye
pl Była smutna, ale pożegnała się z nim z uśmiechem.
en Sad as she was, she said good-bye to him with a smile.
pl Pomachaj swoim kumplom na pożegnanie
en Wave goodbye to your friends, Jackson.Bye- bye
pl Nawet nie pozwolili mi się z nim pożegnać
en Or even let me see him to say goodbye.- Let' s go
pl Pożegnaj ode mnie Karnę
en Tell Karna good- bye
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 815 zdań frazy Pożegnania.Znalezione w 0,753 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.