Tłumaczenia na język angielski:

  • Farewells   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Candyman 2: Pożegnanie z ciałemCandyman: Farewell to the Flesh
Dziewczyna na pożegnanieThe Goodbye Girl
pożegnaćgoodbye; dismiss; say farewell; say goodbye; take one's leave
pożegnaniegood-bye; leave; valediction; adieu; good-by; send-off; goodbye; farewell
Pożegnanie LiverpooluLeaving of Liverpool
Pożegnanie z MariąThis Way for the Gas

Przykładowe zdania z "Pożegnania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy to pożegnanie?ls this goodbye?
Na pożegnanie mówię cicho " a niech to "Time to say goodbye, french fry
Chciałem się pożegnaćI want to say goodbye
To nie pożegnanieThis is not goodbye
Pożegnaj się ze swoim polaczkiemSay goodbye to your Polack
Jak pożegnać się z kimś, bez kogo nie wyobrażasz sobie życia?How do you say goodbye to someone you can' t imagine living without?
Jeśli obiecasz mi oddać jej to jako moje ostatnie pożegnanieIf you will promise to give her my last farewell
Czas się pożegnaćTime to say good night
A potem poŻegnałem się ze światłem słonecznym... i wyruszyłem naprzeciw temu... czym miałem się staćAnd then I said farewell to sunlight...... and set out to become...... what I became
Karnawał " to pożegnanie z ciałem" Carnival.Farewell to the flesh. "
Mam takie uczucie,... że muszę być z tobą.Dlatego może się stać tak... że jedno z nas będzie musiało się pożegnaćI got a feeling that...... I should be with you, in case...... one of us has to say goodbye
Chcę się pożegnać z dziadkiemI’ m gonna say goodbye to grandpa
Mówię o tym, że zamierzam się z Wami niedługo pożegnaćI am talking about that I am going to say farewell... to the two of you quite soon
Pożegnaj się, HarrySay goodbye, Harry
Pożegnałaś się z nim?He knows we both love him
Przyszłam się pożegnaćI just came to say good- bye
Teraz pożegnamy naszego brata, Nicka MartinezaAnd now we bid farewell, of our brother, Nick Martinez
Przyjdziesz się później pożegnać na lodowisko treningowe?Will you come and say good- bye to me at the practice rink later?
Na pewno chce pan ją godnie pożegnaćI' m sure you want a fitting tribute for your wife
Niech ludzie wejdą i pożegnają się z Williamem." Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjściaLet the people come and say goodbye to William. "... preserve thy going out and thy coming in from this time forth
Przyszedłem się pożegnaćI came to tell you goodbye
Była smutna, ale pożegnała się z nim z uśmiechem.Sad as she was, she said good-bye to him with a smile.
Pomachaj swoim kumplom na pożegnanieWave goodbye to your friends, Jackson.Bye- bye
Nawet nie pozwolili mi się z nim pożegnaćOr even let me see him to say goodbye.- Let' s go
Pożegnaj ode mnie KarnęTell Karna good- bye
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 815 zdań frazy Pożegnania.Znalezione w 0,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.