Tłumaczenia na język angielski:

  • Farewells   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Candyman 2: Pożegnanie z ciałem
Candyman: Farewell to the Flesh
pożegnać
goodbye; dismiss; say farewell; say goodbye; take one's leave; take one’s leave
pożegnanie
good-bye; leave; valediction; adieu; good-by; send-off; goodbye; farewell; bye-bye; cheerio; good day; adios; arrivederci; au revoir; auf wiedersehen; bye; goodby; sayonara; so long
Pożegnanie Liverpoolu
Leaving of Liverpool
Pożegnanie z Marią
This Way for the Gas

Przykładowe zdania z "Pożegnania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Gardner się nie pożegnał
en Gardner didn' t say goodbye
pl Odszedł i nie pożegnał się
en So I can see Jack
pl Chyba czas się pożegnać, nie?
en I reckon it' s got to be ta- ra now, don' t you?
pl maja ‧ r.: uroczyste pożegnanie członka Zarządu Sirkki Hämäläinen
en Farewell reception for Executive Board member Sirkka Hämäläinen on ‧ ay
pl Już dawno nie całujesz mnie na pożegnanie z rana
en It' s just you don' t kiss me goodbye in the mornings anymore
pl Jak zdobyć ‧ kandydatek do ‧ października albo możemy się ze wszystkim pożegnać
en We still need ‧ pledges by October ‧th, or we can just kiss it all goodbye
pl Jeśli wolno, chciałbym pożegnać ludzi
en With your permission, I' d like to address my men
pl Powiedział aby cię pożegnać i że cię kocha
en He sent word goodbye and also that loves you
pl Zamierzałeś się pożegnać?
en Were you going to say goodbye?
pl Żadnego pożegnania... kompletnie nic.Na pewno wszystko jest w liście
en No goodbye no... no nothing
pl Aptekarz, gdy odjeżdżali, wzdychał; choć nic nie zatrzymywało go w Yonville, uważał, że nie może się ruszyć z miasteczka. - Szczęśliwej drogi! - rzekł im na pożegnanie - bywajcie, wybrańcy bogów!
en The druggist, whom nothing whatever kept at Yonville, but who thought himself bound not to budge from it, sighed as he saw them go. < Well, a pleasant journey! > he said to them; < happy mortals that you are! >
pl Po kolacji pożegnali się na Panton Street. Daintry zaofiarował, że zawiezie córkę do domu taksówką, ale odpowiedziała, że się przespaceruje.
en After dinner they said goodbye in Panton Street-he offered to take her home in a taxi, but she said she preferred to walk.
pl Przy bramie pożegnałem się z nimi.
en I took my leave of them at the gate.
pl Chciałem cię tylko pożegnać... podziękować
en And, uh...I just wanted to say goodbye and... thank you. And, uh
pl Pożegnał sie z nadzieją otwarcia biura w Kalkucie.
en He despaired of establishing his office in Calcutta.
pl Żeby się pożegnać?
en To say goodbye?
pl Nie było cię, kiedy panowie przyszli się pożegnać
en You' ve missed the two gentlemen!They came to take their leave!
pl Odeszła gdy nas nie byłoBo twierdzi, że nie znosi pożegnań
en She left while we were gone because she says she can' t deal with goodbyes
pl Życzcie mi szczęścia ‧ machając mi na pożegnanie‧ Bez łez lecz z wiwatem, ‧ niech będzie wesoło
en Wish me luck as you wave me goodbye (all) ‧ Cheerio, here I go on my way
pl Niech ludzie wejdą i pożegnają się z Williamem." Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
en Let the people come and say goodbye to William. "... preserve thy going out and thy coming in from this time forth
pl Najpewniej chcecie się pożegnać
en You obviously want to say goodbye
pl Czasu, by się pożegnać
en Time to say goodbye
pl Nie będzie pożegnania
en There' s no goodbye
pl Chciałam się pożegnać
en I wanted to say goodbye
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 815 zdań frazy Pożegnania.Znalezione w 0,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.