Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożcówSimilar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimithe amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPAexport quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępyWe saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
Róg nosorożca dobryRhino horn good
Nie wąchałem ostatnio nosorożcówI haven' t felt any rhinos lately
Przestań wreszcie nazywać mnie nosorożcemFor the last time, stop calling me Rhino
Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożcaYou pumped it with enough of that to drop a rhino
To nosorożecIt' s called a rhinoceros
Wiesz, małe nosorożce, kotki na drzewachYou know, baby rhinos, kitten in a tree.- Right
Może zauważyłby nosorożcaHe never even saw that rhino coming
W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za kość słoniowąThroughout the nomenclature, elephant, hippopotamus, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns and the teeth of all animals are regarded as ivory
Stoczyliście walkę z nosorożcem?What did you get in a fight with, a rhinoceros?
Assi, odpowiedz./ Nosorożec, odezwij się!Speak.- Assi, answer them. Rhinoceros, answer!
Nooo, i lwiątka, i nosorożcaYeah, we saw baby lions, and rhinoceroses
Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOOI' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
Wyobrażałam sobie, że jako dorosła będę podążała tropem słoni i nosorożcówI saw myself already behind elephants and rhinos sit
Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
Nosorożec, na lewo!Rhinoceros, the left!
Był ostry jak nosorożca?Was it rough like a rhinoceros?
Ma skórę jak nosorożecShe' s got skin like a rhinoceros hide
Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść toRhinoceros, they’ re shooting at us from above
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5559 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 1,947 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.