wymowa: IPA: ɲiˈkɔzjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Nicosia   
  (Proper noun  ) (noun   ) []
   
  capital of Cyprus
   
  The largest city of the island of Cyprus and the capital of Cyprus and of the Turkish Republic of Northern Cyprus.
   
  Największe miasto na wyspie Cypr i stolica Cypru i Cypru Północnego.
   
  capital of Cyprus

Pozostałe znaczenia:

 
Nicosia
 
geogr. geografia stolica Cypru;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

nikozjanicosia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Nikozja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strona skarżąca: Derya Beyatli (Nikozja, Cypr) i Armagan Candan (Istambuł, Turcja) (przedstawiciel: A. Demetriades, avocatApplicants: Derya Beyatli (Nicosia, Cyprus) and Armagan Candan (Istanbul, Turkey) (represented by: A. Demetriades, lawyer
Adres: a) ‧ G.M. Dimitrov Blvd., BG-‧, Sofia, Bułgaria; b) ‧ Zenas Kanther Str., ‧ Nikozja, CyprAddress: (a) ‧ G.M. Dimitrov Blvd., BG-‧, Sofia, Bulgaria; (b) ‧ Zenas Kanther Str., ‧ Nicosia, Cyprus
Nikozja - miasto podzieloneNicosia – Divided City
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE informacje na temat warunków i wymogów dotyczących prowadzenia i zakończenia działalności w ramach każdego rodzaju zezwolenia zamieszczone są w przykładowym porozumieniu o podziale produkcji udostępnianym na prośbę wszystkim zainteresowanych stronom przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, ‧ Nikozja, Cypr (Ministry of Commerce, Industry and Tourism, ‧ Nicosia, CyprusIn accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, information on the conditions and requirements concerning the exercise or termination of the activity, which apply to each type of authorisations, is given in a Model Production Sharing Contract, available to all interested persons, upon request addressed to the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, ‧ Nicosia, Cyprus
Cypr: NikozjaCyprus: Nicosia
Strona pozwana: Enviromental Management Consultants Ltd (Nikozja, CyprDefendant: Environmental Management Consultants Ltd (Nicosia, Cyprus
Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Quantum Corporation Ltd (Nikozja, CyprOther party to the proceedings before the Board of Appeal: Quantum Corporation Ltd (Lefkosia, Cyprus
Medivet Suppliers Ltd ‧c Aglandjias Avenue PO Box ‧ CY-‧ Nikozja Cypr Tel: +‧ ‧ FaksMedivet Suppliers Ltd ‧c Aglandjias Avenue PO Box ‧ CY-‧ Nicosia Cyprus Tel: +‧ ‧ Fax
Azja/NikozjaAsia/Nicosia
Strona skarżąca: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nikozja, Cypr) (przedstawiciele: adwokat C. JoséphidèsApplicant: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cyprus) (represented by: C. Joséphidès, lawyer
Panie przewodniczący! Po jednoczących rezultatach szczytu w Lizbonie, który odbył się w zeszłym tygodniu, z przykrością należy przypomnieć, że Nikozja wciąż jest miastem europejskim podzielonym podobnie jak Berlin.Mr President, following the unifying outcome of the Lisbon Summit last week, it is sad to be reminded that Nicosia is still a Berlin-like divided city in Europe.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11 zdań frazy Nikozja.Znalezione w 0,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.