Tłumaczenia na język angielski:

  • My Day   
     
    An application partnered with Entourage that allows users to display a customized summary of their daily activities.

Przykładowe zdania z "My Day", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Then one day l figured out what to do with my eternal life
en Then one day I figured out what to do with my eternal life
pl Nie jest przypadkiem, że Judgement Day spadł na nas, kiedy byliśmy tu wszyscy, bezpieczne w domu kultu
en It is not a coincidence that Judgment Day fell upon us when we were all here, safe in His house of worship
pl "Tartan Day” jest świętem, przy okazji którego Szkocja zwraca się do naszej diaspory w Ameryce Północnej i zachęca naszych północnoamerykańskich przyjaciół, by do nas przyjeżdżali i zwiedzali nasz kraj.
en Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.
pl Trzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
en Take care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
pl Powiedz im!/ Life is just a bowl of cherries/ I ain' t taking no trouble/ To turn my nights into day
en You tell ' em!Life is just a bowl of cherries I ain' t taking no trouble
pl największym wyzwaniem dla nas był odlot podczas D- Day
en the most challenging scene was taking off for D- Day
pl Things are crashing better/ She' s all too tight/ In my neighborhood/ She cried both day and night/ She' s a lone- hearted mystic/ And she can' t carry on/ When I' m there, she' s all right/ Then she' s not when I' m gone/ Heaven knows that the answer/ She don' t call no one/ She' s the way forsaken beauty/ She' s mine for the one/ And I' ve asked her hesitating/ About temptation as it runs/ She don' t follow me/ I' m leaving/ I' m gone/ Now, I' ll cry tonight/ Like I cried the night before/ And I' ll feast on the highway/ But I' ll dream about the door/ It' s alone/ She' s forsaken/ By her fate/ Words to tell/ It don' t have approximation/ She smiles fairly well
en Things are crashing better ‧‧ She' s all too tight ‧ ‧ In my neighborhood
pl Taki sobie./ Say I' m gonna turn loose/ a thousand times a day./ But how can I turn Ioose/ when I just can' t break away?/ When I just can' t break away./ Young hearts, run free./ You' ll never be hung up./ Hung up like my man and me
en So- so.Got something for you
pl Pod wodospadem jest jaskinia, a w jaskini Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue i mnóstwo Mohikanów i Daniel Day- Lewis mówi, " Zostań przy życiu a znajdę cię
en Underneath the waterfall is a cave and in the cave is Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue and a load of Mohicans and Daniel Day- Lewis is saying, " Just stay alive and I will find you
pl That' ll be the day when I die
en That' il be the day when I die
pl Powinnam ci była pozwolić na Dorris Day
en I should' ve let you book Doris Day
pl Szanowne panie i panowie, następny taniec to " On A Summer' s Day "
en My lords, ladies and gentlemen, the next dance will be On A Summer' s Day
pl Nazywam się Tommy Day
en My name is Tommy Day
pl Od D- day robię to samo, przesłuchując jeńców
en Ever since D- day, you' ve had me doing the same thing...... interrogating prisoners
pl Pani Farrel jest wielką fanką Dorris Day
en Well, Derek pointed out that Mrs Farrah, she' s a huge Doris Day fan
pl – Lubisz klasykę, starocie, co? – powiedział Davis i włączył A Hard Day’s Night.
en He said, < You like something really old-fashioned and classical, don’t you? > and put on A Hard Day’s Night.
pl May Day, gdzieś ty była?
en May Day, where have you been?
pl Na wirażu prowadzi Seabiscuit, Lucky Day zamyka stawkę
en Coming around the turn it' s Seabiscuit by a length and Lucky Day well behind
pl Pewnie Doris Day
en Who, Doris Day?
pl Funkcja DAY zwraca dzień z daty. Jeśli nie jest podany parametr, zostanie zwrócony bieżący dzień
en The DAY functions returns the day of a date. If no parameter is specified the current day gets returned
pl Lucky Day na czele!" Przeżyj, to sam... "
en Look at Lucky Day go.- ‧ We' re movin ' on up
pl Koniec dnia (end-of-day): czas w ciągu dnia roboczego (po zamknięciu systemu TARGET), w którym płatności przyjęte do realizacji w systemie TARGET są finalizowane w danym dniu. Kontrahent (counterparty): druga strona transakcji finansowej (np
en payment mechanism (EPM): the payment arrangements organised within the ECB and connected to the TARGET system for the purpose of effecting: (i) payments between accounts held at the ECB, and (ii) payments through the TARGET system between accounts held at the ECB and at the national central banks
pl Co roku w tym samym miesiącuevent recurs same day each year
en Yearly Same Month
pl Uruchom teraz asystentathe day after today
en Run Wizard Now
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68983 zdań frazy My Day.Znalezione w 9,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.