Tłumaczenia na język angielski:

  • My Day   
     
    An application partnered with Entourage that allows users to display a customized summary of their daily activities.

Przykładowe zdania z "My Day", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie jest przypadkiem, że Judgement Day spadł na nas, kiedy byliśmy tu wszyscy, bezpieczne w domu kultu
It is not a coincidence that Judgment Day fell upon us when we were all here, safe in His house of worship
Things are crashing better/ She' s all too tight/ In my neighborhood/ She cried both day and night/ She' s a lone- hearted mystic/ And she can' t carry on/ When I' m there, she' s all right/ Then she' s not when I' m gone/ Heaven knows that the answer/ She don' t call no one/ She' s the way forsaken beauty/ She' s mine for the one/ And I' ve asked her hesitating/ About temptation as it runs/ She don' t follow me/ I' m leaving/ I' m gone/ Now, I' ll cry tonight/ Like I cried the night before/ And I' ll feast on the highway/ But I' ll dream about the door/ It' s alone/ She' s forsaken/ By her fate/ Words to tell/ It don' t have approximation/ She smiles fairly well
Things are crashing better ‧‧ She' s all too tight ‧ ‧ In my neighborhood
Then one day l figured out what to do with my eternal life
Then one day I figured out what to do with my eternal life
największym wyzwaniem dla nas był odlot podczas D- Day
the most challenging scene was taking off for D- Day
Powiedz im!/ Life is just a bowl of cherries/ I ain' t taking no trouble/ To turn my nights into day
You tell ' em!Life is just a bowl of cherries I ain' t taking no trouble
Taki sobie./ Say I' m gonna turn loose/ a thousand times a day./ But how can I turn Ioose/ when I just can' t break away?/ When I just can' t break away./ Young hearts, run free./ You' ll never be hung up./ Hung up like my man and me
So- so.Got something for you
"Tartan Day” jest świętem, przy okazji którego Szkocja zwraca się do naszej diaspory w Ameryce Północnej i zachęca naszych północnoamerykańskich przyjaciół, by do nas przyjeżdżali i zwiedzali nasz kraj.
Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.
Trzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
Take care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
ś Now the day is over ś ś Night is drawing nigh ś ś Shadows of the eveningś ś Steal across the skyś ś Now the darkness gathers ś ś Stars begin to peekś ś Sun and birds and flowers ś ś They are sound a sleep śś
[ Woman ]‧ Now the day is over ‧ ‧ Night is drawing nigh
Naprawdę uważasz, że mamy odwołać największą operację od D- Day z powodu trzech fotografii?
You seriously want us to cancel the biggest operation mounted since D- day because of three photographs?
Dyskursy seksistowskie a media: Studium postrzegania wybranych reklam z czasopism Newsweek i Woman’s Day.
Sexist discourses and the media: A perception study of selected advertisements from Newsweek and Woman’s Day.
May Day, gdzieś ty była?
May Day, where have you been?
Kończąc chcę powiedzieć, że pani Catherine Day nie miała racji mówiąc, że nie jest to kryzys euro.
Finally, Catherine Day was also wrong when she said that this is not a crisis of the euro.
I potrzebujemy znacznie więcej niż bakterie Day- Glo, aby uzyskać wyrok skazujący
And we need a lot more than Day- Glo bacteria to get a conviction
Nazywam się Tommy Day
My name is Tommy Day
Zgodnie z dostępnymi informacjami mechanizm bilansujący, w szczególności ustalanie cen na zasadach rynkowych oraz dobrze rozwinięty rynek intra-day, funkcjonuje w sposób niestwarzający przeszkód dla tego, aby wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio podlegało konkurencji
According to the available information, the workings of the balancing mechanism- in particular the markets based pricing and the well-developed intra-day market- are such that it does not constitute an obstacle to electricity production being subject to direct exposure to competition
Nie mogę przyjąć zaproszenia teraz, tak zostawić wiadomość and have a great day
I can' t take your call right now, so leave a message and have a great day
Co miesiąc w tym samym czasieevent recurs same day each month
Monthly Same Position
In our dance hall day./- In our dance hall days
In our dance hall days- In our dance hall days
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two
̧ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï. Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two
Pani Przewodnicząca! Sekretarz generalny Komisji Catherine Day niedawno określiła restrukturyzację irlandzkiego banku jako "trudną, ale możliwą”.
Madam President, the Commission's Secretary-General, Catherine Day, recently described the Irish bank bailout as 'tough but sustainable'.
Wszystko zmieniło się po D- Day
D- day changed all that
Suky wytrzymała jeden tydzień/ " Little Turtle Dove " by Bobby Day
Suky' s cold turkey lasted exactly one week
Simon DAY (UK/PPE), członek Rady Hrabstwa Devon
Sir Simon DAY (UK/EPP), Member of Devon County Council
I went across the Switzerland where all the yodlers beI tried to run the mountains and they... I climb up in the mountains when a clear sunny day
I went across the Switzerland/ where all the yodlers be/ I tried to run the mountains and they.../ I climb up in the mountains/ when a clear sunny day./ I met a little Swiss girl/ in a Swiss chalet/ She taught me how to yodel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68983 zdań frazy My Day.Znalezione w 17,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.