Tłumaczenia na język angielski:

  • My   
     
    My, Pierwsza Brygada
     
    My, Pierwsza Brygada

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (60)

-mylet's
Aspera Hiems Symfonia / Constellation / My AngelAspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel
Baw się z namiThe Party Line
bujać to my, ale nie nastell it to the marines
byłoby nam bardzo miło, gdybywe should be very pleased if
Can’t Get You Out Of My HeadCan’t Get You out of My Head
Christmas in My HeartChristmas in My Heart
czy my się znamy?do I know you
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczoremwould you care to join us for dinner tonight
Drown in My Own TearsDrown in My Own Tears
Georgia on My MindGeorgia On My Mind
Heavy on My HeartHeavy on My Heart
If U Were My ManIf U Were My Man
In My HeadIn My Head
Jigga My NiggaJigga My Nigga
Key To My SoulKey to My Soul
kilku, kilka, kilkoro z nasseveral of us
Kim Nam-ilKim Nam-Il
Let’s Go To My StarLet’s Go to My Star
Listen to My HeartListen to My Heart
Look Thru My EyesLook Thru My Eyes
Łączy nas szacunekConnect with Respect
Masakra w My LaiMy Lai Massacre
między namibetween ourselves
między nami mówiącbetween you and me
musisz się do nas przyłączyć na pływanieyou must join us for a swim
my; us; we
My DayMy Day
My Girl Gotta GirlfriendMy Girl Gotta Girlfriend
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their BrowsMy People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My ThoMy Tho
my wszyscyall of us
na północ od nasnorth of us
nam; us
Nam Theun 2Nam Theun II
namius
nas; us
Nas Nie DagoniatNas Ne Dogonyat
nic nam nie pozostaje, jak tylkonothing remains for us but to
nie wolno nam przeoczyćwe musn't overlook
nikt z nasnone of us
oczekuj nas o ósmejexpect us at eight
odwiedźcie nas w Polscevisit us in Poland
Oh! My Goddess!Oh My Goddess!
Out of My MindOut of My Mind
Paek Nam-sunPaek Nam-sun
prosimy o zawiadomienie nasplease notify us
Przekaż nam opinięGive us feedback
Ravendusk in my HeartRavendusk in my Heart
Razom nas bahatoRazom Nas Bahato
spoczywa na nas obowiązekwe are commited to
Suicide By My SideSuicide by My Side
Szpiedzy tacy jak mySpies Like Us
Tacy jak myThe Sum of Us
Terrance & Phillip in Not Without My AnusTerrance and Phillip in Not Without My Anus
to jest dla nas zupełne zaskoczenieit comes as a total surprise
Tokyo I’m on My Way!Tokyo I’m on My Way
u nas, w tych stronach; gdzieś tutajabout here
wielu z nasmany of us
większość z nasmost of us

Przykładowe zdania z "My", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niektórzy z nas, w różnych grupach politycznych, pracują nad bardziej daleko idącymi propozycjami w sprawie zaangażowania Parlamentu.Some of us across the political groups are working on strengthened proposals for parliamentary involvement.
Coś nam przerwałoYes, we were cut off
Może starczy dla nas dwoje?Enough for two?
Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.Ladies and gentlemen, I am among those who are convinced that we need urgent reform of our social systems; I, too, believe it is entirely possible to reconcile economic efficiency with the hope for social improvements and to reconcile freedom with justice, which is precisely why we must establish limits and minimum social standards for all Member States.
Pojęcie "osoby publicznej” jest niewątpliwie bardzo szerokie, jednak dziś udało nam się stworzyć wspólną definicję, zgodnie z którą jest to osoba pełniąca funkcję publiczną lub nie, zagrożona ze względu na swój wkład w dyskusję publiczną.The concept of the 'public figure' is clearly very wide, but today we have come to a common definition in which it is understood to mean a person in an official or non-official position who could be threatened due to his or her contribution to the public debate.
Żaden wyczyn biorąc pod uwagę, jak często nam się to udajeNo mean feat, yet how often we bring it off
" Geniusz Restauracji... przywróci nas do życia. "- Henry!" That genius of the Restoration... " "... aid our own resuscitation. "
Lepsi niź inni, którzy to robią, wiedzą to co my, i żyją tak jak my?We' re better than everyone who doesn' t know what we know or live the way we do?
Może to dlatego, że była na gwieździe Akaibu zanim do nas wróciła?Could it be because she was on the Akaibu star before coming back?
Nie, była za namiNo, she was behind us
Daleko nam jeszcze do tegoMr. Churchill is a long way from shreds
Myślę, że coś nie chce dopuścić nas do EuropyI think something wants us to stay away from Europa
Kontekst, w jakim przyjdzie nam działać na konferencji w Meksyku i kontekst, w jakim dotychczas działaliśmy, to wzrost liczby ludności, niedobory żywności, potrzeba zwiększenia roli rolnictwa oraz ograniczone grunty i zasoby wody; dlatego każda decyzja, którą podejmiemy w sprawie zmian klimatycznych, musi być rozważana w tym kontekście.The context in which we will be moving in Mexico, and the context in which we have been moving, is that of a growing population, a food shortage, a need for more agriculture, and limited land and water resources; therefore, any decision we take on climate change must be considered within that context.
Tym niemniej, panie komisarzu, czuję się zobowiązany powiedzieć panu, że nie wolno nam zapomnieć o kluczowym zagadnieniu z naszego punktu widzenia, a kluczowym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest zapobieżenie sytuacji, w której państwa będące nabywcami, jak na przykład Portugalia i inne kraje, mogłyby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.Nevertheless, Commissioner, I am obliged to tell you that we must not lose sight of the key issue from our point of view, and the key issue from our point of view is preventing purchaser countries, such as Portugal and others, from potentially being at a disadvantage.
(CS) Pani przewodnicząca! Proszę pozwolić mi skomentować debatę, która właśnie się odbyła: choć większość z nas chce, aby polityka transportowa stała się polityką bardziej przyjazną dla środowiska i zgadza się, że osiągnięcie tego celu jest konieczne, to jednak jednocześnie nikt nie chce ograniczać mobilności.(CS) Madam President, allow me to make a comment on the debate that just took place: although most of us want to make the transport policy greener and agree that it is necessary to do so, at the same time no one wants to limit mobility.
** Potrzebna pomoc **Jeden z nas musi się wydostać i porozmawiać z generałem CooperemOne of us has got to break through the lines and get word to general Cooper and his men
Typ, który nas zwerbowałThe Fantom is M...-... the man who recruited us
– Co za durnie z nas, Rollo, żeby mówić takie rzeczy, jakbym ja mógł ci to zrobić – albo ty mnie. – Odwrócił się tyłem i oparł twarz o szybę.< What fools we are, Rollo, talking like this, as if I’d do that to you – or you to me. > He turned his back and leaned his face against the glass.
Chcecie nam jakoś pomóc?You looking to help out in some way?
Stanowczo uważam jednak, że byłoby całkowicie nie do zniesienia i nie go zaakceptowania, gdyby Kosowo jednostronnie ogłosiło swą niezależność, a my w mniejszym lub większym stopniu zgodzilibyśmy się.I firmly believe, however, that it would be absolutely intolerable and unacceptable if Kosovo declared its independence unilaterally and we more or less acquiesced.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy byliśmy w Ramallah, dotarły do nas informacje, że Europa przyjęła nową decyzję w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.(IT) Mr President, ladies and gentlemen, we were in Ramallah when we heard the news that Europe had adopted a new decision on the Middle East peace process.
Nigdy nie doświadczyliśmy takiej napaści i mimo że chciałbym wyszarpać im serca, to pokaz siły wsadzi nas z powrotem do pierdlaWe ain' t ever seen an assault like this, and as much as I would like to cut their hearts out, a show of force just puts us back in jail
Proszę z namiStep this way, please
Wesprzyjcie nas w negocjacjach, a razem osiągniemy sukces.Help us negotiate and together, we will bring about a good result.
Dwóch facetów, zabiera nam Berni' egoTwo guys, they' re taking Bernie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68882 zdań frazy My.Znalezione w 13,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.