Tłumaczenia na język angielski:

 • The Diving Bell and the Butterfly   
   
  The Diving Bell and the Butterfly (film)
   
  The Diving Bell and the Butterfly (film)
   
  The Diving Bell and the Butterfly (film)

Przykładowe zdania z "Motyl i skafander", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl JEAN DOMINIQUE BAUBY ZMARŁ ‧ MARCA, ‧ ROKU, ‧ DNI PO WYDANIU SWOJEJ KSIĄŻKI " MOTYL I SKAFANDER "
en Jean- Dominique Bauby died on ‧ March ‧, ‧ days after the publication of' The Diving Bell and the Butterfly '
pl JEAN DOMINIQUE BAUBY ZMARŁ ‧ MARCA, ‧ ROKU, ‧ DNI PO WYDANIU SWOJEJ KSIĄŻKI " MOTYL I SKAFANDER "
en Jean- Dominique Bauby died on March ‧, ‧...... ‧ days after the publication of ' The Diving Bell and the Butterfly '
pl MOTYL I SKAFANDER
en THE DlVING BELL AND THE BUTTERFLY
pl Jean- Dominique Bauby nauczył się używać powieki, by napisać książkę " Motyl i skafander "
en Jean- Dominque Bauby communicates with an eyelid and writes this book
pl Lubi motyle, koń nazywa się Motyl, to przyszedł i zagrał
en He likes butterflies, the horse' s name is Butterfly, so...He comes here and he bets on a fix
pl Artykuły w kształcie wianków, zawierające gałązki wierzby, ozdobione sztucznymi kwiatami, liśćmi, wstążkami, małymi figurkami zwierząt (np. motyl i kurczątko) (zob. przykład na zdjęciu nr ‧ ‧ ‧ Klasyfikacja jest określona przez przepisy zasad ogólnych: ‧, ‧b i ‧ stosowanych do interpretacji Nomenklatury Scalonej, notę ‧ do rozdziału ‧, a także przez opisy kodów CN ‧, ‧ i
en Crown-shaped articles consisting of osier canes, partly decorated with artificial flowers, artificial leaves, ribbons, small representations of animals (such as a butterfly and a chicken). (See by way of example the photograph of case No ‧) ‧ ‧ Classification is determined by the provisions of general rules ‧, ‧b and ‧ for the interpretation of the combined nomenclature, note ‧ to chapter ‧ as well as the texts of CN codes ‧, ‧ and
pl Wpływ rośliny żywicielskiej i mrówek gospodarzy na rozmieszczenie motyli Maculinea teleius i M. nausithous w dolinie Wisły w Krakowie
en Influence of food-plant and host-ants on distribution of Maculinea teleius and M. nausithous in Vistula river valley in Kraków.
pl Motyl macha skrzydełkami i wywołuje huragan po drugiej stronie świata
en The butterfly that flutters its wings and causes a hurricane on the other side of the world
pl Ich zmęczone i stare skrzydła, dwóch motyli, które przylgnęły do złamanej gałązki
en Their wings old and tired, the two butterflies clung to a broken branch
pl Choroba anoreksji w literaturze młodzieżowej na przykładzie książek Marty Motyl KochAna, Judith Fathallah Chuda oraz Lorri Antosz Bensen, Taryn Leigh Bensen W krzywym zwierciadle bulimii. Zaburzenia odżywiania oczami matki i córki.
en The disease of anorexia in youth books literature for example, “KochAna” by Marta Motyl, “Monkey Taming” by Judith Fathallah and “Distorted” by Lorri Antosz Benson and Taryn Leigh Benson
pl Dlatego też, ponieważ UE mierzy się z alarmującymi statystykami dotyczącymi utraty różnorodności biologicznej, które pokazują, że zagrożonych wyginięciem jest 42 % ssaków, 43 % ptaków, 45 % motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych, jestem przekonany, że przepisy, które właśnie wprowadzono mają podstawowe i zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, a nawet poprawy jej stanu.
en Therefore, as the EU is faced with alarming biodiversity loss figures in which 42% of mammals, 43% of birds, 45% of butterflies, 30% of amphibians, 45% of reptiles and 52% of freshwater fish are threatened with extinction, I believe that the legislation that has just been implemented is essential and crucial to the conservation of biodiversity, and even its reinforcement.
pl W Bhagavad Purana, w starożytnej powieści w sanskrycie jest opisany statek kosmiczny który był pilotowany przez króla zwanego Shalva był opis że został zrobiony z metalu i że często pojawiał się w różnych miejscach w tym samym czasie oraz że ruszał się po niebie jak motyl
en I don' t think we can say that these descriptions are simple imagination, because even though they were written thousands of years ago, they match with many people today report, in terms of observing the actions of UFOs
pl Mija Alpha i Jellow./ Motyl wysuwa się na czele
en He' s passing Alpha.Passing Jello. Butterfly takes the lead!
pl Prowadzą Jellow Heart/ i Alpha, za nimi Santana./ Potem Shooting Star, Uptraitor,/ Motyl i Silky April./ Środkiem przesuwa się Alpha./ Nieoczekiwanie zaatakował Motyl
en And they' re off.Yellow has the lead. Alpha and Santana right behind him, followed by Shooting Star, Perpetrator, Butterfly and Silking Accrow
pl Elementy biogeografii wysp na podstawie analizy fauny motyli dziennych Nowej Kaledonii i Wysp Lojalności
en Elements of island biogeography based on the analysis of butterfly faunas of New Caledonia and the Islansd of Loyalty
pl Przyczyny zmian liczebności motyli Maculinea teleius i M. nausithous na wybranych łąkach w Krakowie na przestrzeni dwudziestu lat
en The causes of changes in population size in Maculinea teleius and M. nausithous in chosen Cracow's meadows within 20 years
pl Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na występowanie dziennych gatunków motyli
en Influence of biotic and abiotic factors on distribution of daily species butterflies
pl Prowadzą Jellow Heart/ i Alpha, za nimi Santana./ Potem Shooting Star, Uptraitor,/ Motyl i Silky April./ Środkiem przesuwa się Alpha./ Nieoczekiwanie zaatakował Motyl
en Jello out in front by a half a length.Alpha and Santana right behind him, followed by Shooting Star, Perpetrator, Butterfly and Silky April
pl Mija Alpha i Jellow./ Motyl wysuwa się na czele
en He passes Alpha, passes Yellow.Butterfly takes the lead
pl Dedykuję tę książkę Theophile' owi, Celeste i Hortense, życząc im wiele motyli
en For Théophile, Céleste and Hortense.I wish them lots of butterflies
pl Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]
en Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera and Troides]
pl Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]
en Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. (for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera and Troides
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1550374 zdań frazy Motyl i skafander.Znalezione w 101,37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.