wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
* Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja ECON- Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A* Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- ECON Committee- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA) (nrMagdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA
Magdalena zaczyna/ wyglądać coraz doroślej./ WiemMagdalena' s starting to look so grown up.I know
Magdalena Rodean-Manta (nrMagdalena Rodean-Manta
Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocatsApplicant: Magdalena Kaminska (Brussels, Belgium) (represented by: L. Levi and S. Engelen, lawyers
Magdalena Pawełek-Górska (Labofarm) (nrMagdalena Pawelek-Gorska (Labofarm) (No
" A towarzyszką Zbawiciela jest Maria Magdalena. "" And the companion of the Savior is Mary Magdalene
Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna- Sprawozdawca: Magdalena Alvarez (AReport on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Economic and Monetary Affairs- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Magdalena Samozwaniec jako postać - własnej literatury i życia kulturalnego KrakowaMagdalena Samozwaniec as a character of her own literature and cultural life in Cracow
Tu jest Sierra MagdalenaHere' s the Sierra Magdalena
Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (ARapporteur: Magdalena Alvarez (A
To Maria MagdalenaMary Magdalene
Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita GurmaiThe following spoke: Marian-Jean Marinescu, on behalf of the PPE Group, Saïd El Khadraoui, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Juozas Imbrasas, on behalf of the EFD Group, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău and Zita Gurmai
Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa i Leonardo Domenici przedstawili swoje sprawozdaniaMagdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa and Leonardo Domenici introduced the reports
Magdalena Alvarez zamiast Antolína Sáncheza PresedoMagdalena Alvarez to replace Antolín Sánchez Presedo
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja przeciwko Land BerlinCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ August ‧- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja v Land Berlin
Od Erosa do Caritas. Maria Magdalena w kulturze i literaturze Młodej Polski / Maria z Magdali A.Szandlerowskiego, Maria Magdalena G.Daniłowskiego/From Eros do Caritas. Marie Magdalene in the Culture and Polish Literature of the End of the XIXth and the Beginning of the XXth Century (Marie from Magdala by A. Szandlerowski, Marie Magdalene by G. Daniłowski)
Strona skarżąca: Magdalena Antas (Warszawa, Polska) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocatsApplicant: Magdalena Antas (Warsaw, Poland) (represented by: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis and E. Marchal, lawyers
Magdalena Tulli "W czerwieni"- w poszukiwaniu sensu życia.Magdalena Tulli "In red"- in search for the meaniing of life
Magdalena Witek (nrMagdalena Witek
Tu Magdalena RiveroHi this is Magdalena Rivero
Maria Magdalena, czyli misterium wygnańczej miłościMary Magdalene-the mystery of love in exile
Maria-Magdalena Widmer (nrMaria-Magdalena Widmer (No
Magdalena, kochanie!Mom, how' s Dad?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,209 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.