Tłumaczenia na język angielski:

  • Li Ting   
     
    Li Ting (tennis)
     
    Li Ting (tenisistka)

Przykładowe zdania z "Li Ting", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chen.Pomyśl o Ting- Onie!
en How do you think Ting En feels?
pl Wszystko czego ich nauczyłeś, jest przeciwne temu czego uczył ich Ting- On
en Everything that you' ve been teaching... goes against what Ting En has taught
pl Ai Ting przegrał dla ciebie walkę, dlaczego nie oddasz mu głowy?
en Ai Tim lost the fight for you...Why don' t you return the head to him?
pl Ting specjalnie przegrał walkę, abym mógł wygrać zakład
en Tim lost the fight so I could win the bet
pl Jestem przyjacielem rodziny Lan- Ting
en Both the Lan- Tings are friends of mine
pl Bak Ting... powiedz mojemu ojcu, że nie mogę zostać mnichem
en Bak Tim...Tell my dad I can' t become a monk
pl Cieszę się, panie Lan- Ting
en I' m glad you' re enjoying it, Mr. Lan- Ting
pl Chcę zobaczyć się z Ting Tong
en Where' s Ting Tong?
pl Gdy ostatnio rozmawialiśmy, nie wiedziałem, że tak bardzo pan lubi panią Lan- Ting
en The last time we spoke...... I didn' t realize how fond of Mrs. Lan- Ting you were
pl Idźcie i znajdźcie Ting- Ona
en Get out there and find Ting En
pl Z chęcią przekażę jej wiadomość, jeśli pani chce, pani Lan- Ting
en I' m happy to pass a message to her if you like, Mrs. Lan- Ting
pl Ting On!Ty przecież tam byłeś
en Ting En, you know, you' ve been there before
pl Pamięta pan może, ile czasu pani Lan- Ting była w restauracji?
en You don' t remember how long Mrs.Lan- Ting stayed at the restaurant?
pl Obawiam się, że skończyła nam się zupa z jąder.Gdzie jest Ting Tong?
en I' m afraid we out of tom yam soup
pl Tak.Teraz idźcie i powiedzcie Ting- Onowi, że spotkamy się dziś wieczorem nad grobem Mistrza
en Go tell Ting En to meet me and the others at Master' s grave
pl Pamięta pan może, ile czasu pani Lan- Ting była w restauracji?
en You don' t remember how long Mrs. Lan- Ting stayed at the restaurant?
pl Chyba tak.Wiem, że pan i policja szukacie Ting Ona
en I know that you and the whole police force have been looking for Ting En
pl Lan- Ting ma układ z Japończykami
en He has a deal with the Japanese
pl Nie mam mowy, jeśli Ting Ting się dowie
en No way, if Tingting knows it
pl Nie powinniśmy powiedzieć Ting Ting?
en Shouldn' t we tell Tingting?I tell you, I am expert in courting girl
pl Spójrz- ty nie jesteś Ting Tong
en You' re not Ting Tong
pl Pani Lan- Ting nigdy nie prosiła pana o pomoc?
en Mrs. Lan- Ting never asked you for any help?
pl Mógłby pan mi pomóc znaleźć Ting- Ona?
en Captain, could you help me look for Ting En now?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 470 zdań frazy Li Ting.Znalezione w 0,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.