Tłumaczenia na język angielski:

 • Li Ting   
   
  Li Ting (tennis)
   
  Li Ting (tenisistka)
   
  Li Ting (diver)
   
  Li Ting (skoczkini do wody)
   
  Li Ting (tennis)
   
  Li Ting (tenisistka)

Przykładowe zdania z "Li Ting", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystko czego ich nauczyłeś, jest przeciwne temu czego uczył ich Ting- On
en Everything that you' ve been teaching... goes against what Ting En has taught
pl Z chęcią przekażę jej wiadomość, jeśli pani chce, pani Lan- Ting
en I' m happy to pass a message to her if you like, Mrs. Lan- Ting
pl Na pewno pani Lan- Ting niczego panu nie powiedziała?
en You' re sure Mrs.Lan- Ting didn' t tell you anything?
pl Yuen Ting, kiedy dałaś dziecko Yui?
en Yuen Ting, when did you give Yui the child?
pl Nie mam mowy, jeśli Ting Ting się dowie
en No way, if Tingting knows it
pl Pani Lan- Ting
en Mrs. Lan- Ting
pl Ting Ting!Młody człowieku, pamiętaj... twoje życie będzie pełne romansów
en My young man, remember... your life will be full of romances
pl Chen Zhen, Ting- On jest tutaj!
en Oh, Chen Zhen!Look, it' s Ting En
pl Jestem przyjacielem rodziny Lan- Ting
en Both the Lan- Tings are friends of mine
pl Tak.Teraz idźcie i powiedzcie Ting- Onowi, że spotkamy się dziś wieczorem nad grobem Mistrza
en Go tell Ting En to meet me and the others at Master' s grave
pl Ting On!Ty przecież tam byłeś
en Ting En, you know, you' ve been there before
pl Mógłby pan mi pomóc znaleźć Ting- Ona?
en Captain, could you help me look for Ting En now?
pl To jest Ting Ting!
en She' s Tingting!Look at me!
pl Ai Ting przegrał dla ciebie walkę, dlaczego nie oddasz mu głowy?
en Ai Tim lost the fight for you...Why don' t you return the head to him?
pl Cieszę się, panie Lan- Ting
en I' m glad you' re enjoying it, Mr. Lan- Ting
pl Spójrz- ty nie jesteś Ting Tong
en You' re not Ting Tong
pl Pamięta pan może, ile czasu pani Lan- Ting była w restauracji?
en You don' t remember how long Mrs. Lan- Ting stayed at the restaurant?
pl Pani Lan- Ting nigdy nie prosiła pana o pomoc?
en Mrs. Lan- Ting never asked you for any help?
pl Idźcie i znajdźcie Ting- Ona
en Get out there and find Ting En
pl Pamięta pan może, ile czasu pani Lan- Ting była w restauracji?
en You don' t remember how long Mrs.Lan- Ting stayed at the restaurant?
pl Lan- Ting ma układ z Japończykami
en He has a deal with the Japanese
pl Gdy ostatnio rozmawialiśmy, nie wiedziałem, że tak bardzo pan lubi panią Lan- Ting
en The last time we spoke...... I didn' t realize how fond of Mrs. Lan- Ting you were
pl Chen.Pomyśl o Ting- Onie!
en How do you think Ting En feels?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 470 zdań frazy Li Ting.Znalezione w 0,473 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.