Tłumaczenia na język angielski:

  • Bartłomiej Nowodworski High School   

Przykładowe zdania z "I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Homoseksualizm w dyskursie dyrektora, nauczycieli i uczniów na przykładzie studium przypadku III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
en Homosexuality in the discourse of school managers, teachers and students – research conducted at III Jan Kochanowski high school in Kraków.
pl Wartość własnego zdrowia w opinii i doświadczeniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
en The value of health in opinions and experience of school-age youth from King Władysław Jagiełło High School in Dębica
pl Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie w latach 1950-1973.
en The history and the graduates of Adam Mickiewicz Grammar School in Radymno in the years 1950-1973.
pl stres w szkole. studium przypadku na podstawie i liceum ogólnokształcącego im. t. kościuszki w jarocinie
en stress at school. study of the case based on t. kościuszko high school no. 1 in jarocin
pl O życiu i śmierci w opinii młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. "Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego" w Opalenicy.
en Life and Death in the opinion of teenagers of " Primate of Millennium, priest cardinal Stefan Wyszynski " Secondary School in Opalenica.
pl Ewidencja, planowanie i raportowanie dochodów i wydatków jednostki budżetowej na podstawie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.
en Registry, planning and reporting of incomes and expenses of a budget entity through the example of III LO im. UE, Ostroleka
pl Od Miejskiego Gimnazjum i Liceum im.bł Jolenty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Monografia historyczna szkoły w latach 1920-2010.
en From the local Gimnazjum and female Liceum School named after blessed Jolenty to LiceumOgolnoksztlcace in Gniezno named after Dabrowka. School monograph in the years 1920 to 2010.
pl Kult ciała wśród nastolatek jako konsekwencja kultury masowej w opinii uczennic z Gimnazjum nr 2 w Lesznie i III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Lesznie.
en Cult of body amongteenagers as consequence mass culture according to schoolgirls from High School number 2 in Leszno and from the Juliusz Słowacki Third Secondary School in Leszno.
pl Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach w latach 1918-1945 i ich dalsze losy.
en Alumni of the Secondarz School in Wadowice in zears 1918+1945 and their lives.
pl I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy jako przykład szkoły o uznanej renomie edukacyjnej.
en The school of Cyprian Kamil Norwid in Bydgoszcz as a famous place of education
pl Postawy młodzieży wobec społeczeństwa obywatelskiego na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
en Young people's attitudes towards the civil society on the ground of empirical research in the 1st Dywizji Kościuszkowskiej High School in Piaseczno
pl "Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w latach 1949-1965."
en History of the school and graduates of Tadeusz Kościuszko Secondary School in years 1949-1965.
pl z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. st. wyspiańskiego w obornikach w latach 1931-1948
en From history of High school and Secondary school of General Education of name Stanisław Wyspiański in Oborniki in the years 1931-1948.
pl Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie we wspomnieniach byłych nauczycieli metodą oral history
en The History of The Oskar Kolberg High School in Kościan in the memories of former teachers gathered by oral history method
pl Zasięg oddziaływania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w roku szkolnym 1989/90 i 2006/07
en The catchment area of the Marshal Stanislaw Malachowski Secondary School in the school year 1989/90 and 2006/07
pl Poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN a uczniami Technikum Ochrony Środowiska w Koński.
en The level of environmental awareness among students and High School. KEN Technical and Environment students in Końskie.
pl Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży licealnej na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
en Educational and professional aspirations of high school students as an example III High School Gen. Józef Sowiński in Warsaw.
pl Małżeństwo i rodzina w świadomości uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
en Marriage and family in consciousness of pupils of Warsaw XXIII secondary school in the name of Mary Skłodowska-Curie.
pl Historia jakich mało - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
en The rare history. First Secondary School of name Stephan Czarniecki in Chelm
pl Wartości życia rodzinnego w opinii licealistów - na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
en Value of family living in the opinion of high school's students - on the example of Adam Mickiewicz High School in Sulęcin.
pl źródła i dokumenty historyczne dotyczące gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. tomasza zana w pruszkowie. zarys historyczny na tle szkolnictwa w pruszkowie.
en the sources and historical dokuments of gimnazjum and high school of tomasz zan in pruszków. the historical background of education in pruszków.
pl Egzamin maturalny z języka rosyjskiego w opinii maturzystów rocznika 2009 (Na podstawie badań przeprowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Białej Podlaskiej)
en Polish school- leaving examination in the Russian language in the opinion of secondary- school graduates of the year 2009 (On the basis of aresearch conducted in the grammar school No 2 in Biała Podlaska)
pl Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach).
en Teacher's image in students' eyes (based on ex ample of Secondary School named after Bolesław Prus in Siedlce).
pl "Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku jako miejsce pamięci historycznej".
en Marshall High School named Stanisław Małachowski in Plock as a place of historical memory.
pl Rodzina jako środowisko wychowawcze w opinii młodzieży klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku
en Family as an educational environment in the opinion of youth from 3rd classes Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły in Płock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3555620 zdań frazy I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.Znalezione w 750,672 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.