Tłumaczenia na język angielski:

  • Gaiki   
     
    Gaiki, Lower Silesian Voivodeship
     
    Gaiki (województwo dolnośląskie)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

gaik
boscage; coppice; copse

Przykładowe zdania z "Gaiki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ceramika naczyniowa z domniemanego grodziska kultowego w Radzikowie. Stanowisko ,,Gaik" Radzikowo, gmina Czerwieńsk nad Wisłą, pow. płoński
en Middle Palaeolothic open sites in Poland
pl Pokrywa śnieżna w Gaiku-Brzezowej i możliwości jej wykorzystania w sportach zimowych
en The exploitation of the snow surface in Gaik- Brzezowa to winter sports
pl Opady gradowe w Krakowie i Gaiku-Brzezowej (1965-2009)
en Hail falls in Krakow and Gaik-Brzezowa (1965-2009)
pl Wpływ miasta na wielkość zachmurzenia i usłonecznienia (na przykładzie Krakowa i Gaik Brzezowej).
en An effect of urban areas on cloudiness and isolation (in case of Kraków and Gaik-Brzezowa).
pl Gaik jako artefakt kulturowy. Istota obrzędu oraz analiza pieśni mu towarzyszących
en Gaik as cultural artefact. The matter of celebration and analisis of song
pl Wpływ sytuacji synoptycznych na dobowy przebieg temperatury powietrza w Gaiku-Brzezowej
en The influence of synoptic situations on daily course of air temperature in Gaik-Brzezowa
pl Dni z mgłą w Gaiku-Brzezowej
en The days with fog at the Field Station in Gaik-Brzezowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7 zdań frazy Gaiki.Znalezione w 0,176 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.