Tłumaczenia na język angielski:

  • Deep Throat   

Did you mean: głębokie gardło

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "Głębokie Gardło", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jesteś pewien, że Głębokie Gardło nie potwierdzi?
en It' s ‧ minutes to deadline
pl Tymczasem, FBI zacisnęło pętlę na" Głębokim gardle " i jego dystrybucji
en Hopper) Meanwhile, the FBI was closing in on Deep Throat and its distribution
pl Głębokie gardło
en Like deep throat
pl Siedzę tu przed panem i przypominam sobie obrazy z " Głębokiego gardła "
en I' m sitting here right now trying to draw some images up from Deep Throat
pl Poszedłem na " Głębokie gardło " bo lubię filmy przyrodnicze
en I went to see Deep Throat because I' m fond of animal pictures
pl Zawodowi artyści nie uważają, żeby " Głębokie gardło " zasługiwało na miano sztuki
en reporter) Professionals in the arts may not find Deep Throat, as such, a piece of art worth defending
pl Harry Reems za rolę w " Głębokim gardle " otrzymał ‧ $
en Kramer) Harry Reems was paid $‧ to appear in Deep Throat
pl Linda Lovelace, rozmowy i żarty na temat " Głębokiego gardła ", pojawiły się w telewizji
en Hugh Hefner) Linda Lovelace, and conversations, and jokes about Deep Throat, appeared on network television
pl W mym gardle, w mym brzuchu, czy wyglądam jakbym posiadał głęboką intuicję do pojęcia zasad mechaniki kwantowej?
en WALTER H. G. LEWlN:If there are a thousand possibilities, and quantum mechanics cannot, with certainty, say which of the thousand it will be, then all thousand will happen
pl Głębokie Gardło?
en You' re Deep Throat?
pl Sędziowie mogą obejrzeć " Głębokie gardło ", ale nie mogą odsłuchać tych kaset
en Judges can see Deep Throat, but they can' t listen to those tapes
pl " Głębokie gardło " będzie żyło jeszcze długo po nas
en I mean, we' il all die, but Deep Throat won' t die
pl Musimy pójść na układ z Głębokim Gardłem
en We have to deal with Deep Throat Two
pl Możemy uciszyć Głębokie Gardło
en Deep Throat Two can be silenced
pl Czy mam siedzieć ‧ lat za to, że zagrałem w filmie " Głębokie gardło ", który nie stanowi naruszenia prawa?
en Do I belong in jail for five years for acting in Deep Throat, which is not in violation of the law?
pl Tu Głębokie Gardło
en This is Deep Throat Two
pl Głębokie Gardło ‧, jak mniemam
en Well, Deep Throat Two, I presume
pl " Głębokie gardło " odniosło przynajmniej częściowo sukces z racji zainteresowania rządu
en Deep Throat succeeded commercially at least in part because the government went after it
pl Walter Cronkite) Rok temu, sąd federalny w Memphis skazał aktora Harry' ego Reemsa za naruszenie ustawy o obrazie obyczajów, rolą w filmie " Głębokie gardło "
en Keep it coming, love (Walter Cronkite) A year ago, a Memphis federal court convicted actor Harry Reems on obscenity charges in connection with his role in the film Deep Throat
pl Właściciele kin w całym kraju wkrótce odkryli, że pokazywanie " Głębokiego gardła " oznaczało dzielenie zysków z mafią
en Across the country, theater owners discovered exhibiting Deep Throat also meant running with the mob
pl Czy ty jesteś Głębokim Gardłem ‧?
en Are you Deep Throat Two?
pl Jeszcze zanim nakręcono " Głębokie gardło " politycy zwalczali pornografię
en Hopper) Before Deep Throat was even shot, politics and pornography were on a collision course
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4301 zdań frazy Głębokie Gardło.Znalezione w 0,95 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.