Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bitwa pod Parkanami w relacjach pamiętnikarskich.
en Battle of Parkany in relation diaries
pl Bitwa pod Artah Rok
en Battle of Artah ‧ A. D
pl Znaczenie bitwy pod Ostrołęką na dalsze działania wojsk powstańczych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku
en The importance of the Battle of Ostrołęka further action insurgent forces in the Polish Russian War in 1831 years.
pl Taktyka Hannibala w wojnie z Rzymem do bitwy pod Kannami (216 p.n.e.)
en Hannibal's tactics in the war with Rome to the battle of Cannae (216 BC)
pl Bitwa pod Maxią
en The Battle of Maxia
pl Kiedy poszukiwania złota generała Custera zakończyły się jego ostatnią bitwą pod Little Big Horn, stało się jasne
en But the legend grew, and every explorer came to the New World in search of it
pl Bitwa pod Kłuszynem 1610
en The battle of Kłuszyn 1610
pl Albo bitwy pod Waterloo?Oczywiście różnicę w cenie, wyrównamy
en We would of course make up the difference in price
pl I prawdę mówiąc, bitwa pod Kineton nie przyniosła niczego, żadnej z nich
en And in truth, the fight at Kineton settled nothing at all
pl Końcowa faza wojny polsko-szwedzkiej o ujście Wisły w latach 1626-1629 i działania Rzeczpospolitej aż do rozejmu w Sztumskiej Wsi 1635 roku. Bitwa pod Trzcianą 1629 roku
en The final phase of the Polish-Swedish War for the mouth of the Vistula River in the years 1626-1629 and the actions of the Republic of Poland until the truce in Sztumska Wies 1935. Battle of Trzciana 1629.
pl Być może stosowne byłoby omówić dziś tę sprawę, ponieważ jestem pewien, że wszyscy państwo wiedzą, że dziś mija 205 rocznica bitwy pod Trafalgarem, stoczonej 21 października 1805 r., kiedy to admirał lord Nelson i wielu innych dzielnych ludzi oddało swe życie za to, by Brytania mogła pozostać wolnym i niepodległym państwem.
en Perhaps it is apt to be discussing this today because, as I am sure you will all be aware, it is the 205th anniversary of the Battle of Trafalgar on 21 October 1805 when Admiral Lord Nelson and many other brave men gave their lives and died so that Britain could remain a free and independent country.
pl ANALIZA POPULARNYCH TEMATÓW MUSHA - E CHŰSHINGURA I GEMPEI KASSEN na podstawie cyklu "Biografie wiernych wasali" oraz tryptyku "Wielka bitwa pod górą Ishibashi"
en Analysis of popular musha-e topics;Chushingura and Gempei Kassen on the basis of the cycle"Biographies of Loyal Retainers" and triptych"The great battle of Ishibashi Mountain"
pl Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medal
en At Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
pl - Pod tą skromną płytą spoczywa Piotr de Breze, pan na Varenne i Brissac, wielki marszałek Poitou i wielkorządca Normandii, padł w bitwie pod Montlhery, 16 lipca 1465 roku. Leon, niecierpliwie przytupując, gryzł wargi.
en < This simple stone covers Pierre de Breze, lord of Varenne and of Brissac, grand marshal of Poitou, and governor of Normandy, who died at the battle of Montlhery on the 16th of July, 1465. > Leon bit his lips, fuming.
pl Obchody 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1960 roku
en The celebrations of the 550th anniversary of the Battle of Grunwald in 1960
pl Bitwa pod Talaverą
en The Battle of Talavera
pl Bohaterowie bitwy pod Borodino w utworach Michaiła Zagoskina, Lwa Tołstoja i Grigorija Danilewskiego
en The heroes of the Battle of Borodino in the works of Michail Zagoskin, Lev Tolstoy and Grigory Danilevsky
pl Historia zwizualizowana na przykładzie grup rycerskich oraz inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
en History ilustrated on the example of the groups of knights and the setting of the Battle of Grunwald
pl Obraz walk Franków z Egiptem Fatymidzkim od bitwy pod Askalonem do trzeciej bitwy pod Ramlą w świetle kronik
en Conflict between Franks and Fatimid Caliphate of Egypt from the battle of Ascalon to third battle of Ramla based on chronicles.
pl Epizod z działań zbrojnych w Niemieckiej Afryce Wschodniej w czasie I wojny światowej-bitwa pod Tangą 2-5 listopada 1914
en The episode of the war in German East Africa during the First World War - the battle of Tanga 2-5 November 1914.
pl Od bitwy pod BuII Run nic o nim nie wiemy
en Since Bull Run, we haven' t heard anything and
pl Rola husarii w polskiej sztuce wojennej na przykładzie bitew pod Kircholmem i Kłuszynem
en Role of hussar in polish art of war on example batlles under Kircholm and Kłuszyn
pl Wyszedł z przyjaciółmi, będą odgrywać bitwę pod Chickamauga.To interesujące
en He' s out with friends, recreating the battle of Chickamauga
pl Bitwa pod Imbros Rok
en Battle of Imbros ‧ A. D
pl Warszawska brygada pancerno - motorowa w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim
en The Warsaw armoured - motorised brigade at the battle of Tomaszów Lubelski
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89228 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 19,588 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.