Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znaczenie bitwy pod Ostrołęką na dalsze działania wojsk powstańczych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku
en The importance of the Battle of Ostrołęka further action insurgent forces in the Polish Russian War in 1831 years.
pl A na drugiej: < Jan Antoni Henryk Wit d’Andervilliers de la Vaubyessard, admirał Francji, kawaler Orderu Świętego Michała, ranny 29 maja 1692 w bitwie pod la Hougue-Saint-Waast, zmarł w La Yaubyessard 23 stycznia 1693 >.
en And on another: < Jean-Antoine-Henry-Guy d‘Andervilliers de la Vaubyessard, Admiral of France and Chevalier of the Order of St. Michael, wounded at the battle of the Hougue-Saint-Vaast on the 29th of May, 1692; died at Vaubyessard on the 23rd of January 1693. >
pl Historia zwizualizowana na przykładzie grup rycerskich oraz inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
en History ilustrated on the example of the groups of knights and the setting of the Battle of Grunwald
pl dwuipółtysiąclecie bitwy pod Maratonem
en The ‧th anniversary of the Battle of Marathon
pl Podczas bitwy pod Verdun francuskie siły powstrzymały niemiecki atak.
en At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack.
pl Końcowa faza wojny polsko-szwedzkiej o ujście Wisły w latach 1626-1629 i działania Rzeczpospolitej aż do rozejmu w Sztumskiej Wsi 1635 roku. Bitwa pod Trzcianą 1629 roku
en The final phase of the Polish-Swedish War for the mouth of the Vistula River in the years 1626-1629 and the actions of the Republic of Poland until the truce in Sztumska Wies 1935. Battle of Trzciana 1629.
pl Bitwa pod Imbros Rok
en Battle of Imbros ‧ A. D
pl Bitwa rozegrała się pod Zamą, ‧ mil na południe od Kartaginy
en The battle was fought at Zama.‧ km south of Cartago
pl Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medal
en At Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
pl Archeologiczne badania na polach bitew i pobojowiskach na przykładzie Pól Grunwaldzkich i miejsca bitwy pod Visby
en Archaeological researches on the battlegrounds and battlefields on the examples of Grunwald Fields and the place of Battle of Visby
pl W bitwie pod He Chuan
en At the battle of HeChuan
pl Zawsze kochałem historię, bitwa pod Hastings, Henryk ‧ i jego sześć noży (ang. knives ~ wives- żony
en I always loved history, Battle of Hastings, Henry the Vill and his six knives, all that
pl ANALIZA POPULARNYCH TEMATÓW MUSHA - E CHŰSHINGURA I GEMPEI KASSEN na podstawie cyklu "Biografie wiernych wasali" oraz tryptyku "Wielka bitwa pod górą Ishibashi"
en Analysis of popular musha-e topics;Chushingura and Gempei Kassen on the basis of the cycle"Biographies of Loyal Retainers" and triptych"The great battle of Ishibashi Mountain"
pl Brutus spędził tu noc przed bitwą pod Philippi, po tej nieprzyjemnej historii z Szekspirem... znaczy z Juliuszem Cezarem
en Brutus spent the night here before Philippi, after that unpleasant business he had with Shakespeare...Julius Caesar
pl Rywalizacja Plantagenów z Kapetyngami w drugiej polowie XII i na początku XIII wieku ( do bitwy pod Bouvines 1214)
en The war between Plantagenets and Capetians in the second part of XII century and at the begining of XIII century (till the battle of Bouvines 1214)
pl Piraci Morza Śródziemnomorskiego od epoki brązu do bitwy pod Akcjum
en Mediterranean pirates from the Bronze Age to the battle of Actium
pl Epizod z działań zbrojnych w Niemieckiej Afryce Wschodniej w czasie I wojny światowej-bitwa pod Tangą 2-5 listopada 1914
en The episode of the war in German East Africa during the First World War - the battle of Tanga 2-5 November 1914.
pl " Bitwa pod Waterloo "
en Arrivals hall number eight
pl To bitwa pod Maxią
en The Battle of Maxia, sir
pl Wokół bitwy pod Zborowem
en About the Battle of Zborów
pl Być może stosowne byłoby omówić dziś tę sprawę, ponieważ jestem pewien, że wszyscy państwo wiedzą, że dziś mija 205 rocznica bitwy pod Trafalgarem, stoczonej 21 października 1805 r., kiedy to admirał lord Nelson i wielu innych dzielnych ludzi oddało swe życie za to, by Brytania mogła pozostać wolnym i niepodległym państwem.
en Perhaps it is apt to be discussing this today because, as I am sure you will all be aware, it is the 205th anniversary of the Battle of Trafalgar on 21 October 1805 when Admiral Lord Nelson and many other brave men gave their lives and died so that Britain could remain a free and independent country.
pl Bitwa pod Wiedniem na rycinach propagandowych Jana III Sobieskiego.
en Battle of Vienna on King John III Sobieski's propaganda illustrations.
pl Rola husarii w polskiej sztuce wojennej na przykładzie bitew pod Kircholmem i Kłuszynem
en Role of hussar in polish art of war on example batlles under Kircholm and Kłuszyn
pl To już kwestia minut, weź to pod uwagę.Jeśli cofniemy tę klątwę...... być może uda nam się zapobiec Ostatniej Bitwie zanim się jeszcze zacznie
en If we can lift the curse...... we might stop the Final Battle before it starts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89228 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 8,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.