wymowa: IPA: aˈljiʦ̑jja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Alice     
  (Proper noun  ) (name   )
   
  female given name
   
  main character in Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass
   
  Alice (Alice’s Adventures in Wonderland)
   
  Alicja („Alicja w Krainie Czarów”)
   
  imię żeńskie;
   
  female given name
 • Princess Alice   
   
  Princess Alice, Duchess of Gloucester
   
  Alicja, księżna Gloucester

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Alice.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

alicjaalice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Alicja", pamięć tłumaczeniowa

add example
" Alicja w krainie czarów ", najbardziej popularny folklor oparty na kwaśnej podróży" Alice in Wonderland ", our most popular folklore is based on an acid trip
Gdzie jest Alicja?Where is Alice?
Układa wierszyki w stylu:" Alicja, Alicja, luksusowa edycja "He makes up poems like, " Alice, Alice, got no malice "
Alicja Matak (nrAlicja Matak (No
Lewis Carroll: Alicja w Krainie Czarów. Rozwijanie świadomości literackiej na zajęciach języka angielskiego.Lewis Carroll: Alice In Wonderland. Developing Literary Awareness in the ELT Classroom
Alicja w krainie czarów i Po drugiej stronie lustra, Lewisa Carrolla. Interpretacja i analiza psychologicznych oraz feministycznych komponentów występujących w książkach CarrollaAlice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass by Lewis Carroll. The interpretation and analysis of the psychological and feminist components in the Alice books.
No proszę, niewłaściwa AlicjaWell, if it isn' t the wrong Alice
Kinowa adaptacja powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów wyreżyserowana przez Tima Burtona w polskim tłumaczeniuTim Burton’s Cinema Adaptation of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland in Polish translation
Mam na imię Alicja, więc interesuję się tymMy name is Alice, so I took an interest
" Alicja w Krainie Czarów "' Alice in Wonderland '
Czy to " Alicja w Krainie Czarów? "?Is this Alice in Wonderland?
pomyślała AlicjaAlice thought for herself
Przypuszczam... że czujesz się trochę jak Alicja... wpadająca do króliczej noryI imagine...... that right now you' re feeling a bit like Alice...... tumbling down the rabbit hole?
Alicja potrzebuje teraz odpoczynku, a nie górskich wspinaczekWhat Alicia needs is rest, not mountain climbing
Niektóre systemy komunikatorowe zezwalają na ustawienie Wyświetlanej nazwy, innej niż nazwa użytkownika, jak choćby Alicja kocha kryptografię!. Jeśli zmienisz nazwę kontaktu ręcznie, spowoduje to nadpisanie wyświetlanej nazwy. Aby odzyskać nazwę, otwórz okno Właściwości kontaktu i zaznacz pole Używaj nazwy podanej przez serwerSome & im; systems allow you to set a Display Name that is different to your username, such as Alice loves crypto!. If you change a contact 's name manually, this will override their Display Name. To get it back, open the Properties dialog for that contact and check the Use the name given by the server checkbox
Wiemy, ŋe Alicja wrķciŗa do AntydiiWe know Alice has returned to Underland
Jak śmiecie panowie sugerować, że Alicja Huberman... obecnie panna Huberman, będzie skazana na tak ciężki los?How dare you gentlemen suggest that Alicia Huberman... the new Miss Huberman, be submitted to so ugly a fate?
Alicja, naprawdę byłaś śledzona przez policjanta?- To brzmi podniecającoAlicia, were you really followed by a policeman?
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu- Rzeczpospolita Polska)- Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Podatek VAT- Dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG- Przepisy krajowe określające tryby zwrotu nadwyżki podatku VAT- Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności- Specjalne środki stanowiące odstępstwoCase C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland))- Alicja Sosnowska v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (VAT- Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- National legislation determining conditions for repayment of excess VAT- Principles of tax neutrality and proportionality- Special derogating measures
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w WałbrzychuReference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland) lodged on ‧ January ‧- Alicja Sosnowska v Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
Kiedy Alicja rośnie, reszta pozostaje taka sama, przecież wieszAs Alice gets bigger, the other ones stay the same, you know
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w WałbrzychuCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland) lodged on ‧ January ‧- Alicja Sosnowska v Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
Alicja pomyślała sobieAlice thought for herself
To ty dałeś mój telefon w wydawnictwie?Dzwoniła AlicjaListen, did you give my number to Fascination?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy Alicja.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.