wymowa: IPA: aˈljiʦ̑jja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Alice     
  (Proper noun  ) (name   )
   
  female given name
   
  main character in Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass
   
  Alice (Alice’s Adventures in Wonderland)
   
  Alicja („Alicja w Krainie Czarów”)
   
  imię żeńskie;
   
  female given name
 • Princess Alice   
   
  Princess Alice, Duchess of Gloucester
   
  Alicja, księżna Gloucester

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Alice.

Did you mean: alicja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

alicja
alice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Alicja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Strona skarżąca: Alicja Sosnowska
en Applicant: Alicja Sosnowska
pl "Alicja w Krainie Czarów "- inspiracja dla literatury XX wieku: Neil Gaiman, Andrzej Sapkowski, Patrick Senecal.
en "Alice in Wonderland" - the inspiration for literature of the XX century: Neil Gaiman, Andrzej Sapkowski, Patrick Senecal.
pl Mówię, że to niewłaściwa Alicja!
en That' s because she' s the wrong Alice
pl Frank i Alicja Longbottomowie
en Frank and Alice Longbottom
pl Przypuszczam... że czujesz się trochę jak Alicja... wpadająca do króliczej nory
en I imagine...... that right now you' re feeling a bit like Alice...... tumbling down the rabbit hole?
pl Wiemy, ŋe Alicja wrķciŗa do Antydii
en We know Alice has returned to Underland
pl Czy Alicja ukryła papiery/ rozwodowe gdzieś w pracy?/ Niebawem więcej informacji
en In normal economic times, they would be exactly the type of firm you' d be looking for.But right now they' re undergoing a partnership battle for control of the firm
pl Kinowa adaptacja powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów wyreżyserowana przez Tima Burtona w polskim tłumaczeniu
en Tim Burton’s Cinema Adaptation of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland in Polish translation
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu- Rzeczpospolita Polska)- Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland))- Alicja Sosnowska v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
pl Alicja potrzebuje teraz odpoczynku, a nie górskich wspinaczek
en What Alicia needs is rest, not mountain climbing
pl Elementy groteski w "Przygodach Alicji w Krainie Czarów" i "Po tamtej stronie lustra i co Alicja tam znalazła" Lewisa Carrolla oraz w "Alicji w Krainie Czarów" Tima Burtona.
en Elements of grotesque in "Alice's Adventures in Wonderland" and "Through the Looking-Glass and What Alice Found There" of Lewis Carroll and "Alice in Wonderland" of Tim Burton.
pl Rozwijanie sprawności językowych uczniów gimnazjum poprzez użycie fragmentów książki i filmu o tym samym tytule (Alicja w Krainie Czarów).
en Developing language skills in lower secondary school students by introducing them to fragments of literary works and their film adaptations (Alice in Wonderland)
pl Lecz to nie wystarczyło efemerycznemu premierowi Prodiemu, który był w Lizbonie całkowicie zagubiony i niedoinformowany niczym Alicja w krainie czarów.
en Yet this was not enough for the evanescent Mr Prodi, who seemed like Alice in Wonderland in Lisbon, totally lost and misinformed.
pl Układa wierszyki w stylu:" Alicja, Alicja, luksusowa edycja "
en He makes up poems like, " Alice, Alice, got no malice "
pl Gdzie jest Alicja?
en Where is Alice?
pl " Alicja w krainie czarów ", najbardziej popularny folklor oparty na kwaśnej podróży
en " Alice in Wonderland ", our most popular folklore is based on an acid trip
pl Alicja Matak (nr
en Alicja Matak (No
pl Alicja w Krainie Czarów?
en Alice in Wonderland?Page
pl Niektóre systemy komunikatorowe zezwalają na ustawienie Wyświetlanej nazwy, innej niż nazwa użytkownika, jak choćby Alicja kocha kryptografię!. Jeśli zmienisz nazwę kontaktu ręcznie, spowoduje to nadpisanie wyświetlanej nazwy. Aby odzyskać nazwę, otwórz okno Właściwości kontaktu i zaznacz pole Używaj nazwy podanej przez serwer
en Some & im; systems allow you to set a Display Name that is different to your username, such as Alice loves crypto!. If you change a contact 's name manually, this will override their Display Name. To get it back, open the Properties dialog for that contact and check the Use the name given by the server checkbox
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
en Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland) lodged on ‧ January ‧- Alicja Sosnowska v Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
pl Wiedźma da jej te informacje i Alicja wskoczy z powrotem do nory królika
en The witch gives her the info and Alice heads back down the rabbit hole
pl Jak śmiecie panowie sugerować, że Alicja Huberman... obecnie panna Huberman, będzie skazana na tak ciężki los?
en How dare you gentlemen suggest that Alicia Huberman... the new Miss Huberman, be submitted to so ugly a fate?
pl Mam na imię Alicja, więc interesuję się tym
en My name is Alice, so I took an interest
pl Alicja ‧- ‧, tu Pólka
en Alice ‧- ‧, this is Bookshelf
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy Alicja.Znalezione w 0,433 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.