wymowa: IPA: aˈljiʦ̑jja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Alice     
  (ProperNoun, Proper noun  ) (name   )
   
  female given name
   
  main character in Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass
   
  Alice (Alice’s Adventures in Wonderland)
   
  Alicja („Alicja w Krainie Czarów”)
   
  imię żeńskie;
   
  female given name
   
  Alice (given name)
   
  Alice (Alice’s Adventures in Wonderland)
   
  Alicja („Alicja w Krainie Czarów”)
   
  Alice (1990 film)
   
  Alicja (film 1990)
   
  female given name
 • Princess Alice   
   
  Princess Alice, Duchess of Gloucester
   
  Alicja, księżna Gloucester
   
  Princess Alice, Duchess of Gloucester
   
  Alicja, księżna Gloucester

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Alice.

Did you mean: alicja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

alicja
alice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Alicja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kinowa adaptacja powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów wyreżyserowana przez Tima Burtona w polskim tłumaczeniu
en Tim Burton’s Cinema Adaptation of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland in Polish translation
pl Niektóre systemy komunikatorowe zezwalają na ustawienie Wyświetlanej nazwy, innej niż nazwa użytkownika, jak choćby Alicja kocha kryptografię!. Jeśli zmienisz nazwę kontaktu ręcznie, spowoduje to nadpisanie wyświetlanej nazwy. Aby odzyskać nazwę, otwórz okno Właściwości kontaktu i zaznacz pole Używaj nazwy podanej przez serwer
en Some & im; systems allow you to set a Display Name that is different to your username, such as Alice loves crypto!. If you change a contact 's name manually, this will override their Display Name. To get it back, open the Properties dialog for that contact and check the Use the name given by the server checkbox
pl ... Alicja pomyślała sobie: teraz obejrzycie film
en ... Alice thought for herself: now we will see a film ...
pl Strona skarżąca: Alicja Sosnowska
en Applicant: Alicja Sosnowska
pl Alicja w krainie czarów i Po drugiej stronie lustra, Lewisa Carrolla. Interpretacja i analiza psychologicznych oraz feministycznych komponentów występujących w książkach Carrolla
en Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass by Lewis Carroll. The interpretation and analysis of the psychological and feminist components in the Alice books.
pl Czy to wŗaœciwa Alicja?
en Is she the right Alice?
pl " Alicja w Krainie Czarów "
en ' Alice in Wonderland '
pl Alicja Huberman została wybrana... nie tylko ze względu na to, że ojciec zapewnia jej idealne tło... ale również dlatego, że Sebastian ją zna
en They' il see through her.Alicia Huberman was chosen... not only because her father gives her an ideal background... but because Sebastian knows her
pl Alicja śmieje się do mnie
en Alice is laughing to me
pl No proszę, niewłaściwa Alicja
en Well, if it isn' t the wrong Alice
pl Alicja potrzebuje teraz odpoczynku, a nie górskich wspinaczek
en What Alicia needs is rest, not mountain climbing
pl Rozwijanie sprawności językowych uczniów gimnazjum poprzez użycie fragmentów książki i filmu o tym samym tytule (Alicja w Krainie Czarów).
en Developing language skills in lower secondary school students by introducing them to fragments of literary works and their film adaptations (Alice in Wonderland)
pl " Łatwo powiedzieć " Wypij mnie "... "/ "... ale nasza mała, mądra Alicja/ bynajmniej się do tego nie kwapiła. "/ " Zobaczę najpierw- pomyślała-/ czy nie ma tam napisu
en " It' s all very well to say, ' Drink me '...... but the wise little Alice|was not going to do that
pl Dlaczego zwalają wszystko na biednego Billa?!- pomyślała Alicja
en Why they put all responsibility on Bill?- Alice thought by herself
pl Frank i Alicja Longbottomowie
en Frank and Alice Longbottom
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland) lodged on ‧ January ‧- Alicja Sosnowska v Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
pl To nie " Alicja w krainie czarów! "
en This isn' t Alice ln Wonderland!
pl No proszę, to przecieŋ " nie ta " Alicja
en Well, if it isn' t the wrong Alice
pl Bo mówię, że to zła Alicja!
en That' s because she' s the wrong Alice
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu- Rzeczpospolita Polska)- Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Podatek VAT- Dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG- Przepisy krajowe określające tryby zwrotu nadwyżki podatku VAT- Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności- Specjalne środki stanowiące odstępstwo
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland))- Alicja Sosnowska v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (VAT- Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- National legislation determining conditions for repayment of excess VAT- Principles of tax neutrality and proportionality- Special derogating measures
pl Alicja Matak (nr
en Alicja Matak (No
pl " Alicja w krainie czarów ", najbardziej popularny folklor oparty na kwaśnej podróży
en " Alice in Wonderland ", our most popular folklore is based on an acid trip
pl Alicja ‧- ‧, tu Pólka
en Alice ‧- ‧, this is Bookshelf
pl Alicja w Krainie Czarów?
en Alice in Wonderland?Page
pl Filmy "Matrix" oraz "Alicja w krainie czarów" jako współczesne interpretacje archetypicznego mitu wyprawy
en Matrix and Alice in wonderland as the modern myth of the journey.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy Alicja.Znalezione w 0,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.