wymowa: IPA: ˈʒɛ̃ɲ‿ʃɛ̃ɲ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • ginseng   
  (Noun  ) (noun   )
   
  root of such a plant, or the extract
   
  any of several plants, of the genus Panax
   
  bot. botanika jedna z azjatyckich bylin zielnych;
   
  any of several plants, of the genus ''Panax''
 • panax ginseng   

Pozostałe znaczenia:

 
ginseng

Picture dictionary

ginseng
ginseng

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

żenićmarry
żenić sięmarry; get married
Żeń-szeńginseng

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "żeń-szeń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mówiłem ci już przecież, że nie chcę się żenić!But I' ve told you that I don' t want to get married!
Okej, on nie chce się żenić z CharlotteRay.Okay, Cap not going to marry Charlotte, he going to marry you!
Dzisiaj się żeniszYou' re going to be married today
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworamiCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ amending Annex ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Ginseng, standardised extracts and preparations thereof
Większość ludzi się żeni prędzej czy później.The majority of people marry sooner or later.
Nie żenisz się z kimś, z którym możesz żyć - żenisz się z osobą, bez której nie możesz żyć.You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.
Żenisz się w sobotę?You' re getting married on Saturday?
Nie, z nikim się nie żenie, ale w końcu zrobiłem badaniaI' m not marrying anyone, but I did my blood tests
Nie mogę uwierzyć, że się żeniszI still can' t believe you' re getting married
To będzie dowód, że nie żenisz się z Lisą dla posaguWrite out a cheque.That way, my wife will know you' re not marrying Lisa just for her money
Jutro się żenię, a żona lubi krótkieYeah, I' m getting married tomorrow.And my wife, she likes short hair
Zakochujesz się, żeniszYou fall in love, you get married
Nie chcę się żenićI don' t wanna get married
Wiesz dlaczego ludzie się żenią?Why do you think people want to get married?
Dlaczego ja zawsze jestem na weselach, ale właściwie nigdy się nie żenię, Matt?Why am I always at weddings and never actually getting married, Matt?
Niektórzy młodzi Japończycy wolą pozostać kawalerami, zamiast się żenić.Some young Japanese people prefer being single to being married.
Wie pan, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy używają żeń- szenia, powinni unikać używania kalarepy, ponieważ nie jest to dobre połączenieYou know, most people don' t realize that when you use ginseng... you should avoid the use of rutabaga because they' re not a good mix
To dzień dla desperatek chcących usidlić mężczyznę, który nie chce się żenićIt' s a day for desperate women trying to trap themselves a man who clearly doesn' t want to get married
Nie ze mną się żenisz, prawda?You' re not marrying me, are you?
Wiem, jaki chaos panuje w domu, w którym służba zaczyna się żenićI know how a house is at sixes and sevens once the staff start marrying
Chuck się żeni!Chuck' s getting married
Jeśli wynosi też śmiecie, żeń się z niąBelieve me, if she' s willing to take out the garbage, marry her
Wiesz, kto to się żeni?Do you know who' s getting married?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy żeń-szeń.Znalezione w 1,709 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.